2217

 • Charon s celým klanem Dead Dogs opouští nadobro Údolí a přesouvá se ke Goodwaters, kde se nachází další technologie, které gang potřebuje ke znovuosídlení Sardinie a Terstu.

2218

 • Fronta přebírá ostravské hutě a snaží se znovu zprovoznit tamní vysoké pece v rámci plánu výstavby tankové armády. To je ale provázeno neustálými komplikacemi a sabotážemi od místních usedlíků.

2222

 • Na Sardíni vzniká Archa, jako hlavní město klanu Dead Dogs. Přestupním místem na cestě k Arše se stává čerstvě osídlený Terst.

Někdy kolem roku 2222 začala ve Středozemí vznikat komunita složená převážně z nájezdníků ze střední Evropy, kteří sem přicestovali na opraveném tankeru z Terstu.

Stejně jako kdysi antičtí Řekové se v poválečné době stala Archa místem, odkud se začala šířit její idea jakožto místa odkud znovu vzejde nový civilizovaný národ.

Postupem času si Aršané začali podmaňovat přístavní města ve Středozemním moři a to hlavně na západě. Prvními ostrovními koloniemi pod jejich nadvládou byly ostrovy Menorca, Malorca a Ibiza a po nich následovaly další jako Barcelona, Gibraltar, Tunis, Malta či Neapol.

Jejich poněkud drsná kulturní tradice se ale v posledních letech začala jemně drolit. Objevili se první mudrcové, věrozvěsti a kněží, kteří svým kázáním obraceli lidi v podmaněných městech na víru v Archu.

Na rozdíl od alexandrijských jsou Aršané méně násilní a více se zajímají o rozšířování území, kde vládne jejich víra, tak jak to kdysi dělali křesťanští věrozvěsti. Dobyvatelský duch v Aršanech ale zůstal, a zdá se, že víru začaly kalit pochybnosti a odlišné pohledy na to, co bylo doposud považováno za kánon – tedy skutky zakládajících členů z klanu Chcíplých psů. Tak se začali obracet ke kořenům.

2227

 • Je pozorována vzrůstající četnost výskytu supermutantů v severovýchodních oblastech Evropy Začínají působit organizovaně a údajně se řídí rozkazy nějakého nadřazeného velitele, jemuž přezdívají prostě “Pán”.
 • O co jim jde neví nikdo, ale někteří se z jeho vůle vymanili a chtějí v pustinách hledat lék, s pomocí kterého by mohli neutralizovat či zvrátit strašlivé mutace způsobené účinky FEV viru. Ti co slouží Pánovi jsou však většinou nepřátelští a často své oběti pojídají nebo zotročují.

2230 – 2240

 • Zima přišla o několik měsíců dřív než obvykle a byla tuhá, veškerá úroda byla zničena.
 • V následujících několika letech se nedaří vyprodukovat dostatečné množství potravin a na většině míst v Evropě nastává hladomor.
 • Začínají se opět ozývat hlasy volající po návratu Renovátorů.
 • Následuje 10 let strádání.
 • Toto období se nazývá Velká zima

2232

 • Bratrstvo oceli zakládá Outpost Bernkastel
 • Z jihu Evropy začínají přicházet zvěsti o prosperující komunitě sídlící kdesi ve Středozemním moři. Proslýchá se, že Velkou zimu přežili díky získané předválečné technologii.

2234

 • V kráteru po předválečném městě Vyškov vzniká otevřená komunita ghůlů, která je po generace útočištěm rasově utiskovaných ghůlů, kteří sem cestovali z širokého okolí.
 • Silná zbytková radiace kráteru zabraňuje totiž „hezounům“ vstup a ghůlové  zde žijí pokojným životem.
 • Na dně kráteru také nalezli průraz do zasypaného železničního tunelu, v kterém vybudovali asi ten největší chrám Atoma ve střední Evropě.

