PERKY

Zde naleznete všech 29 perků (speciálních dovedností), které lze v rámci hry využít. Hráč může volně kombinovat v závislosti na svých potřebách.

Perky označené hvězdičkou jsou brány jako full time specializace čili by si je hráči neměli brát jen do počtu k ostatním – budete li nějaký takový chtít přizpůsobte tomu svou postavu.

Perky vaší postavě zůstávají a převádí se napříč ročníky a ty, které jste si vybrali už vám zůstávají. Nové si můžete zvolit jedině s novou postavou. Během hry je možné získat nové perky pouze třemi způsoby: časopisy, implantáty, speciálními úkazy a předměty.

Časopisy/úkazy a označené předměty poskytují perk dočasně (často jen na jedno použití), zatímco implantáty vás mohou daný perk naučit trvale.

Perky Technik, Chemik, Doktor, Designer jsou craftící perky limitované počtem. Tyto 4 perky jsou při tvorbě nové postavy zašedlé a nejdou vybrat. Hráč, který některý z nich chce si vybere ty, které tomu jeho předchází (neutratí všechnu volnou karmu) a do poznámky registrace dopíše o který crafticí perk má zájem. Org mu potom tuto volbu povolí a zbylá volná karma se odečte.

Nečekejte ovšem, že každá frakce bude mít od každého perku jednu postavu. Tyto znalosti jsou extrémně vzácné a lidí s touto specializací je v Pustině velmi málo.

PLACKY

Každý hráč, který bude mít tyto perky Opravář, Technik, Chemik, Doktor, Designér dostane od každého placku, kterou si připne viditelně na kostým. Jedná se jen o identifikátor.

Je zakázáno nosit na kostýmu (viditelně) perkové placky z minulých ročníků – zbytečně by to mátlo ostatní hráče.

HESLA

Hesla používáme, abychom dali okolí jasně najevo efekt daného perku. Jsou krátká a intuitivní, takže by mělo být hned jasné jaký efekt následuje. Pro lepší zapamatování uvádíme všechna hesla níže.

 • AU (nebo MÁM) – oznámení platného zásahu za 1 život (říká zasažený)
 • ZA DVA – oznámení platného zásahu za 2 životy (říká útočník)
 • VEDLE – úhyb před 1 útokem na blízko (říká zasažený)
 • NA PLOCHO – omráčení na 1 scénu (říká útočník)
 • SRAŽENÍ – cíl je okamžitě sražen k zemi (říká útočník)
 • PÁN SMRTI – zranění behemotům, páračům a obrněným synthům (říká útočník)
 • EMPATIE – použití perku Empatie (říká tazatel)
 • GESTAPÁK – použití perku Gestapák (říká tazatel)
 • JSEM ZÁŘÍCÍ – použití perku Zářící (říká majitel perku)

POUŽÍVÁNÍ HESEL

Hesla se používají VŽDY v doprovodu patřičného role playingu, např. máte perk Gestapák a vyslýcháte oběť.

Př. (správně) Zajatce vsadíš do temné místnosti, do obličeje mu namíříš lampičku a začnete scénu s výslechem doprovázenou křikem a rudou žilkou naskakující vám na čele. Na konci tohoto divadla řeknete heslo Gestapák, což pro oběť znamená, že musí říct pravdu. Bez hesla na konci scény by byl hráčův výstup (byť dobrý) bez valného výsledku. 

Př. (špatně): Zajatce vsadíš do místnosti a jen mu řeknete „GESTAPÁK!!“ řekni mi všechno co víš nebo „sem Gestapák“ odpověz pravdivě.

Vše tedy musí probíhat s patřičným hereckým výkonem. Hesla hráčům jen říkají kdy a jak se mají chovat.

Nikdy nepoužívejte hesla bez doprovodné aktivity popsané výše.

