Broken Boot Company

 

Říká se, že Black Hills leží na zlatě – koneckonců se jedná o legendární centrum zlatokopů z dob zlaté horečky v 19. století. Po Válce se chtíč prospektorů sice přeorientoval na artefakty Starého světa, nicméně i tak zde stále zůstali ti, kteří uměli s důlními stroji. 

Tato znalost se v některých rodinách dědila jako tradice, do dnešních dnů však i tak zůstalo jen velmi málo těžařů.

 

V Helvetii ovšem takové lze najít a právě díky nim má centrum svůj obchodní potenciál. Hlavní deviza této obchodní trasy jsou totiž suroviny, které je stále možné těžit zachovalými, nebo opravenými důlními šachtami. Know-how v oboru tu ovšem má jen Broken Boot. Obchodní tajemství nade vše a cizákům ani šept, takže je možné s nimi jen obchodovat, nebo si je najmout.

Všechny těžební místa v Black Hill sice nepatří jim – některá ano, ale ne všechna – nicméně rádi se na tuhle práci nechají najmout a pomohou vám vytěžit více pro vaši rodinu, přátele nebo šéfa. 

 

Zajímavostí těchto vesměs nekonfliktních lidí je touha se neustále zlepšovat na poli technologie, aby se zvýšil zisk z prodaných surovin. Jsou to přece jen také obchodníci a snaží se těžbu činit co nejvíce efektivní – tak jako kdysi jejich předkové. V tom by jim mohly pomoci poklady, které se mohou ukrývat pod Mt. Rushmore. 

 

Otázkou však zůstává, jak je nejlépe využít k zisku a prosazení vlastních zájmů?