2236

 • Bratrstvo oceli zakládá Outpost Röthlein

2237

 • Bratrstvo oceli zakládá Outpost Michendorf

2241-2249

 • Ve Frontě a Avalonu se začínají se ozývat hlasy volající po změně.
 • Dlouhé období jejich vlády v Evropě pomalu končí a staré struktury se začínají hroutit. Může za to z velké části Velká zima, kdy ani jeden stát nebyl schopen zajistit svým obyvatelům dostatek zdrojů následkem čehož více jak polovina populace Evropy zahyne zimou, hladem nebo v lokálních konfliktech.
 • Avalon a Fronta souběžně zanikají mezi lety 2242 – 2258.
 • Vlčí doupě podléhá okupaci Nové Alexandrie, která se zde udrží jen jeden rok a pak je odsunuta Bratrstvem oceli.
 • Tyto končiny se pro ni stávají ekonomicky nestabilní a nevýhodné, tak přesouvá svou pozornost na oblast kolem Goodwaters.
 • Bratrstvo oceli zakládá Outpost Zurich

2250

 • Po velké zimě přichází období zlaté horečky po technologiích, kdy každá větši či menší skupina toužila po zisku předválečných technologií, což pro jiné znamenalo problém.
 • Na všech místech v Evropě se začaly rodit malé komunity hledající jakékoliv technologie, které by jim pomohly získat převahu nad soupeři nebo aby anstily více hladových krků. Toto byl ale jen jeden následků Velké zimy.
 • Po zániku Avalonu a Fronty (jediná Nová Alexandrie vydržela) se v Evropě rodí nová společenství.
 • Vzniká Novogdaňské Impérium. Malý městský státeček na severu Polska založený na principech víry ve stroje v kombinaci s politikou feudalismu, kdy vládce je titulován jako Car.

2251

 • Novogdaňské jednotky se setkávají v bojích poprvé se supermutanty a jako jediní na dlouhá léta pociťují jejich sílu.

2252

 • V tomto roce vzniká Castrum: Důležitý předválečný železniční uzel Nové Zámky se v tomto roce stal sídlem malé komunity. Ta zde fortifikovala místní železniční uzel a postavila několik primitivních parních lokomotiv, na základě starých plánu v železničních archivech.
 • Jelikož byly koleje v bývalém ČSR relativně zachované, stal se z obyvatel Castra poměrně rychle bohatý klan. Díky železničnímu spojení na trase Castrum – Oáza – Merovejové mohl v oblasti vzkvétat obchod a rozvoj.
 • Osadu se v budoucnosti  bude velmi snažit dostat pod svůj vliv Nová Alexandrie.

2253

 • Muž jménem Sayco Druhý zakládá Kolonii 123 ve spojenectví s Bratrstvem oceli.
 • Bratrstvo oceli ustavuje v oblasti bývalého Údolí svou samosprávu pro přístup do X28. Frontou kdysi zničený reaktor se podařilo opravit a uvést do provozu, díky čemuž získala Kolonie 123 velkou důležitost a stala se centrem obchodu ve střední Evropě.
 • Vzniká Brock Barracks na britských ostrovech. Osada, kterou původně po Válce zformovali britští vojáci v kasárnách Brock. Dnes už si osada žije vlastním životem a je důležitou obchodní stanicí na cestě do Kingstownu.

2254

 • Přírodní rezervace Slovenský ráj zůstala po Velké zimě v téměř nezměněné podobě. Stromy opadaly a zase vyrostly. Většina území Evropy se proměnila ve hřbitov mrtvých stromů a ocelových konstrukcí měst, ale Slovenský ráj jakoby této zkáze odolal. Ani v roce 2307 zde stále není žádné stálé osídlení, avšak ví se, že zde žijí lidé. Ti ale žijí v absolutní harmonii s přírodou a straní se jakýchkoliv technických výdobytků.

