Frakce

Po Válce vzniklo mnoho nových společenstev. Každé se řídí svými vlastními zákony a o životě a smrti rozhodují silní vůdci.

V těchto frakcích nalezneme všechny druhy lidí a bytostí, některé se mohou mezi sebou nesnášet, zatímco jiné spolu udržují úzké styky.

Zároveň tu ale máme organizace založené ještě před Válkou nebo na předválečné doby se odkazující. Jsou pyšné na svou historii a původ. Nejčastěji se zde setkáme s předválečnými lidmi, kteří se zbytku světa buď straní nebo ho využívají k obnově civilizace. Cíle těchto organizací jsou ušlechtilé a civilizované.

Atmosférické frakce

  • Jsou skupiny od 5-25 členů
  • Atmosférické frakce tvoří historii a pozadí herního světa, jejich členové normálně hrají – jsou to hráči jako všichni ostatní.
  • Jejich moc neproudí skrze počet členů, ale význam pro svět.
  • V herním světě jsou více či méně známé a i jejich podíl na moci je různý.
  • Každá atmosférická skupina musí mít 1-2 velitele, kteří jsou v kontaktu s hráči a organizátory. Jejich úkolem je zprostředkovávat OG komunikaci a bude řešit veškerou frakční správu a to jak IG tak OG. I oni mají své postavy a řeší další postup a směřování své frakce.
  • Registrace za některé tyto frakce je regulována organizátory.
  • Atmosférické frakce jsou: Bratrstvo oceli, Vault 123, Ruská ekonomická společnost, Više za vas, Smetiště

Pokračujte dále na Frakční wishlist.