SEZNAM PERKŮ

Změny oproti ročníku 2018 (pro pokračující hráče)

 • Efekt ZA DVA byl přesunut z Primitivních zbraní do Berserkera
 • Efekt SRAŽENÍ byl přesunut z Bersekera do Primitivních zbraní
 • Berserker – přidány povolené kombinace chladných zbraní
 • Kanibal – Změna minihry
 • Smažka – Přidána 1 droga, kterou může Smažka použít za čtvrt den bez vzniku závislosti
 • Superboy – Efekt VEDLE platí už jen proti útoků na blízko
 • Houževnatost – Nově je použití 1 za čtvrt den
 • Gestapák – Nově lze použít jen jednou za čtvrt den
 • Lhář! Lhář – Nově ho lze použít jen jednou čtvrt den (ve scéně, kde je použit Gestapák)
 • Zloděj – Přidáno páčení zámků
 • Farmář – Nově může jako jediný z perků generovat suroviny + každý může mít až 2 políčka
 • Akademik – Nově lze kopírovat návody jen v poměru 1 návod = 1 kopie
 • Medik – Nově může pouze stabilizovat (nepoužívá pracovní ponky)
 • Doktor – Nově umí jako jediný léčit, tak aby se zraněnému vrátily ztracené životy + umí číst Deník postav
 • Zářící – Nově nemůže zdivočet pobytem v ozářené oblasti a netrpí nemocí z ozáření
 • Rakovinový růst – Nově nemůže zešílet pobytem v toxické oblasti a netrpí otravami

Primitivní zbraně

 • Jednou za scénu můžeš srazit protivníka na zem heslem SRAŽENÍ.
 • Můžeš používat Luky a kuše.
 • Můžeš házet Vrhací zbraně.
 • Můžeš používat Chladné energetické zbraně.

Berserker

 • Vyžaduje perk Primitivní zbraně.
 • Jednou za scénu můžeš chladnou zbraní provést zásah heslem ZA DVA.
 • Umíš používat dvě jednoruční zbraně (povolené kombinace jsou 60×60 cm, 70×50 cm, 80×40 cm, 90×40 cm, krátká střelná a 60 cm chladná zbraň)

Mlátička

 • Vyžaduje perk Berserker.
 • Každou ranou chladnou zbraní můžeš dát “ZA DVA”

Střelné zbraně

 • Můžeš používat Manuální střelné zbraně.

Bomberman

 • Vyžaduje perk Střelné zbraně
 • Umíš používat výbušniny. (C4)

Těžké zbraně

 • Vyžaduje perk Střelné zbraně.
 • Můžeš používat Těžké zbraně.

Lovec*

 • Můžeš chodit do loveckých revírů.

Průzkumník*

 • Vyžaduje perk Lovec.
 • Nalézání skrýší podle mapy.

Kanibal*

 • Vyžaduje perk Lovec.
 • Pojídáním mrtvých lidí, ghůlů a supermutantů získáváš bonus.
 • Pokud se dostaneš k čerstvé mrtvole můžeš jí namístě zpracovat a získat s ní pro sebe speciální bonus.
 • Minihra kanibalizmu: Řekni mrtvole ať ti poví náhodné číslo od 0-9
 • Podle manuálu, který dostaneš pak zjistíš, co se s tebou stalo

Pán smrti

 • Vyžaduje perk Průzkumník nebo Kanibal.
 • Některá monstra jsou zranit a zabít jen velmi těžko. Např. supermutant behemoth, párač, sekuritron nebo obrněný synth
 • K jejich zranění a zabití potřebuješ tento perk.
 • Na vzdáloenost na kterou tě NPC uslyší musíš křiknout PÁN SMRTI a dotyčné NOC si od tebe počítá zranění.
 • Nejde tedy použít mimo doslech.
 • Postavy bez tohto perku mohou dané protivníky jen zahnat na útěk.

Smažka

 • Můžeš si vzít 4 drogy za čtvrt den bez vzniku závislosti.
 • Můžeš se podívat (=pod černou krycí pásku) na efekt drogy (ne ale přístroje), aniž bys ji musel použít.

Superboy

 • Vyžaduje perk Smažka.
 • Jednou za scénu máš úhyb zvoláním hesla VEDLE.
 • Znamená to, že se vyhneš 1 útoku nablízko (chladnou zbraní)

Tuhý kořínek

 • Vyžaduje perk Smažka.
 • Trvale jeden život navíc.
 • Nefunguje v případě, že by postava takto měla mít více jak 5 životů

Houževnatost

 • Vyžaduje perk Tuhý kořínek nebo Super Boy.
 • Můžeš se rozhodnout neztratit život v důsledku Krvácení, Otravy nebo Ozáření pokud by to mělo znamenat Bezvědomí nebo Smrt.
 • Funguje 1 za čtvrt den

Do krytu!