2255

 • Bývalé dendrologické arboretum Technické univerzity ve Zvolenu se po Válce stalo líhní nových mutovaných druhů. Oblasti kolem Zvolenu jsou neobydlené a nejezdí tudy žádné karavany. Místní fauna a flora je i po Velké zimě velmi živá a ojedinělá, což je zvláštní. Můžeme zde nalézt zmutované tvory, kteří se nikde jinde v Evropě nenachází.

2256

 • Bratrstvo oceli zakládá Outpost Tulln poblíž X29

2258

 • Merovejové zakládají ve slovenském městě Martin své opevněné sídlo a přivádí do Goodwaters své obchodníky s vodou, kteří se na další dekády stanou vládci města. Pověřují tedy ženu jménem Daniella, aby byla první starostkou města pod jejich stínovým vedením.
 • Bratrstvo oceli zakládá Outpost Hlinsko
 • Do Ostravy po zániku Fronty přicházejí supermutanti a zřizují tam jeden ze svých vlajkových táborů. Odsud vyrážejí válečné výpravy dále ke Kolonii 123 a Goodwaters.

2259

 • V Anglii vzniká osada Benson Airfield z původního tábora scavengerů, kteří hledali obživu v hledání vojenského materiálu v troskách letiště RAF. To se rozvinulo do fungující obchodní stanice.

2260

 • Komplex ECCO na výrobu obuvi ve městě Martin zabrali Merovejové. V roce 2260 se zde rozbíhá obnovený provoz. Ale tentokrát ne jen na výrobu obuvi. Merovejci si díky obnovené výrobě vlastně založili vlastní oděvní průmysl, takže jako jediní v oblasti mají relativně ,,čisté a nové“ oblečení. V budoucnosti se mezi lidmi kožená výbava značky ECCO stává symbolem té nejlepší kvality z pohledu ochrany proti vlivům pustiny.

2262

 • Vzniká Pohřbené město: Toto obří parkoviště letadel na pražském letišti se po rozpadu Nové Prahy postupně stalo jedním ze dvou významných poválečných sídlišť.
 • Lidé si interiéry letadel a terminály přebudovali k obrazu svému, z uřezaných křídel zbudovali zdi a vytvořili z letiště relativně bezpečné místo v nehostinné pustině.
 • Ve městě se časem nakupilo tolik šrotu a odpadního materiálu, že se sídliště začalo propadat samo do sebe. Od té doby se mu říká Pohřbené město.

2264

 • V roce 2009 byla před městskou radnicí v Dolním Kubíně zasazena Lípa soutoků světa, která se zalívala vodou z moří, řek a jezer. Je velmi podivné, že tato tradice pokračovala i po Válce, kdy se do Kubína vrátilo pár jeho původních obyvatel a kolem Lípy zde založili nábožensko-obchodní komunitu, která čile obchoduje s Goodwaters a dalšími.
 • Hlavní tržní komoditou Lindenu je tzv. věčný olej. Směs bylin a chemických látek, která zajišťuje dlouhé hoření, což je v mnoha osadách velmi vítané Sami Lindeňané říkají, že je to kvůli mléku jejich Lípy, která má pro ně status božstva.

2265

 • Začínají se objevovat zmínky o osídlení přezdívaném Perníkov.
 • Před Válkou bylo město Pardubice proslulé chemickým průmyslem a tento osud mu zůstal i v době jeho znovuosídlení. V prostorech místní chemičky je nyní největší výrobna drog v širokém okolí. Není tedy překvapením, že město ovládají mafiánské gangy, soupeřící o moc, vykořisťující místní obyvatelstvo a prodávající návykové látky karavanám.
 • Název města odkazuje na předválečnou produkci cukrovinek a stejně tak jako na poválečnou produkci narkotik, neboť nejoblíbenější místní drogou je tzv. „Perníček“.

