Bitevní role Nové Alexandrie

Role Armády Nové Alexandrie

Velitelství

Primárně nebojové role, které dohlíží na hladký průběh operace, rozhodují o kritických úkolech a slouží jako spojka pro organizátory.

Do těchto rolí se lze registrovat pouze po domluvě s oranizátory

Komandant Goran Gadžič 

Generál NVA. Nese na svých ramenech tíhu celé ofensívy. Rozhoduje o válečné strategii, umístění „Outpostu“ a všeobecných postupech proti nepříteli. Když se rozhodne zapojit do boje, obvykle to znamená velkou vzpruhu pro své spolubojovníky. 

 • Kostým: Honosný nájezdnický oděv s jasnými červenými prvky. Na levém rameni pověšené tři zlaté řetězy.
 • Zbraně: Neomezené

Zamenik komandanta (Zástupce)

Pomáhá svému generálovi v jeho nelehkém úkolu. Vede výslechy zajatců a slouží jako důvěrník komandanta. Když je komandant indisponován, přebírá velení on. 

 • Kostým: Honosný nájezdnický oděv s jasnými červenými prvky. Na levém rameni pověšený jeden zlatý řetěz.
 • Zbraně: Neomezené

Glavni Govornik (Štábní radista)

Kde je zástupce „pravou rukou“ Komandanta. Je Govornik jeho hlas. Govornik předává dalším radistům rozkazy a pomáhá tak korigovat ofensívu. Nikdy neopouští hlavní stan velitelství. 

 • Kostým: Nájezdnický jednoduchý oděv, beze zbroje. Na levém rameni pověšený jeden stříbrný řetěz.
 • Zbraně: Pouze pistole či chladná.

Bojové role

Oficir (Velitel jednotky)

Velitel pěšáků NVA. Rozdává rozkazy a odpovídá se přímo velitelství. Jedná se o zkušené bojovníky, kteří se na tento post dostali nejen za udatnost, ale také tím že projevili dostatek zkušenosti s vedením dalších mužů 

Pozn. Tuto roli doporučujeme zkušeným hráčům, kteří mají alespoň základní pojem o vedení lidi a bojové taktice. 

 • Kostým: Nájezdnický oděv který může být doplněný zbroji. Červené doplňky. Na levém rameni pověšený jeden červený řetěz.
 • Zbraň: Jakákoliv krom „těžké“ zbraně.

Govornik (Radista)

Spojař s hlavním stanem. Bude mít k dispozici rádiovou stanici a bude předávat rozkazy svému Oficirovi. 

 • Kostým: Nájezdnický oděv, který může být doplněn zbrojí. Musí mít však místo na nošení batohu s radiem na zádech.
 • Zbraně: Jakákoliv krom těžké zbraně.

Puškomitraljez (Kulometčík)

Obsluha těžké zbraně. Vždy se skládá z operátora a dobíječe. Těžká zbraň lze v poli dobíjet, pouze za předpokladu, že je přítomen nabíječ. Pokud došlo ke smrti nabíječe, operátor musí zbraň dobít pouze v základně. Pokud dojde k úmrtí kulometčíka, může nabíječ převzít kontrolu nad těžkou zbraní, ale vzdává se tím možnosti zbraň si dobít mimo základnu. 

Poznámka: Pro tuto roli je nutné, aby každý druhý registrovaný měl těžkou zbraň. Je tedy nejvhodnější pro předem domluvené páry hráčů.

 • Zbraň: Těžká (kulometčík) + Krátká manuální nebo poloautomatická (dobíječ) 
 • Kostým: Nájezdnický oděv, nelze mít zbroj, helma povolena a silně doporučena.  Doplněno o červené prvky.

Bolničar (Medik)

Medik VNA. Jako jediný může obvazovat raněné bojovníky. Viz. Pravidla „Medik“ 

 • Zbraň: Krátká manuální nebo poloautomatická pistole
 • Kostým: Lehký nájezdnický oděv beze zbroje. Doplněný o brašnu s označením medik. Bílou medickou pásku na ruce.

Hoplit (Energozbroj) 

Elitní kasta NVA, tito vysoce trénovaní speciální vojáci, slouží jako operátoři energozbrojí. Hoplité umí energozbroje jak opravit a udržovat, tak je i ovládat.

Pozn. Registrace pouze po domluvě s organizátory. 

 • Zbraň: Po domluvě s organizátory
 • Kostým: Vlastní energozbroj poválečné výroby – nedokonalá, orezlá, nájezdnická 

Lovac (Sniper)

Rychlé průzkumné jednotky, jsou většinou vybaveny dlouhými puškami. Jedná se o samostatné zkušené střelce, které se specializují na průzkum, lov velkých zvířat, nebo důležitých cílů nepřítele. 

 • Zbraň: Jakákoliv krom těžké zbraně. Jako jediný může mít puškohled.
 • Kostým: Nájezdnická obdoba maskovacích oděvů. Červené prvky nemusí být viditelné na první pohled, ale kostým by je i tak měl obsahovat. 

Pion (Pěšák)

Páteř armády Nové alexandrie. Jsou zvyklí rozsévat strach a smrt nepřátelům Fénixe. Matou svým vzhledem, protože by si je každý mohl splést s obyčejnou nájezdnickou verbeží v pustině. Ale jsou to trénovaní profesionálové.  

 • Zbraň: Jakákoliv krom těžké zbraně. 
 • Kostým: Nájezdnický oděv, výrazně doporučená zbroj či helma. Červené prvky a doplňky.

Više Za Vas pod velením NVA

Više za Vas. Obávaní otrokáři, kteří věrné slouží svým pánům z Nové Alexandrie. Fanaticky smýšlející nájezdníci, kteří se bojí neúspěchu víc, než své vlastní smrti.

Glass

Velitel mangupů. Jeho slovo je pro ně zákon. Je schopný vrhat na nepřítele jednoho mangupa po druhém, a utopit ho v krvi svých fanatických bratrů.

Registrace po domluvě s organizátory.

 • Zbraň: Jakákoliv
 • Kostým: Honosný nájezdnický oděv.. Červené prvky a doplňky.  Na levém rameni pověšeny tři zrezlé řetězy.

Mangup (Kanonfutr)

„Mrtví mangup, je něco jako svítání…. Prostě to k životu patří“ 

-Komandant Mazuren

Maso do mlýnku…. Mangup je postradatelný člen NVA. Jedná se o řadové členy Više za Vas. Neumí moc dobře střílet, takže se NVA ani neobtěžuje s výbavou těchto podřadných jednotek. Mangup vždy nosí primárně zbraň na blízko, pár z nich má k dispozici brokovnici nebo pistoli. Jsou známí až nepřirozenou afinitou ke granátům. Dost často udělají cokoliv, aby si mohli tento granát odpált. Smrt, která pochází z „Fénixova vejce“ je pro ně velkou poctou. Proto jsou známé případy, kdy se mangup granát neobtěžoval ani hodit. 

Pozn. Je určeno pro hráče, kteří již mají s VZV nějaké zkušenosti. A také pro hráče, kterým nevadí umírat. Mangupové mají snižené časy respawnu.

 • Zbraně: Zbraň na blízko, možné vzít maximálně manuální zbraň, nebo semi-pistoli. Mangupové mohou jako jediný nosit štíty. 
 • Kostým. Nájezdnický kostým doplněný o dopľnky ze surové kůže. Zbroj a helma jsou spíše nutnosti, vzhledem k životnosti. Červené doplňky.
Hoplit
Oficír
Pion
Mangup