SYMBOLY

Na většině průvodek ve hře naleznete řadu symbolů.

První symbol vždy určuje podmínku použití (například dotykem, požitím apod.). Další symboly na řádku říkají, co se vlastně stalo.

U předmětů, jejichž účel nebo efekty nejsou obecně (nebo od pohledu) známy, je průvodka nebo její část přelepena černou krycí páskou.

 • Pod pásku se smíte podívat až poté, co předmět použijete (např. sníte pilulku, dotknete se přístroje…).
 • Pokud u pásky najdete symbol, který označuje určitý perk, může pod ni nahlédnout pouze majitel dotyčného perku.

Podle symbolů IG rozlišujeme, co která věc umí, jaký účinek na nás bude mít, pokud ji třeba sníme (je-li jedlá) nebo abychom věděli, jak daný přístroj pracuje či o jaký typ zbraně se jedná.

PODMÍNKY UŽITÍ

 • Základní skupina symbolů jsou podmínky užití a pomáhá nám se orientovat v tom, co musíme udělat, aby efekty dále v řadě fungovaly.
 • Tento symbol je na průvodce vždy uvedeny jako první v řadě.
 • Tyto symboly jsou naprosto zásadní a musí je znát všichni hráči.

 1. Efekty v této řadě nastávají okamžitě (pokud to přečteš už to na tebe působí).
 2. Efekty v této řadě nastávají dotykem (i neúmyslným).
 3. Efekty v této řadě nastávají po oblečení předmětu.
 4. Efekty v této řadě nastávají po pozření.
 5. Efekty v této řadě nastávají po nitrožilním užití.
 6. Efekty v této řadě nastávají po zásahu touto zbraní.

SYMBOLY PERKŮ

 • Některé předměty jsou označeny symbolem některého perku – to znamená, že jen osoba s daným perkem tento předmět dovede používat. Je-li na průvodce se symbolem perku černá krycí páska, jen ten, kdo má daný perk, může pod pásku nahlédnout.
 • Každý, kdo vlastní nějaký z níže uvedených perků musí znát jeho symbol!

 1. Opravář
 2. Technik
 3. Chemik
 4. Medik
 5. Doktor
 6. Designér
 7. Akademik
 8. Učenec
 9. Průzkumník
 10. Lovec
 11. Farmář
 • Dříve používané PERKOVÉ PLACKY se nyní vztahují jen na těchto níže uvedených 5 perků, tzn. placku dostanete (a můžete viditelně nosit) jen pokud máte některý z následujících perků

Perkové placky z loňských let prosím nepoužívejte.

 1. Opravář
 2. Technik
 3. Chemik
 4. Doktor
 5. Designér

ZBRANĚ

 • Zde nalezneme přehled symbolů pro zbraně.
 • Každá zbraň má volnou průvodku.
 • Pokud chcete danou zbraň ukrást, tak sejměte průvodku.
 • Zbraň bez průvodky je nefunkční.
 • Více viz Průvodky a Zbraně a zbroje.
Jednoruční chladná zbraň

(základní přístroj)

Obouruční chladná zbraň

(základní přístroj)

Luk,Kuše

(základní přístroj)

Manuální pistole

(běžný přístroj)

Semi-automatická pistole

(běžný přístroj)

Manuální puška

(běžný přístroj)

Semi-automatická puška

(speciální přístroj)

Těžká zbraň

(unikátní přístroj)

EFEKTY PŘEDMĚTŮ

 • Tyto symboly se na průvodce nachází vždy za symbolem podmínky použití a znazorňují, co se stane po použití předmětu.
 • Znalost těchto symbolů je pro hru esenciální.

ÚČINKY

Zranění za 1 život (pokud je způsoben užitím drogy, nepočítá se zbroj)
Bezvědomí na 1 scénu
Léčba zranění – léčba 1 životu (malátnost na 1 scénu)
Stabilizace zranění – stabilizace krvácení (malátnost na 1 scénu)
Otrava (viz. Pravidla)
Stabilizace otravy (bez přidání ztracených životů, malátnost na 1 scénu)
Léčba otravy (s vyléčením ztracených životů)
Imunita vůči toxickému prostředí (5 minut)
Ozáření (viz. Pravidla)
Stabilizace nemoci z ozáření (bez přidání ztracených životů)
Léčba nemoci z ozáření (s vyléčením ztracených životů)
Imunita vůči ozáření (5 minut)
Daná věc nebo oblek poskytuje pancíř (počet vest udává počet pancířů)
Stabilizace závislosti (pak bezvědomí na jednu scénu)
Potlačuje bolest – nemusíš hrát účinky otravy, ozáření a zranění v dané scéně.
Daná látka způsobuje závislost
Léčba závislosti (pak bezvědomí na jednu scénu)
Malátnost na 1 scénu

ČAS

Následující efekt trvá 5 minut
Následující efekt trvá 1 scénu
Následující efekt trvá hodinu
Následující efekt trvá čtvrt den

VLASTNOSTI PŘEDMĚTŮ

Daný předmět potřebuje elektřinu, aby fungoval (je li baterií více za sebou znamená to, že k provozu potřebuje stejné množství nabitých baterií)
Nabitá baterie
Vybitá baterie (je potřeba někde nabít)
Velmi těžký předmět s kterým není možné hnout (ani v energozbroji)
Těžký předmět – 1 závaží unesou vždy 2 lidé  nebo stačí jeden člověk v energozbroji (nebo jeden pod vlivem Psycha)
Větší síla – umožňuje jedinci zvednout předmět označený 1 kulovým závažím
Otevírá všechny zámky se stejným kódem.
Jde otevřít jen klíčem se stejným kódem. Pokud ho nemáš nedostaneš se dovnitř – pokud nemáš perk Zloděj.

Pokračujte dále na PERKY.