Praktické informace 2019

Zde naleznete praktické informace týkající se letošního ročníku. Prosíme, abyste si následující řádky četli pečlivě a na místě pak nedošlo k rozčarování z toho, že někdo něco přehlédl nebo nevěděl. 

WC

 • Na akci budou zajištěny mobilní toalety Toi-Toi v kombinaci se ,,žlutou zónou“ která se nachází v GW.
 • Žlutá zóna je trojice ,,kadibudek“ v části GW, které byly postaveny v roce 2017, použít se stále dají. 

Hygiena

 • Sprcha není součástí hry, takže ji v herním prostoru nikde nenajdeme.
 • Pokud se chcete sprchovat dovezte si vlastní mobilní sprchu.
 • Další možnosti k mytí (ruce, obličej) je v umývacím korytě v Org Townu.
 • Dále je zde hadice k plnění barelů s vodou nebo jiných nádob.

Jídlo a voda

 • Veškeré jídlo a tekutiny si hráči zajišťují sami.
 • Voda již není herní komoditou.
 • Chápeme, že toto rozhodnutí může někoho omezit na hře, ale po zkušenostech z let 2017 a 2018, kdy jsme s herním jídlem a vodou experimentovali jsme naznali, že při podmínkách, jak během hry panují není žádoucí omezovat přísun těchto potřeb.

Herní bar – V Goodwaters se bude nacházet stylový herní bar Atomic Kitchen. Bude nabízet chutné pokrmy a soft drinky, které znáte z PC předlohy. POZOR!!! V Atomic Kitchen se neplatí herní měnou tedy zátkami

Pub – Kromě Atomic kitchen bude v Goodwaters i stylový pub. Zde se bude nabízet pouze herní alkohol (ledový čaj, obarvená a ochucená voda), který může dávat bonusy do hry a bude prodáván pouze za herní měnu. (zátky)

Ranč – Toto sice není žádný bar, ale rančeři produkují také herní alkohol. (opět se bude jednat jen ochucenou vodu). Na rozdíl od pubu budou nabízet pálenku vlastní výroby, která bude mít různé efekty.

Stravovací pomůcky

 • Ano i vaše stravovací pomůcky jsou součástí vašeho kostýmu a měly by ladit s celou hrou.
 • Pokud si chcete v klidu připravit vlastní jídlo a chcete to dělat veřejně, tak tomu uzpůsobte i skladovací nádoby či příbor.
 • Chápeme, že je to hodně individuální, ale jen nechceme aby se druhý herní den všude po osadě válely jednorázové plastové příbory, podtácky, igelitky z Tesca a obaly od jídel.
 • Pokud nemáte možnost si jídlo připravit stylově (viz. výše) tak vás poprosíme, abyste tak činili někde, kde vás u toho uvidí co nejméně hráčů.
 • Tímto krokem chceme co nejvíce eliminovat generování tzv. ,,larpového bordýlku“, který výrazně narušuje celkový dojem z atmosféry hry.

Povinné stravovací vybavení

 • 1x ešus (nebo jiná nádoba na jídlo) – do toho vám v herním baru budou dávat jídlo
 • 1x příbor (ne jednorázový plastový) 
 • 1x nádoba na tekutiny (ne však pet lahev) – džbánky, plechovky, plastové kelímky nevadí pokud jsou řádně zamaskovány (dekorace, grafika) 

Odpady

 • V Goodwaters, Vaultu, RES, BOS a na Smetišti budou k dispozici odpadové pytle na tříděný odpad.
 • Pytle na odpad bude možno si vyzvednout u Org.
 • Každá frakce je povinna třídit odpad, který po skončení akce nakupí na jednu hromadu před své tábořiště.
 • Všechny pytle budou pevně svázané a nahromaděné ve Špinavé zóně, kde si je na konci akce přeberou ORR ke zlikvidování.

POZOR!!! Netříděný odpad Org nepřevezmou a o jeho likvidaci se v tomto případě stará frakce sama. 

Tábořiště

 • Každá frakce ve hře má své tábořiště, které musí odpovídat standardům na vzhled a bezpečnost.

Vzhled

 • Tábořiště musí především vypadat stylově a podle frakce, která ho obývá.
 • Každé tábořiště musí být vyznačeno znakem nebo vlajkou (popř. totemem) vlastnické frakce.
 • Stylovost tábořiště nesmí narušovat výrazné moderní prvky jako auto plachty křiklavých barev (modrá, bílá, šedá apod.), nepřetřené reklamní cedule či barely (i jako součást stavby).
 • Tábořiště také nesmí mít křiklavě světlou nebo bílou fasádu.
 • Vše musí působit opotřebeně a zašle.
 • To stejné platí pro stany hráčů.
 • Pokud máte moderní stan křiklavé barvy, sežeňte si nějakou maskovací síť nebo vojenské pončo k překrytí.
 • Za pořádek v bezprostředním okolí tábořiště/budovy/příbytku zodpovídá daná frakce.
 • Pokud bude mít některá frakce před či kolem tábořiště nepořádek (teď myslíme hlavně odpadky apod.) budou se šířit nemoci.
 • Jednotlivcům a obecně hráčům, kteří začínají hru mimo frakce není dovoleno tábořit mimo Goodwaters.

Moderní stany bez maskování nesmí být na herní ploše viditelně umístěny. Musíte si je postavit v zoně pro moderní stany v GW. Pokud táboříte v jiné osadě platí pro ni stejná pravidla – musí mít oddělenou zónu pro moderní stany.