2269

 • Po vytvoření Nové Prahy okolo roku 2100 a pokusu o znovuosídlení Hradu a přilehlých čtvrtí se začali u přeživších objevovat ošklivé mutace a nemoci z ozáření.
 • Méně inteligentní část komunity se domnívala, že tyto problémy vyřeší nevystavovat se slunečnímu záření a postupem času se rozhodla ubytovat v tunelech starého metra a nikdy již nevylézat na povrch. Ostatním tato myšlenka přišla k smíchu a začali podzemním lidem přezdívat posměšně „Krtci“. Ti žili desítky let v odloučení a sem tam k nim odešla menší či větší skupina přeživších.
 • V roce 2269 se ale poprvé objevuje Krtčí díra, osada vybudovaná v centru podzemního osídlení. Jako jediná přijímá návštěvníky z povrchu za účelem obchodu a sdílení informací. Kolik Krtků vlastně v tunelech žije nikdo neví, stejně tak jako kam jejich podzemní říše sahá a zda jsou po generacích odloučení vůbec schopni vystoupit na povrch.

2271

 • V areálu Solivar vzniká komunita odmítající moderní technologie. Nově příchozí v roce 2271 opravili staré stroje z tamního technického muzea a založili zde osadu. Těžba soli už nebyla hlavní zdroje obživy, tím byl obchod, se zemědělskými nástroji a nářadím.

2275

 • Ve staré zoborské radiové věži nad městem Nitra vzniká sídlo malé komunity, která opravila rádiové vysílače a díly předválečné technologii šíří do okolí vlastní vysílání. Občasný východní přízvuk hlasatelů prozrazuje možný původ z Fronty.
 • Dnes je místo a vysílání známe jako Pyramida a je jediným hlasatelem informací a předválečné hudby v okolí.

2280

 • Od roku 2280 se povídá, že do Ostravy supermutanti dokonce přivezli kádě s FEV virem a v hutích budují z pochytaných otroků mocnou armádu. Pravděpodobně jsou to ale pouze pověry.
 • V Goodwaters začíná invaze hord supermutantů tzv. První invaze.

Už dříve se mezi lidmi šeptalo, že se na severu v runách Ostravy začínají formovat zlověstné síly, ale nikdo až na pár jedinců nechtěl poslouchat a nebýt těchto několika statečných lidí z řad Bratrstva oceli, patrně by tu nikdo z nás dnes nebyl.

Na jaře tohoto roku vtrhla do Goodwaters obrovská armáda supermutantů a začala plenit širé okolí. Bylo to jako když nastala druhá apokalypsa. Všude se to hemžilo stvůrami všech možných tvarů a barev.

První invaze končí roku 2282.

2281

 • Poslední z vratislavských Cirků podléhá v boji se supermutanty a jen pár posledních nomádů ještě brázdí pustiny. Z oblasti jihozápadního Polska pocházejí pověry o spatření motorizovaných jednotek mutantů, což se zdá většině lidí jako naprostý nesmysl, neboť tento jev nebyl nikde jinde pozorován.
 • Bratrstvo oceli žádá Kingstown o pomoc při boji v Údolí.

2282

 • Do Goodwaters přilétá vzdušný koráb Daidalos Bratrstva oceli z Kingstownu vedený Frederikem Maxsonem, bratrem Arthura Maxsona. Pro obyvatele této části pustin je to velkolepá podívaná a pustiny Goodwaters se stanou dějištěm velké bitvy.
 • Armáda supermutantů je poražena a prchá zpět na sever do Polska. Z Daidala se stane dočasně hlavní velitelství řádu v této oblasti. Bratrstvo oceli zakládá poblíž Goodwaters Far Away Outpost jakožto nejvýchodnější základna Řádu v Evropě.

2283

 • V tomto roce obsazují obchodníci s vodou oblast kolem Trnavského vodojemu, kteří si zde zřídili obchodní stanici, známou jako Oáza. Vyrobili zde dokonce i čističku na vodu, takže bylo možné produkovat stále novou.
 • Postupem času se z místa stala opevněná stanice, která dodává vodu i do odlehlých oblastí jako je Goodwaters, kde dříve obchodníci s vodou také sídlili.

