Tribe folk

Tito pováleční lidé více tíhnou ke vztahu k přírodě. Podle toho se oblékají a také náležitě odmítají veškerou technologii jako zdroj všeho zlého. Sdružují se do kmenových společenstev nebo kmenových svazů. Jsou poválečným ekvivalentem indiánů.

  • Vlastnosti: kmenové obřady a rituály, přizpůsobivost, tradice divočiny, solidarita, odvaha
  • Slabiny: pověrčivost, téměř žádné technické znalosti nebo majetek
  • Účel: zachovat jejich kmen a kulturu v souladu s přírodou a světem

Co si tribe folks myslí o ostatních:

  • Sami o sobě: Jsme děti nového světa a měli bychom ctít své kořeny, protože jsme se naučili žít zde, když ostatní už odešli.
  • O Předválečných lidech: Jsou potomky Starých. Jsou to duchové světa, který skončil a oni tomu novému přinesou nakonec katastrofu.
  • O Poválečných lidech: Jsou jako termiti, sežerou všechno a pak jdou dál. Lepší je se od nich držet dál.
  • O Supermutantech a Ghůlech: Jsou požehnáni, i když většina z nich to neví. Jsou jako motýli, kteří se snaží být jako larvy a housenky. V našem kmeni by byli vítáni tak, jak jsou.

Pokračujte dále na Ghůl.