Bitevní role Bratrstva Oceli

Role Bratrstva Oceli

Velitelství

Primárně nebojové role, které dohlíží na hladký průběh operace, rozhodují o kritických úkolech a slouží jako spojka pro organizátory.

Do těchto rolí se lze registrovat pouze po domluvě s organizátory.

Elder Maxson

Starší Benjamin Maxson je bratrem slavného Arthura Maxsona, pokračovatele velitelské linie Starších Bratrstva Oceli. Obvykle řídí z Kingstownu veškeré akce Bratrstva na území Evropy, proto je jeho přítomnost na bojišti pro všechny obrovskou poctou. Řídí veškerou válečnou strategii, vydává rozkazy nižším důstojníkům a řídí vytváření Outpostů.

 • Zbraně: Jakákoliv
 • Kostým. Róba Starších

Commanding Paladin Sullivan (Zástupce a výkonný velitel)

Vedoucí Paladin je výkonnou mocí Staršího. Velí jednotkám ze štábu i v poli, jak situace jen vyžaduje. Exceluje ve znalostech vedení mužstva a jako velitel Far Away Outpostu je pro místní jednotky autoritou.

 • Zbraně: Jakákoliv
 • Kostým. Důstojnická uniforma BoS, případně předválečná energozbroj T-60

Scribe (Štábní velení a radioprovoz)

Písaři jsou zodpovědný za předávání rozkazů jednotkám na bojišti a to jak ústně, tak rádiově. Jsou mezičlánkem mezi štábním a polním velením. Pokud jsou nasazeni v poli, slouží jako tělesná stráž Staršího.

 • Zbraně: Jakákoliv
 • Kostým. Důstojnická uniforma BoS, v poli doplněna o combat armor a helmu

Bojové role

Knight Commander (Velitel jednotky)

Rytíři Velitelé vedou mužstvo v bitvě. Jsou povinni vydávat rozkazy v poli a vést komunikaci se štábním velitelstvím. Svými zkušenostmi a schopností taktického myšlení a vedení převyšují běžné mužstvo.

Pozn. Tuto roli doporučujeme zkušeným hráčům, kteří mají alespoň základní pojem o vedení lidi a bojové taktice. 

 • Zbraně: Jakákoliv kromě těžké zbraně
 • Kostým. Pěchotní uniforma BoS, doplněná o insignie BoS v modré a stříbrné, combat armor. Povinností je modrá pokrývka hlavy, ideálně buď baret (UN modrá), nebo helma opatřená svislým modrým pruhem

Field Scribe (Radista)

Polní písaři jsou obecně zodpovědní za sběr a zachování technologií a jsou výkonnou mocí technologického kultu Bratrstva. Ve válečné situaci jsou zodpovědní za vedení komunikace s polním velitelstvím pomocí radiostanice a také se starají o údržbu a napájení vojáků v energozbrojích.

 • Zbraně: Jakákoliv kromě těžké zbraně a dlouhé pušky
 • Kostým. Uniforma písaře je praktickou kombinací uniformy a montérek, obsahuje spoustu kapes, sumek a batůžků. Doplněna je o insignie BoS v modré a stříbrné. Musí mít však místo na nošení batohu s rádiem na zádech. Nenosí zbroj ani helmy

Knight Sergeant (Kulometčík)

Rytíři seržanti jsou pověřeni operováním s těžkými zbraněmi. Tvoří dvoučlenné týmy, kde jeden je operátor zbraně a druhý nabíječ. Těžká zbraň lze v poli dobíjet, pouze za předpokladu, že je přítomen nabíječ. Pokud došlo ke smrti nabíječe, operátor musí zbraň dobít pouze v základně. Pokud dojde k úmrtí kulometčíka, může nabíječ převzít kontrolu nad těžkou zbraní, ale vzdává se tím možnosti zbraň si dobít mimo základnu. 

Poznámka: Pro tuto roli je nutné, aby každý druhý registrovaný měl těžkou zbraň. Je tedy nejvhodnější pro předem domluvené páry hráčů.

