HERNÍ PŘEDMĚTY

Herním předmětem je

 • zbraň
 • zbroj
 • přístroj
 • návod/recept
 • součástka
 • surovina
 • munice
 • platidlo (zátky)

Poslední dvě zmíněné (munice a platidlo) jsou v jakémkoliv množství považovány za jeden herní předmět.
(např. pytlík se 100 zátkami = 1 herní předmět, ne 100)

Většina herních předmětů je označena průvodkou, která popisuje, co daný předmět dělá.

PRŮVODKA

Jedná se o kartičku, která popisuje, co se stane při různých způsobech použití daného předmětu. V případě složitějších přístrojů se může jednat i o obsáhlejší manuál.

Průvodku mají: zbraně, zbroje, přístroje, drogy

Průvodku nemají: suroviny, součástky, návody/recepty, munice, zátky

VOLNÉ PRŮVODKY

 • Typickým předmětem s volnou průvodkou je zbraň a zbroj. Pomocí průvodky se OG předmět (např. airsoftová pistole) stává IG předmětem. Zbraně a zbroje ve hře, které nemají průvodku, nelze IG používat!
 • Průvodka je k předmětu pouze přivázaná provázkem.
 • Takovouto průvodku lze odvázat, odnést a přivázat na jiný předmět stejného typu.
 • Předmět opatřený volnou průvodkou lze IG zničit. Zničení probíhá přetržením průvodky po sehrání přiměřeně dlouhé RP scény ničení předmětu.

KRÁDEŽ PŘEDMĚTU S VOLNOU PRŮVODKOU

 • Chcete-li IG ukrást předmět s volnou průvodkou, vždy berete jenom průvodku.
 • Nezkoušejte krást tyto předměty celé – pokud to zjistí jejich majitel, urve vám ruce.
 • Volné průvodky mají zejména věci v majetku samotných hráčů (zbraně, zbroje…) a tento mechanismus brání případnému poškození a následným sporům.

PEVNÉ PRŮVODKY

 • Průvodka je k předmětu přilepena (lepicí páskou, lepidlem…).
 • Znamená to, že průvodka a předmět patří nerozlučně k sobě. Předměty s pevnou průvodkou jsou většinou dodávány do hry Org.
 • Ačkoli to není IG obvyklé, můžete zničit i předmět opatřený pevnou průvodkou.
 • V tomto případě zřetelně přeškrtněte průvodku fixem. Naleznete-li předmět s pevnou průvodkou přeškrtnutou fixem, je tento předmět rozbitý a nelze použít.

Nikdy si průvodku na zbraň nepřilepujte! Případné poškození zbraně pak půjde jen na vaše triko – byli jste varováni.

KRÁDEŽ PŘEDMĚTU S PEVNOU PRŮVODKOU NEBO BEZ PRŮVODKY

 • Pokud má předmět pevnou průvodku (např. drogy) nebo ji nemá vůbec (např. zátky, munice), musíte ukradnout přímo tento předmět.
 • IG krádež probíhá reálně a můžete u ní být chyceni a adekvátně potrestáni právoplatným majitelem.

ČERNÁ KRYCÍ PÁSKA

 • Na některých průvodkách naleznete části překryté černou páskou.
 • Pod pásku se smíte podívat až poté, co předmět použijete (např. sníte pilulku, píchnete si drogu…).
 • Pokud u pásky najdete symbol, který označuje určitý perk, může pod ni nahlédnout pouze majitel dotyčného perku.
 • Černou pásku najdete nejčastěji na předmětech, jejichž efekty nebo užití nejsou na první pohled obecně známy – stimpaky a další běžné drogy černou pásku nemají.

SYMBOLY

 • Ve většině případů se na průvodkách setkáte se symboly.
 • Znazorňují typy, podmínky užití nebo efekty předmětů, proto je nutné je dobře znát. Všechny SYMBOLY najdete dále v pravidlech.

NEVIDITELNÉ PŘEDMĚTY

 • Jedná se o předměty označené žlutočernou nebo žlutozelenou páskou.
 • Těchto předmětů si nevšímejte, ani z nich nic neberte – chovejte se, jako by byly neviditelné.
 • Může se jednat o osobní věci nebo věci ještě nevypuštěné do hry (např. questové itemy, tajné místnosti apod.).
 • Porušení tohoto pravidla může být potrestáno okamžitým vyloučením ze hry.

Pokračujte dále na MĚŘENÍ ČASU.