CRAFTING

Na Fallout LARPu klademe velký důraz na crafting, jelikož umožňuje tvorbu nových předmětů a nabízí tak široké uplatnění pro mnohé typy rolí.

Crafting můžete využívat pouze s perky

 • Opravář
 • Technik
 • Designér
 • Chemik

SUROVINY A SOUČÁSTKY

 • Stavebním kamenem pro všechno, co se ve hře nachází jsou suroviny.
  • dělíme je na 3 typy podle rarity: běžné, vzácné a unikátní
 • Ze surovin se tvoří součástky.
  • ty se dělí na 4 typy podle rarity: základní, běžné, speciální a unikátní.
 • Ze součástek lze v rámci hry vytvořit přístroje podle návodu nebo stávající herní předměty
  • přístroje a předměty dělíme na 4 typy podle rarity: základní, běžné, speciální a unikátní

PŘÍSTROJE

 • Ve hře se kromě součástek a surovin, které zřejmě rozpoznáte na první pohled, vyskytují ještě přístroje, které můžete získat jako loot nebo vytěžit v některých lokacích (např. fény, telefony, budíky…)
 • Přístroje jsou určeny k tomu, aby z nich hráči získávali komponenty.
 • Rozebírat na součástky můžete i přístroje, které jste sami vytvořili.

VÝROBA

 • Každá surovina, součástka a přístroj obsahuje komponenty nebo látky, které jsou potřebné k výrobě.
 • Ve hře jsou reprezentovány číselným kódem, takže každý návod vypadá jako kartička s čísly a symboly.

Zápis kódu předmětu v návodu může vypadat asi takto: #2 #11
nebo takto #33 #24 #3 a nebo takto #4 #555 #22 #2.

KÓDY

 • Každý kód se skládá z různého počtu číselných řad. Každá řada začíná symbolem # a obsahuje jednu až X číslic v rozmezí 1 – 9.
 • Každý kód můžeme rozdělit na tři části: PRVNÍ, PROSTŘEDNÍ A POSLEDNÍ.

#21 #454 #123 #511 #16

PRVNÍ část je vždy jen první číselná řada označená #.

POSLEDNÍ část je vždy jen poslední číselná řada označená #.

Všechny ostatní číselné řady mezi nimi (bez ohledu na jejich počet) označujeme jako PROSTŘEDNÍ.

 • Je li v návodu/receptu popsána jen jedna řada, bere se jako ta PRVNÍ (např. #21)
 • Jsou li v návodu/receptu dvě řady, berou se jako PRVNÍ a POSLEDNÍ (např. #21 #45)
 • Jsou li v návodu/receptu tři řady berou se jako PRVNÍ, PROSTŘEDNÍ A POSLEDNÍ (např. #21 #45 #16).
 • Jsou-li v návodu/receptu čtyři a více řad (např. #21 #45 #11… #16), tak všechny řady čísel mezi PRVNÍ a POSLEDNÍ bereme jako PROSTŘEDNÍ, bez ohledu na to, kolik jich je (např. #21 #454 #123 #123 #16).

RARITA SOUČÁSTEK

 • PRVNÍ řada vždy definuje nejcennější součástku přístroje.
 • Návody a recepty kromě kódů ještě obsahují slovní popis toho, jaké součástky jsou k výrobě potřeba – vždy se píší od té nejcennější po nejméně cennou.

VÝROBA PŘEDMĚTŮ

K výrobě nového nebo ve hře již existujícího předmětu budete potřebovat:

 • návod/recept (nebo někoho s perkem Akademik)
 • komponenty (součástky/suroviny)
 • pracovní ponk (neboli work bench) (Technický, Chemický)
 • perk (Technik, Chemik, Opravář)
 • Návody/recepty na výrobu stávajících předmětů najdete ve hře a podle nich můžete vyrábět.
 • Pokud vám návod někdo ukradne nebo ho ztratíte, tak IG zapomínáte, jak se daná věc vyrábí do doby, než návod zase seženete. Výroba je složitá a bez návodu nic vyrábět nelze!
 • Podle 1 receptu můžeme vyrobit až 2 kusy dané drogy.
 • Podle 1 návodu můžeme vyrobit jen jeden kus daného předmětu.
 • Pokud máte perk Akademik, můžete návod zkopírovat (tak, že ho obkreslíte a opíšete). Každý návod lze okopírovat jednou. Kopie návodu již nelze zkopírovat.
 • Jako Technik nebo Chemik ale sami neumíte navrhovat nové předměty či přístroje, to umí jen perk Designér.
 • Pokud jste Designér, tak pro navrhování nových předmětů potřebujete Rýsovací stůl.

PRACOVNÍ PONK (WORK BENCH)

 • Je obecné označení pro prostor určený ke craftění.
 • Je to atmosféricky zařízený stůl s odpovídající aparaturou v závislosti na tom, pro který perk je určena – takže Technici budou mít patrně nějakou dílničku se svěrákem a nářadím, zatímco chemici jistě ocení chemickou aparaturu.
 • Každý pracovní ponk obsluhuje atmosférická postava, která se o ponk stará a IG zde žije. Vždy si tedy ponk za účelem výroby věci pronajímáte a musíte za jeho užití IG zaplatit (zátkami, surovinami nebo třeba protislužbou, to už bude záležet na okolnostech…)
 • Postava s craftícím perkem už není limitována jen svými schopnostmi nebo velkou konkurencí, ale také dostupností výrobního prostoru – ten bude zúžen do několika pracovních ponků ve hře.

K IG craftingu potřebujete suroviny/součástky/přístroj, návod a pracovní ponk.