2284

 • Bratrstvo oceli v Goodwaters je znovu v plné síly a tak Daidalos odlétá zpět na kotviště v Kingstownu.

2286

 • Vzniká Baron Town;

V tomto roce se v Povážské Bystrici chopil nad tamější komunitou vojenský velitel, jenž si zanedlouho vydobyl přezdívku Krvavý baron. Město se posléze přejmenovalo na Baron Town.

2290

 • Z východních pustin přichází ke Goodwaters karavana. Všichni tam mluví rusky, přičemž si sebou dovezli hromadu střeliva a zbraní. Tato početná karavana založila tábor tam, kde je k nalezení dodnes.
 • V roce 2293 si změnili název na Ruská ekonomická společnost a od té doby jsou hlavními dodavateli zbraní a střeliva pro celou oblast. Kdo s nimi není za dobře nestřílí.

2292

 • Povídá se, že rozsáhlý komplex bunkrů na severu Polska z druhé světové války se už před mnoha lety stal sídlem tajemného Pána supermutantů. Jestli je na této pověsti aspoň část pravdy nebylo možné říci až do roku 2292, kdy se jednomu z průzkumníku novogdaňské armády podařilo uprchnout ze zajetí z této supermutantí báze. I přes to, že vypověděl, že všechny pověry o tomto míste jsou pravdivé, stále o tom panují obecné pochyby. Přeci jenom byl nelidsky mučen a psychicky zlomený.

2293

 • Po dvanácti letech od První invaze, se tito tvorové opět objevují poblíž Goodwaters. Bratrstvo znovu volá hlavní velitelství v Kingtsownu na pomoc, ale to žádost vetuje. Nikdo neví proč. Nakonec se ukáže že v tomto roce zemřel Frederick Maxson, řád držel smutek a v době volání o pomoc byla britská kapitula bez jednotného velení
 • Začíná Druhá invaze supermutantů.

Byla o poznání slabší a neměla tak katastrofální dopady na region jako ta první, nicméně v ohledu krutosti jí předčila tisíckrát. Supermutanti opět brázdily ve velkých tlupách kraje a nejen pocestní a karavany, ale už i celé osady se musely mít na pozoru.

Tentokrát byli obyvatelé pustin připraveni a společně s Bratrstvem oceli sváděli po další 3 roky partyzánské hry se supermutanty dokud se jejich počet nepodařilo snížit na minimum.

2296

 • Leguán zakládá poblíž Goodwaters Smetiště.

2297

 • Karavany cestující skrze celou Evropu přináší do Goodwaters zvěsti o rostoucím nebezpečí ze strany sílícího gangu jmenem Revenants.

Někdo by si mohl myslet, že se jedná jen o báchorku na strašení malých dětí, ale opak je pravdou. Kdysi žil v pustinách jeden muž, kterému se stala hrozná křivda.

Nikdo už neví jaká, ale byla tak silná, že ho donutila se obklopit podobnými sobě samému a začít vykonávat to čemu později začali říkat Kruciáta. Tento pojem se stal motorem, který je pohání dál v honbě za pomstou. A komu, že se to Revenanti mstí? Z principu celé společnosti za to, že je zavrhla, zatímco každý z nich má ještě své osobní důvody.

To je pojítkem držícím celé jejich společenství pohromadě. Nyní se zdá, že ambice jejich vůdce směřují mnohem dále, než je jen honba za pomstou. V pustinách není bezpečno více než kdy jindy. Jsou další, kteří nemají moc rádi Meroveje, protože tvrdí, že to oni stvořili Revenanty.

Tito nájezdníci, ale nejsou jen tak obyčejní, jelikož děsí okolí nejen přepady, ale i svým fanatismem.

2298

 • V Nitře je zřízena malá komenda Bratrstva oceli a Řád navazuje přátelské kontakty s obyvateli zoborské rádiové věže, kteří si říkají Pyramida a díky tomuto spojenectví získávají spojení s Kingtownem a Far Away Outpostem.

Pokračujte dále na 2300 – 2307.