Fallout LARP 2017 – report 2/4

,,Glas! Glas!“ Ozvalo se na bráně Poslovních Prostor.
,,Do čmaru! Mangupe! Co je?!“ Glas zrovna přepočítával zátky, které vydělal prodáním cenného otroka, prý byl chirurg.
,,Ňácí momci sem táhnů velkou róru“ zařval mangup na stráži. Když Glas dorazil k bráně, viděl jak skupina ozbrojených mužů na pomezí dostřelu připravuje dělo. Všichni v barvách klanu Revenantů.
Vůdce skupiny zařval: ,,Više za vas, máme vašeho muže. Vystrčte ty svoje držky!“
Všichni se na sebe nechápavě podívali. ,,Co sou do čmaru zač?“ ozval se jeden z mangupů do ticha.
,,Mají našeho Borbu!“ zařval další mangup, když uviděl zajatce.
,,Ten lud se nechal chytit.“ odplivl si Glas do prachu a začal řvát: ,,Mangupové, zabte je všechny! Više za vas!“
V odpověď se ozvalo sborové skandování: ,,Više za vas! Više za vas!“ které umklo až s výstřelem z děla.
V hradbě rána vyrobila velkou díru, skrze kterou ihned ozbrojenci dovnitř spustili palbu.
,,Držte pozice! Granáty, do čmaru, házejte granáty! A Hoplit ať
ide do plechovky!“ řídil bitvu Glas.
Boj byl rychlý, obránci utrpěli několik ztrát a Revenanti byli poraženi nebojácným výpadem zbývajícíh mangupů společně s Hoplitem.
Kdo nebyl mrtvý, toho dodělaly obušky a palice mangupů.
,,Mesiar-zvěr! Bolničar!“ křiknul Glass od těla Borby, který si raději sám prostřelil hlavu, než aby čelil hněvu za své selhání..
„Jěště dýchá,“ zkonstatoval suše Glas, když přišla Mesiar-zvěr.
Doktorka se nadšeně usmála, podívala se na Světlušku, který zrovna okusoval mrtvolu, a zamnula si spokojeně zakrvácené ruce.
„Ať ho mangupovie dotáhnou do špitálu, tohle chcu ozkoušať od studija. Světluško, choď sem!“

Pokračování příště…

About the author: alwin