1945

 • 7. květen: Nacistické Německo podepisuje bezpodmínečnou kapitulaci vůči Spojencům a tím v Evropě končí druhá světová válka.
 • 16. červenec: USA provede ostrý test tzv. Trinity Test první atomové bomby v Los alamos v Novém Mexiku.
 • 6. srpen: Atomová bomba Little Boy je svrhnuta na japonské město Hirošima.
 • 9. srpen: Na další japonské město Nagasaki dopadá druhá atomová bomba Fat Man.
 • 2. září: Japonsko oficiálně kapituluje, čímž končí válka v Pacifiku.
 • 24. říjen: Je ustaveno OSN.
 • Květen: Winston Churchill předkládá návrh k útoku na Sovětské síly v Evropě, tato operace nese krycí název Unthinkable. Plán byl předložen USA, který jej vyhodnotil jako příliš agresivní a byl proto přepracován do defenzivní podoby. Tento plán zahrnoval soubor protiopatření sovětské invaze západních mocností a byl pojmenován jako Unstoppable. Tento název a jména jeho podoperací (Silver Shroud, Manta, Barbarian) se staly o mnoho let později inspirací pro populární komiksovou sérii v USA.

1946

 • Květen: Parlamentní volby v ČSR vítězí komunistická strana. To je alarmující pro západní mocností, které nechtějí aby prosperující země s válkou nezničeným průmyslem připadla východnímu bloku a v rámci obranného plánu Unstoppable zahajují politický tlak na vedení státu, stejně tak jako mohutnou prozápadní propagandu mezi obyvatelstvem.

1948

 • Leden: Za pomoci zahraničních agentů a vyšetřovatelů je odhalen plán na komunistický puč v ČSR. To je pro komunistickou stranu obrovská rána a uvažuje se o jejím zrušení.
 • Květen: Volby vyhrává Československá Demokratická Strana. Komunisté prohlašují výsledky za vykonstruované a ztrácí tak poslední přívržence.

1949

 • Duben: Plán Unstoppable je představen dalším evropským zemím a stává se otevřenějším paktem, který je znám jako Severoatlantická smlouva.

1951

 • V NDR probíhají masivní nepokoje proti komunistické nadvládě. Ty jsou velmi agresivně potlačeny. Komunisté začínají s výstavbou pohraniční zdi, aby zabránili šíření západního myšlení a útěkům občanů NDR.

1955

 • Říjen: Otevřeně začíná Východoněmecké povstání.

1956

 • Sověti po neúspěšných pokusech o potlačení povstání stahují svoji armádu z východního německa a posilují své postavení v Polsku

1957

 • Leden: Německo je opět sjednoceno. Na hranicích s Polskem se začíná budovat masivní liniová obrana v obavě z protiofenzivy sovětského svazu.

1969

 • V tomto roce se Spojené státy rozdělují do 13 společenství tzv. commowealthů, kdy každý zahrnuje několik amerických států.

1970

 • Začínají jednání o sjednocení států Severoatlantické smlouvy do čtrnáctého commonwealthu, který by měl být připojen ke Spojeným státům jako opozice východního bloku.

1971

 • Květen: Je založeno Evropské Společenství (European Commonwealth), vedoucími Zeměmi jsou Anglie, Francie a Německo. K plánovanému připojení k USA však nikdy nedojde.
 • Červenec: V Polsku díky tlaku okolních západních států propukají obecné nepokoje. Sověti je krvavě potlačují v obavě z neúspěchu ve východním Německu. V pohraniční se vytváří militarizovaná zóna a téměř půl milionů Poláků mustí opustit své domovy a stěhovat se do vnitrozemí.

1988

 • Březen: Sovětské armády začínají invazi do Finska. Demokratické strany žádají Evropské společenství o pomoc. Ti však nemohou otevřeně zasáhnout z obavy o globální konflikt a podporují finské obránce pouze materiálně. To není dostačující a po několika měsících sovětské armády obsazují Helsinky a staví do čela komunistickou stranu. Severní oblasti na hranicích s Švédskem se jim dlouho nedaří plně ovládnout a partyzánská hnutí podporovaná západem se v nich brání více než deset let.
 • Listopad: Z Obavy ze sovětské expanze žádá Dánsko a Švédsko o vstup do evropského společenství a to se také o několik měsíců později naplňuje.