Graffiti na domech

 • Musí být hezké na pohled a mělo by splňovat alespoň základní umělecké standardy.
 • Žádné nevzhledné a pokroucené klikyháky, ošklivé nahotinky (ty hezké a stylové máme naopak rádi), sprostá slova či přechýlené hanlivé výroky typu A.BoS.A.B.
 • Pokud chcete prostřednictví graffiti někoho urazit nebo se prezentovat, tak buďte kreativní a udělejte to nějakou zajímavou a originální formou.
 • Na cizí domy se samovolně tvořit graffiti nesmí – kontaktujte nejdříve IG majitele.

Osvětlení

 • Interiérové osvětlení tábořiště si každá frakce zajišťujeme sama.
 • K osvětlení budovy nebo tábořiště se nesmí používat pochodně a svítidla s otevřeným ohněm jako zdrojem světla.
 • Exteriéry v Goodwaters a dalších osadách budou osvětleny.

Produkce hudby/rozhlasu

 • Ano je to cool, když máte v budově puštěnou stylovou hudbu dokreslující atmosféru vaší frakce. Podporujeme to!
 • To stejné platí pro ,,frakční rozhlas“.
 • Hudba ale nesmí hrát příliš hlasitě a nesmí se navzájem přeřvávat, např. když si dvě frakce vedle sebe pustí hudbu. 
 • Technické řešení provozu hudby si každá frakce řeší sama.
 • Využívejte hudbu spíše k dokreslení atmosféry interiérů vašich tábořišť.
 • Globální rádio v Goodwaters zajišťují Org. (Merovejci)
 • Nevadí, když bude hudba slyšet před tábořiště, ale neměla by výrazně rušit celkovou atmosféru – spíše dokreslovat kolorit města.
 • Zakázané žánry: metal a rock obecně, jakákoliv elektronická hudba 80´90 a dále (synthwave, elektro apod.), moderní asijská hudba, populární hudba 80´90 a dále (Michael Jackson apod.), vojenské pochodové písně, hymny reálných či historických států
 • Povolené žánry: vážná hudba, blues, jazz, swing, šanson (USA, Německo, Francie, Rusko), tradiční lidová hudba, country (zahraniční, české), české hity 40´50´60´70 (Waldemar Matuška, Eva Pilarová, starší pecky od Káji Gotta apod.), ABBA, rock´n´roll (Elvis Presley apod.), rozhlasové hry (např. Válka světů, Jan Werich), tribal trash (bubínky a chřestidla z junku)

Produkce hudby je povolena od 8:00 – 24:00.

Bezpečnost

 • Tábořiště frakce musí být bezpečné tzn. nesmí se v něm/i vně nacházet ostré hrany.
 • Všechny hřebíky musí být řádně zabouchány a ostré hry latí, krajinek, plechu zaobleny nebo upraveny tak, aby neohrozily ostatní hráče.
 • Hangáry musí mít kolíky označené pruhem z černo žluté pásky.
 • Každé tábořiště musí být ještě před začátkem hry zkolaudováno Org, který zkontroluje nároky na vzhled a bezpečnost.
 • Případné nedostatky, které Org nalezl musí být odstraněny ještě před začátkem hry.
 • Je zakázáno během hry odstraňovat části stanů či budov, které zajišťují její stabilitu nebo výzdobu (např. kolíky od stanů, dekorace, celty)

Zakázané materiály

 • Pneumatiky – špatně se likvidují (btw. víte, co se stane s pneu po 230 letech?)
 • PVC (auto plachy křiklavé barvy – modrá, bílá, šedá apod.)
 • Eternit a podobné nevhodné materiály
 • Reklamní cedule, bannery s logy různých moderních značek či jiné nepřetřené značkové předměty užité jako stavební materiály nebo dekorace.
 • Geotextílie

Ohniště

 • Ohniště lze rozdělávat pouze na místech, které před hrou určí Org. 
 • Bude jedno centrální ohniště v GW, BOS, RES, Smetišti a Vaultu.
 • U každého ohniště bude v dosahu kanystr s vodou nebo hasící přístroj.

Parkování

 • V areálu tankodromu bude zajištěn dostatek parkovacího místa pro všechny účastníky mimo herní plochu.
 • Parkoviště nebude během akce nepřetržitě hlídáno a Org nezodpovídají za případné odcizení věcí uvnitř.

Úklid po akci

 • Všechny frakce jsou povinny po skončení akce uklidit budovu (místo) kterou užívaly během hry bez ohledu na to, kdo budovu postavil nebo kdo je aktuálním majitelem.
 • Sklidit se musí vybavení a dekorace tábořiště, které k němu nejsou přidělány napevno v případě budov v Goodwaters. (např. výzdoba, nádobí, matrace).
 • Všechen nábytek a další materiál (např. zbytky dřeva, zničené dekorace apod.), který frakce používala během hry, bez ohledu na to, jestli jí byl zapůjčen nebo má vlastní, musí být řádně uklizen a zafixován uvnitř budovy.
 • Stany a hangáry zapůjčené Org musí být vyklizené a případný zapůjčený nábytek vyskládán před stanem.
 • Zapůjčené stany boří Org.
 • Menší tábořiště ze stanů a celt musí být zcela vyklizeny, protože se většinou jedná o čisté zelené plácky, kde není pevná budova. 
 • Okolí tábořiště frakce musí být vyčištěné a uklizené. (tzn. v bezprostřední blízkosti budovy nebo tábořiště – cca 5-10 metrů kolem)
 • Odpady (viz. Odpady)
 • Za úklid zodpovídá velitel frakce.
 • Úklid po akci kontroluje Org.
 • POZOR!!! I když jste si budovu postavili sami, tak pro vás stále platí výše popsaná pravidla, jelikož se musíme řídit standardy, které nám určuje majitel prostoru se kterým bychom chtěli i nadále mít dobré vztahy.