 • Vyžaduje perk Superboy.
 • Pokud po výbuchu zalehneš, tak tě výbuch zraní pouze za jeden život a jsi Omráčený.

Empatie*

 • Máš vzácný dar vnímavosti k emocím ostatních. Jednou za čtvrt den jsi schopen zjistit, jak se dotyčný skutečně cítí. Použij heslo EMPATIE a můžeš se zeptat, co cítí obecně nebo vůči konkrétní osobě či věci, dotyčný ti na otázku musí pravdivě odpovědět.
 • Můžeš i někomu emoční stav na jednu scénu navodit. Použij heslo EMPATIE a můžeš mu říct, co má cítit obecně nebo vůči konkrétní osobě či věci, aby tě poslechl musíš to podpořit svým vlastním chováním. Navození emočního stavu můžeš použít proti konkrétní osobě pouze jednou denně.
 • Jednou za čtvrt den můžeš použít jen jednu schopnost, nemůžeš zároveň emoční stav navodit a zjistit. Pozor! Navození emočního stavu není sugesce ani mentální ovládnutí.

Zloděj

 • Vyžaduje perk Empatie.
 • Můžeš páčit zámky a okrádat ostatní pomocí kolíčků

Páčení zámků

  • Probíhá tak, že musíš zjistit kód daného zámku (má ho na průvodce).
  • Poté musíš sehnat šperháky stejných čísel jako má kód zámku, který chceš otevřít
  • Každý šperhák má jedno číslo od 0-9
  • Na začátku hry dostaneš 3 náhodné vybrané
  • Zbylé šperháky musíš sehnat ve hře (nechat vyrobit)
  • Šperhák je herní předmět

Okrádání

  • Skrze kolíčky probíhá tak, že dostanete u registrace několik kolíčků na prádlo.
  • Pokud 3 z nich umístíš na na brašnu protihráče, tak jste ho okradli.
  • Kontaktujte (např. skrze Org z osadě) daného hráče OG a řekněte mu, že byl okraden a vezměte si něco z jeho brašny na kterou ste mu kolíčky dali.
  • Pokud vás při ,,kolíčkování” někdo spatří je to stejné, jako by vás načapal s rukou v kapse, tak si dávejte pozor
  • Kolíčkování lze použít jen na brašny a batohy
  • Zbraně, drogy, zbroje, munice, zátky se kradou reálně

Gestapák

 • Vyžaduje perk Empatie nebo Učenec.
 • Jednou za za čtvrt den můžeš na někoho použít heslo GESTAPÁK s patřičným role playingem.
 • Na následující otázku ti pak musí pravdivě odpovědět ANO/NE.

Lhář! Lhář!

 • Vyžaduje perk Zloděj nebo Gestapák.
 • Můžeš lhát jednou za čtvrt den i při použití perku Gestapák.
 • Umíš předstírat svůj emoční a zdravotní stav.
 • Pokud předstíráš že je ti líp, vydržíš to jen jednu scénu.
 • Při ošetření ale zranění popisuj pravdivě – lékař přece vidí, co se ti stalo.

Učenec

 • Máš obecné povědomí o soudobých technologiích.
 • Umíš používat semi automatické zbraně, pokud máš perk Střelné zbraně.

Akademik*

 • Vyžaduje perk Učenec.
 • Umíš kopírovat návody (1 návod = 1 kopie)
 • Kopii z kopie vyrobit nelze.
 • Zároveň umíš poznávat všechny herní součástky a suroviny, protože jsi opravdu vzdělanec.
 • Vysvětlení kódů najdeš v základním manuálu.

Medik*

 • Vyžaduje perk Učenec nebo Farmář.
 • Umíš stabilizovat Krvácení.
 • Umíš stabilizovat Bezvědomí.
 • Jako Medik nepoužíváš Léčebnou stanici – pracuješ v terénu.
 • K výkonu tohoto perku budeš potřebovat Lékařskou brašnu – nějakou si dovez
 • Lékařskou brašnou můžeš stabilizovat krvácení a otravu 1 člověku během 1 scény tzn. každému jednou za scénu.

