BEZPEČNOST

Fallout larp je 24/7 (i když nehrajeme celý týden), což znamená, že neexistuje nic jako pevně stanovené časy či období např. pro útok nájezdníků, ghůlů či mutantů. Vše se děje naprosto přirozeně a i když lze postupem let sledovat jisté stereotypy (např. že útoky obvykle neprobíhají mezi 3 a 7 ráno), tak se na ně nelze úplně spoléhat.

Spánek je tedy důležitou součástí akce a každá frakce, skupina či jednotlivci budou mít možnost se ubytovat uvnitř nebo vně některé z budov v Goodwaters nebo v jiné osadě v závislosti na IG politice.

Hrajeme air-soft, takže je třeba mít neustále nasazené ochranné brýle, i když jdete spát!

ZDRAVOTNÍCI NA AKCI

OG (=of game, neherních) zdravotníků bude ve hře několik a budou předem určeni a zveřejněni. V případě jakéhokoliv OG poranění jsou připraveni poskytnout zraněnému hráči maximální možnou pomoc. Po zavolání zdravotníka se scéna stopuje do doby, než se situace vyřeší a pacient je povinen v tomto případě poslouchat pokynů zdravotníka.

Pokud je někdo IG (=in game, herně) zraněn volá ,,Medik” ,,Doktor”

Pokud je někdo OG zraněn volá ,,Zdravotník”

ČERVENÁ STOP A ŽLUTÁ POZOR

Může se stát, že se jako hráč (nikoliv postava) dostanete IG do velmi nepříjemné nebo nebezpečné situace, kdy vám hrozí újma na zdraví (i psychickém) nebo na majetku (např. zbraň). Pokud se blížíte ke svým hranicím (například u velmi nepříjemného výslechu), řekněte “ŽLUTÁ POZOR”. To všem v okolí jasné dává najevo, že by měli trochu ubrat a přestat situaci tak hrotit.

V naléhavé situaci můžete zastavit hru vyřknutím hesla “RUDÁ STOP”. Pokud kdokoli ve scéně vyřknete „RUDÁ STOP“, pak všichni okamžitě přeruší veškerou svou činnost, aby se nikomu nic nestalo. Po vysvětlení, co bylo špatně (například „vytáhněte mě z té díry, mám zlomenou nohu“), můžete ve scéně pokračovat, nebo si místo dohrání říct, jak dopadla. V případě potřeby vyhledejte organizátora.

Rudá stop je svatá. Pokud ignorujete stopku, okamžitě letíte ze hry. Totéž ale platí i při zneužití tohoto mechanismu (např. vyhlášení stopky, abyste získali čas, než přijedou posily nebo se v noci dostali od spacáku ke zbrani).

REFLEXNÍ VESTA

rudá stopPokud ve hře potkáte osobu, oblečenou do reflexní vesty, ignorujete ji – vaše postava IG nic nevidí. Nemluvte s ní IG a pokuste se nepokládat ani žádné OG dotazy, ať nerušíte atmosféru hry. Na osoby v reflexních vestách je také striktně zakázáno střílet.

Vaši reflexní vestu si oblékněte v případě, že vaše postava zemřela a vy odcházíte do Org Townu (viz Smrt postavy).

Ve chvíli, kdy máte oblečenou reflexní vestu, stojíte mimo hru a nesmíte do IG interakcí jakkoli zasahovat.

V reflexní vestě je zakázáno spát nebo ji mít přes noc umístěnou na stanu!

DĚTI A ZVÍŘATA NA AKCI

Děti i zvířata mají na akci vstup zakázán. Účast na Fallout larpu je podmíněna minimální věkovou hranicí 18 let.

Pokračujte na VOZIDLA.