Diaspora

Párač je pro některé obyvatele pustin mýtické stvoření. Ať už je uctíván či loven kvůli trofejím, je bytostí, která už desetiletí fascinuje mnohé jedince. Někteří si z něj udělali božstvo a zasvětili svůj život, i když jej třeba nikdy neviděli. Uctívači často pochází z různých kmenových společenství majících mnohem blíže k přírodě, než ti, co žijí ve městech. Párač je pro ně učitel, ale i ochránce.

Kult je svým zaměřením neutrální vůči okolnímu světu, i když s ním donedávna moc nekomunikoval. To se změnilo údajně poté, co ještěří božstvo podle uctívačů z pustin zmizelo neznámo kam. Mnozí tvrdí, že tvor odešel do věčných dálav zapomnění. Další tvrdí, že dosáhl osvícení a jen hrstka opravdových asketů si myslí, že párač tu pořád je, ale skrývá se před vnitřním zrakem Němých šamanů – jeho strážců.

Každý šaman, který chce komunikovat s páračem a stát se jeho strážcem, mu musí věnovat svůj jazyk, čímž sice doživotně přijde o schopnost mluvit, zato získá spojení s tvorem a může s ním spirituálně komunikovat. Tento jev se v mnoha společnostech stal tradicí.

Nyní se ale zdá, že božstvo neodpovídá a tak šamani rozhodli, že mladí a zdatní členové kmenů budou vysláni do světa, aby o zmizení párače něco zjistili a pokusili se ho přivést zpět. Pro mnohé je to životní zkouška a přechodový rituál do dospělosti a pokud uspějí, budou se moc vrátit ke kmeni a budou oslavováni jako hrdinové.

O co jde?

Ve hře lze hrát za tzv. tribe folka, což je něco jako indián post apokalyptického světa. Tito lidé nepoužívají střelné zbraně ani moderní vymoženosti i když části jejich oděvů obsahují různé matice, šrouby, soukolí, kolečka pružinky apod. to vše v kombinaci s kůží a pery. 

Chceme hráče hrající za tribe folky semknout více do komunity, protože svým nastavení jsou oproti okolnímu světu lehce v nevýhodě. Tento stav bude komepozován v podobě Diaspory, která se nachází v Goodwaters. Zde budou tribe folks sídlit během hry a žít v sousedství ostatních. 

Jako tribe folk počítejte s jiným rozměrem prožitku ze hry. Patrně se stanete cílem posměšků či herního rasismu. Všechna tato úskalí vám však budou v rámci Disapory nějak vykompenzována. 

Pokud jste si vybrali postavu tribe folk zaškrtněte položku Diapora.

Pokračujte dále na Uprchlý synth.