2004

 • Vztahy mezi USA a Evropským společenstvím chladnou. Po dlouhých letech se stále nevydařilo vyjednat připojení “čtrnáctého commonwealthu”. USA má obavy z rostoucí Číny a postupně omezuje počty jednotek v Evropě.

2021

 • USA dokončuje výzkum studené fúze a okamžitě se tím dostává na špičku technologického pokroku. Během následujících let se rozjíždí vývoj přenosných počítačů, robotiky a osobních fúzních reaktorů. Pro Spojené Státy začíná zlatý věk.
 • Evropské společenství prosí o fúzní technologie, aby získali výhodu nad sovětskými armádami v Evropě. Americká strana ovšem odmítá novou technologii sdílet v obavě, že by to mohlo vést k rozpoutání globálního konfliktu.

2036

 • Desítky let pohotovostního stavu v Evropě vedou k drastickému poklesu stavu pohonných hmot a ceny neúměrně stoupají. Vlastnictví automobilů se v chudších zemích stává luxusem.
 • Evropské společenství žádá USA o pomoc, které se zavazuje ke stavbě tří obřích fúzních reaktorů v pohraničních oblastech, které budou energií zásobovat obranné linie. Podmínkou je udržování těchto základen pouze americkým personálem. Během následujících let svůj závazek plní a vybudují podzemní komplexy; X-27 v západním Německu, X-28 v české centrální Vysočině a X-29 poblíž Vídně.

2041

 • Studená válka už dlouho mění svou tvář z otevřených a podporovaných konfliktů na závody ve zbrojení. Všechny významnější země se ozbrojují co největším počtem jaderných hlavic, aby konkurovali svým oponentům.
 • Číně se daří spustit svůj první fúzní reaktor. Evropské společenství ve výzkumu naráží na globální nedostatek energie a není schopno vést plnohodnotný výzkum.

2051

 • Ve Spojených Státech se začíná projevovat nedostatek ropy. I přesto, že je hojně využívána studená fúze, ropa stále tvoří podstatnou část amerického trhu.

2052

 • Květen: Začínají Surovinové války. Mnoho menších zemí čelí bankrotu a Evropské společenství odpovídá na neustále zvyšování cen pohonných hmot bojovou akcí. Jednotky společenství napadají země které tvoří Unii Blízkého Východu, ve snaze dobít jejich ropná pole a zastavit pád Evropských zemí.
 • Obrana Evropy z Východu je oslabena a všichni se tak obávají napadení Sověty, kteří již dlouho mlčí. To však nepřichází, neboť stavy paliva sovětských armád jsou téměř nulové a armády nejsou schopny zahájit plnohodnotnou ofenzívu.

2054

 • Leden: Boje na Blízkém východě se pro Evropu nevyvíjejí dobře a stojí je poslední zásoby paliva. Evropské společenství se rozhodne pro použití jaderných zbraní a vypouští několik slabších hlavic na země Blízkého východu. To opravdu pomáhá ke zlomení odporu obránců a zajišťuje evropským armádám další postup.
 • Odpálení jaderných hlavic na blízkém východě je děsivou ukázkou jaderné hrozby po celém světě a startuje mnoho projektů na výstavbu krytů, únikových systémů a protiraketových systému. Mezi nimi je i proslulý “Project Safehouse” firmy Vault-Tec.

2059

 • USA začíná opevňovat Aljašské ropná pole, v obavě z napadení Čínou, která naplno čelí krizi pohonných hmot, protože jejich omezené množství fúzních reaktorů není zdaleka schopné držet zemi v chodu.
 • Také je zvýšen tlak USA na Kanadu, která se podvoluje aby americké jednotky vstoupili na její území a bránili ropovody do USA.

2060

 • Válka mezi Evropou a Blízkým Východem je ukončena. Evropské jednotky po osmi letech získávají hlavní ložiska ropy v Saudské Arábii a zjišťují, že jsou téměř vyčerpány. Obě strany jsou v troskách; arabské státy naprosto zdecimovány válkou a jaderným útokem a Evropské společenství na pokraji všech svých vojenských sil tak drasticky, že nejsou schopni ani stáhnout většinu jednotek zpět do Evropy.
 • V důsledku toho se Evropské společenství rozpadá na jednotlivé členské státy. Menší státy čelí bankrotu, kolapsu a bídě, vedoucí státy jsou jediné schopné si zachovat vlastní integritu.