Doktor*

 • Vyžaduje perk Medik.
 • Umíš to stejné co Medik.
 • Vylučuje perky Technik, Chemik
 • Umíš stabilizovat a léčit krvácení
 • Umíš stabilizovat a léčit ozáření, otravu, závislost
 • Umíš pracovat s implantáty
 • K práci potřebuješ Léčebnou stanici I. a II.
 • Také používáš Lékařskou brašnu jako Medik (pokud chceš stabilizovat v terénu)

Léčba

  • Je tvoje největší devíza – jako jediný umíš léčit ostatní tak, abys jim vrátil ztracené životy.
  • Léčba trvá vždy 1 scénu.
  • S pacientem si zahraj nějak hezky léčbu, dej do toho co nejvíc svých hereckých schopností
  • Léčbu bys ale neměl mít hotovou za 5 minut – neměla by ale trvat ani moc dlouho.
  • Vyptej se pacienta, co ho bolí a během léčby popisuj co právě děláš ať to má nějaký efekt.
  • Na konci scény je pacient vyléčen tzn. vrací se mu ztracené životy, je vyléčen z ozáření apod.

Implantáty

  • Stejný postup jako u léčby.
  • Každý hráč snese jen 1 implantát.
  • Mohou se v těle měnit.
  • Hráč-synth může mít až 2 implantáty
  • Základní implantát +1 perk I. úroveň trvale
  • Pokročilý implantát +1 perk II. nebo III. úrovně (bez nutnosti prerekvizit), kromě craftících

            Deník postavy

  • Má ho každý hráč- je to malá kartička.
  • Obsahuje údaje o zdravotním i psychickém stavu a také slouží k identifikaci ,,zdraví“ jedince
  • Jakékoliv stálé mutace, nemoci, implantáty sem musí být zaznačeny v průběhu hry
  • Do Deníku postavy se může dívat jen Doktor po zevrubné lékařské prohlídce (1 scéna) a pověřené postavy a frakce. 

Designér*

 • Vyžaduje perk Akademik.
 • Vylučuje perk Doktor
 • Jednou za čtvrt den můžeš poslat orgům ke schválení vlastní nový návod na výrobu nějakého přístroje.
 • Umíš tvořit nové předměty (projekt)
 • Tyto komodity nelze vyrobit, dají se jen najít:
  • Munice, zátky
  • Suroviny
  • Součástky
 • Tvořit tedy můžeš přístroje nebo modifikovat stávající.
 • K práci potřebuješ Rýsovací stůl.

Projekt

  • Vše začíná nápadem
  • Ten se přenese na výkres
  • Tento výkres se potom (domluvenou cestou přes Správce osady) pošle organizátorům ke schválení a ti v tomto případě vystaví návod k výrobě
  • Výkres musí mít dobrou úroveň zpracování – čím lepší, tím rychleji bude schválen a má větší šanci, že vůbec projde. Z výkresu musí být jasně patrný vzhled, jak má zařízení fungovat, jaké komponenty budou zapotřebí k jeho sestavení apod.
  • Opět platí, že čím víc informací tím lépe – zase ale se v tom musí organizátor vyznat, takže na výkres použij max 1 arch papíru.
  • Výkresy načmárané tupou tužkou na kusu natrhaného papíru se ani neobtěžujte doručovat – neprojde. Byť věc na něm bude pro hru sebelepší.
  • Při vymýšlení nebo modifikování předmětů hleď hlavně na důsledky, jaké to může mít.
  • Totální zbraň nebo neomezený zdroj energie obecně neradi pouštíme do hry jelikož je to moc silné.
  • Spíš zaměř svou kreativitu na řešení problémů, které sužují tvoji komunitu, např. nájezdníci nám pořád ničí zdivo, tak vymyslíme novou recepturu, nebo zkusíme modifikovat tuto zbraň tak, aby víc vydržela a nerozbila se po 1 zásahu, popřípadě modifikujeme tuto zbroj aby chránila před ozářením.