Pracovní ponk pro svoji práci potřebují tyto perky:

Opravář
Technik
Chemik
Designér
Doktor

Technický ponk I. Opravář, Technik Umožňuje vyrábět/opravovat přístroje, které se ve hře již nachází (už na ně existuje návod).
Technický ponk II. Technik Technický ponk I. + umožňuje vyrábět prototypální přístroje/objekty podle návodu od Designéra (existuje zatím jen na papíře).
Léčebná stanice I. Doktor Stabilizace otravy a ozáření a léčba krvácení.
Léčebná stanice II. Doktor Léčebná stanice I. + stabilizace a léčba ozáření, otravy, závislosti + práce s implantáty.
Chemická stanice I. Chemik Umožňuje míchat existující drogy a ty navržené hráči, které už někdo vyrobil (už na ně existuje recept).
Chemická stanice II. Chemik Chemická stanice I. + Umožňuje vyrábět experimentální drogy/látky (existuje zatím jen na papíře).
Rýsovací stůl I. Designér Umožňuje navrhovat nové herní předměty (přístroje, drogy).
Rýsovací stůl II. Designér Umožňuje navrhovat nové herní předměty (objekty).

VÝROBA A NAVRHOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJŮ A STAVEB

Pokud máte perk Designér, můžete se zabývat projektováním nových herních předmětů a staveb. Přístroje jsou menší a střední velikosti. Jakmile se jedná o velký přístroj, tak je klasifikován jako objekt.

 • Všechny návrhy je třeba nejprve předat ke schválení organizátorům.
 • Pokud vytváříte nový herní přístroj mějte na paměti, jak moc ovlivní hru – pozor na megalomanství. Předměty, které by příliš vychýlily herní rovnováhu, pravděpodobně neprojdou schvalovacím procesem.
 • Vše začíná výkresem, kde popíšete veškeré specifikace vašeho projektu (max na jednu stránku A4).
 • Dále navrhnete výrobní postup, množství a typ herních surovin potřebných k výrobě.
 • Veškeré návrhy je třeba tvořit na Rýsovacím stole = pracovním ponku pro designéry.
 • Po schválení dostanete od Org několik návodů k výrobě – Org přidělí předmětu kód pro crafting podle dopadu na hru, nároků na výrobu a účinkům.
 • Pokud vám – jako tvůrci nějaké nové látky nebo přístroje – dojdou návody na váš konkrétní předmět, který jste vymysleli, tak si u Merovejů koupíte za herní měnu nové.

VÝROBA A NAVRHOVÁNÍ NOVÝCH DROG

Můžete vymýšlet nové drogy nebo kombinovat stávající. Nebojte se experimentovat a navrhovat. Jedinou podmínkou je, že se budete držet stávajících surovin, tj. těch, které je možné získat ve hře.

 • K navrhování nových drog je potřeba perk Designér.
 • Všechny návrhy na nové drogy je třeba nejprve předat ke schválení organizátorům.
 • Každá nově vzniklá droga musí mít alespoň 1 vedlejší účinek, který navrhne její tvůrce.
 • Použijte také herní média (noviny, rádio, velitele frakcí) k tomu, abyste novou látku prezentovali.
 • Rekvizity, které budou IG reprezentovat novou drogu, dostanete na stanovišti s výrobními ponky v Goodwaters nebo v Org Townu.
 • Každou novou drogu musíte vizuálně odlišit od ostatních, aby se nepletly s již existujícími – ke schválení přineste drogu už v její finální podobě.
 • Po schválení dostanete od Org několik receptů k výrobě – Org přidělí droze kód pro crafting podle dopadu na hru, nároků na výrobu a účinkům.
 • Pokud vám – jako tvůrci nějaké nové látky – dojdou návody na váši konkrétní drogu, kterou jste vymysleli, tak si u Merovejů koupíte za herní měnu nové.

DROGY

Pojmem droga označujeme IG všechny léčivé látky, medikamenty či léky. Ty dávají uživateli různé výhody, ale také způsobují závislost. Není nic horšího, než když je váš dobrý kámoš prožranej skrz naskrz Psychem. Ve světě po Válce už nenajdeme skoro žádné konvenční léky, proto lidé používají vše od lidové medicíny, přes nové syntetické preparáty až po vojenské podpůrné látky mezi které patří např. právě Psycho.

V této části pravidel se dozvíte, jaké jsou účinky základních drog a jak postupovat v případě tvorby nových.

ZÁVISLOST

 • Pokud za 1 čtvrt den užijete více než 3 dávky drog se symbolem pro Závislost (viz Symboly), stáváte se závislými.
 • Závislá postava, která za poslední čtvrt den nedostala svoji drogu (tu poslední co měla), se nemůže soustředit na nic jiného, než na svou drogu. Z pohledu závislosti jsou si všechny drogy rovny, takže se spokojíte i s jakoukoli jinou drogou, označenou symbolem pro Závislost. I když tu „svou“ drogu můžete mít klidně raději.
 • Všechno, co závislá postava udělá, směřuje k získání další drogy.
 • Závislost umí stabilizovat Fixer, tzn. na čtvrt den máte pokoj

Závislá postava musí každý čtvrt den užít další dávku, jinak chytá absťák. Závislost umí léčit Doktor.

DRUHY DROG VE HŘE A JEJICH ÚČINKY

Účinky drog se nekumulují tzn. nejde zvyšovat účinek více dávkami stejné drogy. Můžete si ale vzít více drog různého typu najednou (jen pozor na závislost).

Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je Rad-X.

Název Symboly
Stimpak
Psycho
Jet
Protijed
Žvýkací tabák
Fixer
Rad-X
RadAway

Význam jednotlivých symbolů najdete v následující části SYMBOLY.