EKONOMIKA & POLITIKA

Ve hře používáme jako platidlo zátky, které do hry distribuují Org. Zátky jsou dvojího typu: Nuka-Cola (červené) a Sunset (oranžové) zátky.

Jedna Sunset zátka se rovná deset Nuka-Cola.

Místy se může objevit i papírová měna, kterou do hry importují různé frakce a kurz těchto měn bývá závislý na ekonomické a politické síle toho, kdo ji vypouští do oběhu.

Ekonomika hry je postavena na třech aspektech, kterými jsou těžba, výroba a rotace komodit. Trh se obvykle reguluje sám, v závislosti na dostatku či nedostatku zdrojů a na míře konkurence.

TĚŽBA

Těžba je klíčem k rotaci komodit ve hře. Nebude li se těžit, brzy ve hře nebudou suroviny na výrobu předmětů. Proto frakcím silně doporučujeme obsadit nějaké těžební místo, jakmile to bude možné.

Těžit lze: suroviny, součástky, přístroje, návody/recepty a munici

HROMADA

 • Základem pro těžbu je tzv. Hromada – ta představuje danou surovinu, kterou lze sebrat.
 • Pokud ale chceme, aby nám místo těžilo danou surovinu rychleji a ve větším množství, tak na něm musíme postavit, tzv. Těžební mašinu
 • Těžební mašinu musí vymyslet Designér a Technik jí pak sestrojí (nikdo neříkal, že to bude snadné) – po sestrojení ji dostane od Org
 • Poté, co je mašina vymyšlena a schválena, dostane Technik elektronickou krabičku napájenou Fusion corem.
 • Těžební mašina má podobu krabičky s diodami, tlačítky a portem, kterou dodají Org.
 • Pokud chce tuto Mašinu někdo přebrat, tak jí nestačí zničit, ale je nutno udělat tzv. Reverzní návod, kdy nějaký jiný Designér zpětným postupem vytvoří návod (nechá ho schválit Org) na sérii postupů a úkonů, které pak musí Technik udělat, aby Mašinu přeprogramoval – což se děje pomocí elektronického klíče. Podaří-li se mu mašinu přeprogramovat, může těžební mašinu začít využívat jiná frakce, než která ji sestrojila.
 • Těžební mašinu lze zničit pouze trhavinou (viz ZBRANĚ&BOJ – TRHAVINY).

Je li Těžební mašina zničená musí se opravit jako speciální přístroj.

Frakce, která Těžební mašinu umístí na Hromadu z ní může jako jediná těžit suroviny.

Těžební mašiny se dají zamknout na zámek.

TĚŽEBNÍ LOKACE

 • Po umístění Těžební mašiny (elektronické krabičky) hráči na Hromadu se z ní stává těžební lokace.
 • Těžební mašina se skládá z těžebního gadgetu a elektronické krabičky napájené z Fusion Core
 • Těžební gadget je např. jeřáb na ovládání.
 • V každé těžební lokaci je také truhla, označená černožlutou páskou, kterou využívají pouze organizátoři. Hráči si jich vůbec nevšímají!

KARAVANA

 • Těžit v lokaci může jen karavana o minimálně 4 lidech
 • Vždy minimálně 1 hráč provádí těžbu, zbytek karavany hlídá
 • Každá frakce musí mít vlastní karavanní bednu alespoň 30x30x15cm
 • Bednu nelze ukrást, loot z ní ano a musí ji nést vždy alespoň 2 hráči.
 • Karavana cestuje vždy pěšky – bednu je možno vézt (vozík), ale i tak u ní musí být pořád 2 hráči.
 • Tuto bednu si hráči berou sebou do lokace, bez ní nelze v lokaci těžit!

POLITIKA

V rámci hry bude existovat i politická rovina, jejímž cílem bude mocenské ovládnutí Goodwaters. Je zde pro ty hráče, které nebaví se jen potulovat po pustině. Můžete někoho poškodit a sami sobě tak přihrát zisky.

Politiku řeší pouze frakce v Goodwaters a ty co jsou v jeho bezprostřední blízkosti

Politika má IG dvě podoby. Za prvé, existuje něco jako Velká rada, za druhé existují Kauzy. Nyní si podrobně vysvětlíme, co oba tyto termíny znamenají.

VELKÁ RADA

 • Velká rada se koná veřejně 2x denně – kolem 12:00 a 19:00 – v Goodwaters.
 • Účastní se jí všichni velitele frakcí a předsedá ji merovejský Boss.
 • Na Velké radě se řeší problémy města, sdělují se zde důležitá oznámení a řeší se zde i politika.
 • Frakce tyto veřejné sněmy používají často k pošpinění svých protivníků, aby si přihráli nějaké politické body.
 • Velká rada začíná sdělením nových informací ze strany Merovejů, následuje řešení problémů v osadě a v poslední řadě se řeší politika.

KAUZA

Během Velké rady bude možné pošpinit své protivníky předložením tzv. kompletní kauzy.

 • Ve hře bude možné získat části zpráv (dopis, útržek zprávy, kus deníku apod.), které popisují něco, co se stalo kdysi v minulosti. Většinou se jedná o opravdovou špínu.
 • V textech najdete vždy prázdná místa.
 • Do nich bude možno dosadit jakoukoliv frakci v Goodwaters a na ni danou kauzu nevléct.
 • Každá kauza má vždy několik částí, které je potřeba posbírat, aby byla považována za kompletní – nekompletní kauzy jsou považovány za nepřímé důkazy.

Jedna kauza může být uplatněna pouze proti jedné frakci

 • Je-li při Velké radě předložena kompletní kauza a je-li označen viník, tak je považována za platnou.
 • Označený viník bude Meroveji politicky potrestán. Jak? To bude hodně záležet na okolnostech.
 • Jak se jde bránit kompletní kauze? Jedině kompletní proti-kauzou.
 • Během hry musíte vyzvídat a zjišťovat, jestli na vás někdo něco nešije.
 • Příběhy v kauzách se IG nestaly, ale některý člen obviněné frakce mohl někdy v minulosti spáchat něco, o čem ostatní neví.
 • Zde se jisté míře fikce nevyhneme.

Části kauz (zprávy, dopisy, deníky) jsou považovány za IG předmět – je možné je ukrýt, je ale zakázáno je ničit.

Pokračujte dále na CRAFTING.