Farmář*

 • Pěstovaní základních, vzácných a unikátních surovin.
 • Jako jediný ve hře umíš generovat suroviny

Farmaření

  • Probíhá tak, že založíš políčko, které musí mít minimálně 2x2m
  • Políčko musí být v osadě nebo u osady (jakékoliv)
  • Jako Farmář můžeš mít maximálně 2 políčka.
  • Čím větší políčko, tím více surovin generuje (velikost ale ovlivňuje také čas)
  • Políčko vykolíkuješ a označíš jako Políčko (cedulku dostaneš u registrace)
  • Informuješ Org o tom, kde jsi založil políčko
  • Jen ty můžeš sklízet suroviny.
  • Políčko ti ale může někdo zničit tím, že na cedulku nakreslí křížek
  • Políčko nejde zamknout
  • Cizí políčko lze maximálně vykrást nebo zničit
  • Pole lze zničit pouze chemicky tzn. vylijete na něj nějakou silnou látku díky které tam už nic nevyroste a tuto skutečnost zaznačíte do průvodky políčka
  • Políčka se nemohou se přebírat a jen majitel zná období, kdy může sklízet úrodu

Opravář*

 • Vyžaduje perk Farmář
 • Umíš vyrábět/opravovat základní a běžné přístroje.
 • K práci potřebuješ Technický ponk I.

Výroba předmětů podle návodů

  • Sežeň návod (nebo Akademika)
  • Sežeň suroviny a součástky
  • Začni craftit (u pracovního ponku)
  • Samotné craftění má být hezké na pohled a je spíše pro ostatní hráče
  • Poté, co skončíš, vytáhni průvodku (podle toho jaký předmět tvoříš, jestli stávající nebo úplně nový typ itemu)
  • Na návodu bude znázorněno, jak má průvodka vypadat.
  • Průvodku musíme na něco připevnit a zde přichází prostor pro kreativitu
  • Musíš najít nebo vyrobit daný předmět fyzicky tak, aby alespoň rámcově odpovídal předloze.
  • Použité suroviny a součástky (fyzické předměty po jejich použití) se musí odevzdat v místě kde craftíš pověřenému AP (správce pracovních ponků).

Oprava

  • Umíš opravovat základní a běžné přístroje
  • Opravovat lze jen věci, které mají na průvodce uveden kód (tzn. munici, drogy, zátky opravovat nelze)
  • Pokud chceš něco opravit, tak použij POSLEDNÍ řadu čísel z kódu (např. předmět X má kód #1 #2 #3, k jeho opravě potřebuješ komponent #3 atd.)
  • Pokud má kód předmětu jen PRVNÍ řadu použij ji
  • Pokud má kód jen PRVNÍ a POSLEDNÍ řadu, tak použij opět tu poslední

Technik*

 • Vyžaduje perk Opravář.
 • Vylučuje perky Doktor, Chemik
 • Umíš opravovat a vyrábět základní, běžné, speciální a unikátní přístroje a objekty.
 • K práci potřebuješ Technický ponk I. nebo II.

Výroba předmětů podle návodů

  • Sežeň návod (nebo Akademika)
  • Sežeň suroviny a součástky
  • Začni craftit (u pracovního ponku)
  • Samotné craftění má být hezké na pohled a je spíše pro ostatní hráče
  • Poté, co skončíš, vytáhni průvodku (podle toho jaký předmět tvoříš, jestli stávající nebo úplně nový typ itemu)
  • Na návodu bude znázorněno, jak má průvodka vypadat.
  • Průvodku musíme na něco připevnit a zde přichází prostor pro kreativitu
  • Musíš najít nebo vyrobit daný předmět fyzicky tak, aby alespoň rámcově odpovídal předloze.
  • Použité suroviny a součástky (fyzické předměty po jejich použití) se musí odevzdat v místě kde craftíš pověřenému AP (správce pracovních ponků).

Oprava

  • Umíš opravovat speciální a unikátní přístroje tzv. všechny zbraně a zbroje (i energozbroje) a vše označené těmito dvěma kategoriemi.
  • Opravovat lze jen věci, které mají na průvodce uveden kód (tzn. munici, drogy, zátky opravovat nelze)
  • Pokud chceš něco opravit, tak použij POSLEDNÍ řadu čísel z kódu (např. předmět X má kód #1 #2 #3, k jeho opravě potřebuješ komponent #3 atd.)
  • Pokud má kód předmětu jen PRVNÍ řadu použij ji
  • Pokud má kód jen PRVNÍ a POSLEDNÍ řadu, tak použij opět tu poslední

Chemik*

 • Vyžaduje perk Medik nebo Opravář.
 • Vylučuje perky Doktor, Technik
 • Můžeš analyzovat drogy a různé látky.
 • Výroba látek podle návodu.
 • Modifikace existujících látek podle návodu.
 • K práci potřebuješ Chemickou stanici I. nebo II.