 • Zbraň: Těžká (kulometčík) + Krátká manuální nebo poloautomatická (dobíječ) 
 • Kostým. Pěchotní uniforma BoS, doplněná o insignie BoS v modré a stříbrné. Nemůže nosit zbroj, avšak může mít helmu. Doplňky jako kulometné pásy nebo schránky na střelivo jsou vítány.

Battle Scribe (Medik)

Bojoví písaři jsou zvyklí na práci v poli a jejich zaměřením je bojová medicína. Jako jediný může obvazovat raněné bojovníky. Viz. Pravidla „Medik“ 

 • Zbraň: Krátká manuální nebo poloautomatická pistole
 • Kostým: Bojová uniforma BoS nebo uniforma Písaře. Kostým je doplněný o brašnu s označením medik a bílou zdravotnickou páskou na ruce.

Paladin (Energozbroj)

Chlouba Bratrstva Oceli. Jedná se o zasloužilé veterány operující v pokročilých předválečných energozbrojích, zmodernizovaných pro nejvyšší možnou ochranu. 

Pozn. Registrace pouze po domluvě s organizátory. 

 • Zbraň: Po domluvě s organizátory
 • Kostým: Vlastní energozbroj předválečné výroby – typy T-45, T-51b, T-60

Knight Sergeant (Průzkum)

Kromě obsluhy těžkých zbraní jsou rytíři seržanté cvičení i v taktikách maskování a boje ze zálohy, proto jako průzkumné jednotky tvoří oči a uši Bratrstva Oceli v pustině.

 • Zbraň: Jakákoliv krom těžké zbraně. Preferována je ostrostřelecká puška. Jako jediný mohou mít puškohled.
 • Kostým: Průzkumná uniforma BoS v odstínech zelené s maskovacími prvky. Nenosí helmy a zbroje, spoléhají se na to že nebudou viděni. Pro speciální samostatné úkoly mohou být vybaveni radiostanicí.

Knight (Pěšák)

Rytíři jsou základní pěchotní složkou armády Bratrstva. Jsou dobře vycvičení a vyzbrojení. Jejich úkolem je vést bojovou činnost dle rozkazů svého velitele.

 • Zbraň: Jakákoliv krom těžké zbraně, při schválení organizací u esteticky dobře zpracované zbraně mohou dostat výjimku na použití taktických doplňků (kolimátor, svítilna atp.)
 • Kostým. Pěchotní uniforma BoS, doplněná o insignie BoS v modré a stříbrné. Combat armor a helma jsou velmi doporučeny.

Domobrana pod velením BoS

Po zahájení ofenzívy NVA začali jednotky Bratrstva v oblasti rekrutovat z místního obyvatelstva a cvičit jednotky domobrany. Pro mnohé to byla jediná možnost jak chránit půdu, kterou považují za domov, proti plenění balkánských hord. Jejich výcvik je podprůměrný a morálka nízká, ale motivace nejvyšší.

Velitel domobrany

Schopnější jedinci z řad domobrany, kteří během výcviku prokázali velitelské schopnosti. Často se jedná o místní autority jako vůdce gangů, stařešiny a předáky, kteří již mají zkušenosti s vedením lidí.

Pozn. Tuto roli doporučujeme zkušeným hráčům, kteří mají alespoň základní pojem o vedení lidí a bojové taktice. 

 • Zbraň: Jakákoliv krom těžké zbraně
 • Kostým: Běžný postapo kostým, obohacený o různé výstrojní prvky, ručně vyráběné zbroje, či helmy. Povinností jsou jasně viditelné stříbrno-modré doplňky (oblečení, malby, pláště, warpainty), kterými se rozlišují jako spojenci Bratrstva Oceli.

Člen domobrany

Řadové milice z řad místního obyvatelstva. Gangsteři, farmáři, dělníci, v lepším případě lovci nebo žoldáci. Ti kteří nezvládli výcvik ve střelbě a bojují na blízko byli vybaveni alespoň balistickými štíty.

Knight
Paladin, Battle Scribe
Knight Sergeant
Paladin