EKONOMIKA & POLITIKA

Ve hře používáme jako platidlo zátky, které do hry distribuují Org. Zátky jsou dvojího typu: Nuka-Cola (červené) a Sunset (oranžové) zátky.

Jedna Sunset zátka se rovná deset Nuka-Cola.

Místy se může objevit i papírová měna, kterou do hry importují různé frakce a kurz těchto měn bývá závislý na ekonomické a politické síle toho, kdo ji vypouští do oběhu.

Ekonomika hry je postavena na třech aspektech, kterými jsou těžba, výroba a rotace komodit. Trh se obvykle reguluje sám, v závislosti na dostatku či nedostatku zdrojů a na míře konkurence.

TĚŽBA

Těžba je klíčem k rotaci komodit ve hře. Nebude li se těžit, brzy ve hře nebudou suroviny na výrobu předmětů. Proto frakcím silně doporučujeme obsadit nějaké těžební místo, jakmile to bude možné.

Těžit lze: suroviny, součástky, přístroje, návody/recepty a munici

TĚŽEBNÍ LOKACE

 • Jsou to lokace, které produkují součástky, suroviny, drogy a návody. 
 • Každá loakce obsahuje těžební gadget, který imituje těžbu. 
 • Chodit těžit je dobré minimálně po 2-3 hodinách než se doplní zásoby. 

KARAVANA

 • Těžit v lokaci může jen karavana o minimálně 4 lidech
 • Vždy minimálně 1 hráč provádí těžbu, zbytek karavany hlídá
 • Každá frakce musí mít vlastní karavanní bednu alespoň 30x30x15cm
 • Bednu nelze ukrást, loot z ní ano a musí ji nést vždy alespoň 2 hráči.
 • Karavana cestuje vždy pěšky – bednu je možno vézt (vozík), ale i tak u ní musí být pořád 2 hráči.
 • Tuto bednu si hráči berou sebou do lokace, bez ní nelze v lokaci těžit!

POLITIKA

V rámci hry bude existovat i politická rovina, jejímž cílem bude mocenské ovládnutí Goodwaters. Je zde pro ty hráče, které nebaví se jen potulovat po pustině. Můžete někoho poškodit a sami sobě tak přihrát zisky.

Politiku řeší pouze frakce v Goodwaters

Politika má IG dvě podoby. Za prvé, existuje něco jako Velká rada, za druhé existují Kauzy. Nyní si podrobně vysvětlíme, co oba tyto termíny znamenají.

VELKÁ RADA

 • Velká rada se koná 2x denně – kolem 12:00 a 20:00 – v Radnici v Goodwaters.
 • Účastní se jí všichni velitele frakcí a předsedá ji merovejský Boss.
 • Na Velké radě se řeší problémy města, sdělují se zde důležitá oznámení a řeší se zde i politika.
 • Frakce tyto velitelské sněmy používají často k pošpinění svých protivníků, aby si přihráli nějaké politické body.
 • Velká rada začíná sdělením nových informací ze strany Merovejů, následuje řešení problémů v osadě a v poslední řadě se řeší politika.

KAUZA

Během Velké rady bude možné pošpinit své protivníky předložením tzv. kompletní kauzy.

 • Ve hře bude možné získat části zpráv (dopis, útržek zprávy, kus deníku apod.), které popisují něco, co se stalo kdysi v minulosti. Většinou se jedná o opravdovou špínu.
 • V textech najdete vždy prázdná místa.
 • Do nich bude možno dosadit jakoukoliv frakci v Goodwaters a na ni danou kauzu nevléct.
 • Každá kauza má vždy několik částí, které je potřeba posbírat, aby byla považována za kompletní – nekompletní kauzy jsou považovány za nepřímé důkazy.

Jedna kauza může být uplatněna pouze proti jedné frakci – v rámci jedné Velké Rady.

 • Je-li při Velké radě předložena kompletní kauza a je-li označen viník, tak je považována za platnou.
 • Označený viník bude Meroveji politicky potrestán. Jak? Příjde o body vlivu, které jsou klíčové por mocenské ovládnutí Goodwaters.
 • Jak se jde bránit kompletní kauze? Jedině kompletní proti-kauzou.
 • Příběhy v kauzách se staly někdy v minulosti (mimo larp) a některý člen obviněné frakce mohl někdy v minulosti spáchat něco, o čem ostatní neví.
 • Zde se jisté míře fikce nevyhneme.

Části kauz (zprávy, dopisy, deníky) jsou považovány za IG předmět – je možné je ukrýt, je ale zakázáno je ničit.

Pokračujte dále na CRAFTING.