Výroba předmětů podle receptu

  • Sežeň návod (nebo Akademika)
  • Sežeň suroviny a součástky
  • Začni craftit (u pracovního ponku)
  • Samotné craftění má být hezké na pohled a je spíše pro ostatní hráče
  • Poté, co skončíš, vytáhni průvodku (podle toho jaký předmět tvoříš, jestli stávající nebo úplně nový typ itemu)
  • Na receptu bude znázorněno, jak má průvodka vypadat.
  • Průvodku musíš na něco připevnit a zde přichází prostor pro kreativitu
  • Všechny drogy mají pevnou průvodku
  • Musíš najít nebo vyrobit daný předmět fyzicky tak, aby alespoň rámcově odpovídal předloze.
  • Použité suroviny a součástky (fyzické předměty po jejich použití) se musí odevzdat v místě kde craftíš pověřenému AP (správce pracovních ponků).

Zářící*

 • Tento perk si smí vzít pouze Ghůl.
  • Vlastnictví perku je podmíněno tím, že v noci budeš svítit (např. lightsticky na kostýmu), pokud nesvítíš nejsi Zářící.
  • Přes den tuto skutečnost musíš dát najevo slovně heslem SEM ZÁŘÍCÍ.
  • Vylučuje perk Rakovinny růst.
 • Obyčejní ghůlové tě vnímají jako vůdce a přirozenou autoritu
 • Divocí ghůlové se tě bojí, ale jen pokud jsi sám (to je velká výhoda) – je li s tebou někdo další, strach z tebe nemají (pokud to není další Zářící)
 • Jednou za den se tvá zranění vyléčí
 • Zářící ghůl nemůže zdivočet pobytem v ozářené oblasti a netrpí nemocí z ozáření

Rakovinný růst*

 • Tento perk si smí vzít pouze Supermutant.
 • Vlastnictví tohoto perku vyžaduje viditelnou genetickou mutaci typu (nádor na hlavě apod.) – tzn. bez řádné přípravy si tento perk neberte
 • Viditelnou mutací se myslí něco na první pohled viditelného, odpudivého a trochu by vás to mělo omezovat (např.v pohybu), nestačí se jen pokreslit fixou.
 • Výhoda tohto perku se váže ke společensky odpudivému zjevu (nevýhoda).
 • Jednou za den se tvá zranění vyléčí.
 • Rakovinový supermutant nemůže zešílet pobytem v toxické oblasti a netrpí otravou

Neviditelnost (příběhový perk)

 • Tento perk smí použít pouze supermutant vlastnící zařízení maskovacího pole.
 • Jedná se pouze o příběhový perk, který bude využíván jen v určitých scénách.
 • Neviditelnost je reprezentována znatelně nasazenou kápí na hlavě a na delší vzdálenost, nebo při nejasné situaci je doplněna i rukou na hlavě.
 • Neviditelnost není možné aktivovat v přímé interakci s ostatními hráči. (například během boje, bezprostředně před ním, v rozhovoru, nebo při blízkém pronásledování)
 • Je možno ji aktivovat jen jednou za scénu.
 • Slouží jen na přesun nebo plížení za chůze (nesmí běhat) a neumožňuje úmyslnou manipulaci s okolními předměty.
 • Chce li neviditelný supermutant zahájit boj, musí si sundat kápí (odhalit se) a teprve poté může začít střílet.
 • Nikdy nemůže zaútočit hned z neviditelnosti!
 • Stejně tak na neviditelného supermutanta nelze střílet (ignoruje zranění pokud to dostane). Zásahy do supermutanta s kápí na hlavě neplatí, ani on nemůže zraňovat až do chvíle než sundá kápi (a případně i sundá ruku)
 • Na osobu s kápí nijak nereagujeme a nestřílíme na ni.
 • Pokud má začít boj, kápě jde vždy před tím dolů a pokud dojde k náhlému odmaskování např. uprostřed scény, tak stále platí, že do doby sundání se nesmí střílet.