2061

 • Velká Británie využívá všech svých možností a v obavě z jaderné hrozby zahajuje projekt “Slipstream” – stavu vesmírné lodi “SS King Arthur”, která by sloužila jako evakuační plavidlo v hrozící jaderné válce. Největším problémem je energetická náročnost celé akce a tak po konzultaci z USA využívá jeden z jejich fúzních reaktorů v Evropě a to komplex X-28. Po dohodě s ČSR je tedy najata firma Vault-Tec, aby postavila jediný Vault mimo území USA s číslem 123.
 • Kvůli stále hrozbě napadení Sovětským Svazem, je Vault 123 koncipován jako dvojitá základna, veřejně známá část je postavena poblíž komplexu X-28 a její tajná oddělená část s hangárem a lodí je budována až v podhůří slovenských Tater, kde se očekává nejmenší zasažení jadernými zbraněmi. Komplexy jsou propojeny podzemním tunelem, který je vybaven vlakovou soupravou, která dováží materiál na stavbu do slovenské části. Díky tomuto promyšlenému tahu se existence slovenské části Vaultu daří naprosto skrýt před Sovětskými špiony.
 • Předpokládané datum dokončení projektu a uvedení “SS King Arthur” do provozu je rok 2080

2066

 • Zima: Napětí mezi USA a Kanadou roste, jelikož kanadská vláda sice umožnila stavbu ropovodu přes své území na Aljašku, ale tento akt se nelíbí velké části veřejnosti hlavně kvůli přítomnosti amerických vojáků na kanadském území. Mezi oběma zeměmi roste napětí. Ropovod se často stává cílem sabotáží.

2069

 • Trosky Španělské armády napadají v bezvýchodné situaci Francii. Útočníci jsou drtivě poraženi.
 • Sovětský svaz plánuje napadení Norska, ale je zjištěno, že na obsazení tamních ropných plošin nemá Rudá armáda už dostatek paliva. Snaží se tedy získat jejich přízeň příslibem osvobozením Finska a umožněním utvoření Severské koalice. Norsko a Švédsko tento návrh ale odmítají.

2072

 • Dochází k úniku informací a o projektu “Slipstream” se dozvídá Sovětský svaz. Neznají však polohu skryté základny.

2074

 • Jednání o ropě mezi USA a dalšími světovými mocnostmi končí tragicky. Po velmi bouřlivé debatě prezident USA odejde ze schůzky a později vydá prohlášení, v němž vyjadřuje, že poslední známou trasu pro dodávku ropy na světě bude používat výhradně USA a zbylé zásoby ropy se nadále nebudou prodávat dalším stranám.

2076

 • Leden: USA anektuje Kanadu vojenskou silou. Masové civilní protesty a následné sabotáže zasáhnou aljašský ropovod více, než kdy předtím, což nutí americké ozbrojené síly zasáhnout.

2077

 • 10. leden: Spojené státy vytváří Anchorage Front Line ve snaze dobýt hlavní město Aljašky z čínsného držení.
 • 22. září: Do boje proti čínským jednotkám je vyslána první jednotka nesoucí energozbroje.
 • 23. říjen: Začíná “Velká Válka”. Rakety a bombardéry odstartovaly zkázu světa. Kdo udeřil první, už není známo. Ostatní země, při zjištění že rakety letí zahájili svoje vlastní bombardovací plány.
 • V Evropských zemích měli lidé na reakci o něco více času, než tomu bylo v USA, bohužel však naráželi na fatální nedostatek krytů. Sovětský Svaz zahájil bombardovací sekvenci strategických cílů v Evropě a okamžitě zahájil pochod druhosledových armád do jaderného pekla. Mimo jiné bylo jejich cílem obsadit i Vault 123 a převzít projekt “Slipstream”, to se samozřejmě nikdy nestalo.
 • Sovětští vojáci umírali na extrémní ozáření těsně za hranicemi. Země Blízkého východu vypustili své jaderné zbraně do Evropy jako odvetu za invazi společenství. Většina hlavních měst utržilo přímé zásahy a následný spad decimoval venkovské oblasti.
 • Loď “SS King Arthur”  nebyla dokončená a schopna letu na svoji záchrannou misi. Těch málo funkčních krytů bylo zapečetěno a svět se zahalil do jaderné zimy.

Pokračujte dále na 2078 – 2128.