Ghůl

Odporné, zombiím podobné bytosti, které dokážou hovořit a myslet jako lidé. Kdysi jimi sami byli, ale byli vystaveni vysoké dávce radiace a viru FEV, který je zmutoval do jejich aktuální podoby.

Většinou se straní lidí, protože z jejich strany bývají terčem rasismu či násilí, ale existují místa, kde se lidé a ghůlové naučili žít vedle sebe.

Ghůl jako takový je odolnější než obyčejný člověk. Je imunní vůči radiaci, ale ne už vůči toxinům a jedům. Někteří ghůlové byli vystaveni velké dávce radiace, takže začali zářit. Tito zářící jsou mezi ghůly považováni za svaté a většinou jsou to vůdci komunit.

Hry za ghůla vyžaduje úpravu vzhledu (protetika, maska, líčení).

  • Vlastnosti: solidarita, silná vůle, vůle přežít, imunita vůči radiaci (ne ale už vůči toxinům a jedům)
  • Slabiny: sociálně vyloučení, vyhnanci, někdy jsou i pro svůj původ cílem lovů, genetické defekty, odpudivý vzhled
  • Účel: najít místo ve společnosti a být jí akceptováni

Co si ghůlové myslí o ostatních:

  • Sami o sobě: Jsme stejní jako lidé, tam uvnitř, jediné co nás odlišuje, je náš vzhled.
  • O Předválečných lidech: Arogantní pokrytci, kteří se k nám chovají povýšeně. Přitom máme kolikrát víc znalostí než oni.
  • O Poválečných lidech: Barbaři a špinavci, kterým není radno důvěřovat, protože z jejich rukou vzešlo ghůlům vždy jen příkoří.
  • O Tribe folks: Chápou náš úděl a jsou jediní, s kým nemáme problém se přátelit.

Pokračujte dále na Supermutant.