KOMUNIKACE

IG informace jsou hráčům předávány několika způsoby: od NPC, nástěnkou nebo rádiem.

OG komunikace na lince hráč – organizátor probíhá přes velitele frakce nebo přes Org v osadě.

K dorozumívání nám slouží obyčejně mobilní telefony. PMR/UHF/VHF vysílačky nepoužíváme kvůli rozlehlosti herního prostoru, nicméně je mohou hráči používat v rámci IG komunikace.

Pokračujte dále na BEZPEČNOST.