Herní principy

V této kapitole si řekneme něco o herních principech, které musí znát každý hráč, jelikož udávají mantinely nejen pro ně ale i pro organizátory.

Na LARPu pracujeme se základním of game (=neherním, dále OG) bezpečnostním mechanismem Žlutá pozor a Rudá stop. Pokud hra začne zacházet mimo vaši komfortní zónu, zvoláním “žlutá pozor” informujete své spoluhráče, že se blíží k hranici toho, co je vám příjemné.

Zvolání “Rudá stop” znamená okamžité zastavení hry. Využívá se hlavně v případě zranění, bolesti nebo když vám herní situace způsobí jiný druh újmy. Tohoto mechanismu ale využívejte jen ve skutečně závažných a odůvodněných případech.

Realita vs. fikce

Základním principem našeho LARPu je jistá míra fikce. Pracujeme koneckonců s představivostí, hrajeme si a některé věci jsou prostě “jen jako”.

Příklad: Černá geotextíle představuje zeď domu, papírová průvodka připevněná ke zbraní představuje onu zbraň in game (=herně, dále IG) nebo těžba herních surovin je předváděna nějakou zábavnou interaktivní činností.

Pokračujte dále na Důvěra mezi účastníky.