Základní pravidlo: Po celou dobu konání akce musí všichni účastníci nosit ochranné brýle určené na airsoft. Bez nich nebudete vpuštěni do hry!

ZBRANĚ A ZBROJE OBECNĚ

 • Zbraně si fyzicky veze každý hráč vlastní.
 • Organizátoři nezajišťují zapůjčení zbraní.
 • Během akce se k řešení konfliktů používají air-softové zbraně, NERF a měkčené chladné zbraně určené na kontaktní boj.
 • Všechny zbraně budou schvalovány při registraci.
 • Neschválené zbraně nelze během akce použít.
 • Zakázané zásahové plochy (chladné zbraně): hlava, krk, rozkrok
 • Zakázané techniky (chladné zbraně): bodání zbraní nebo jen náznak, útok na hlavu, údery topory nebo hlavicemi zbraní, úmyslně sekat do střelné zbraně protihráče
 • Zásahové plochy (střelné zbraně): celé tělo + zbraň protivníka
 • Zakázané techniky (střelné zbraně): střelba na hlavu z bezprostřední blízkosti, střelba dlouhými zbraněmi uvnitř budov, střelba dlouhými uvnitř Goodwaters a ostatních táborů (=uvnitř GW použijte krátké zbraně nebo chladné – střelba ven z GW nebo zvenčí dovnitř dlouhou však možná je)
 • Ve hře jsou zbraně reprezentovány průvodkami.
 • Pomocí průvodky se OG předmět (např. airsoftová pistole) stává IG předmětem.
 • Zbraně, které nemají průvodku, nelze IG používat!
 • Průvodky (jak získané u registrace, tak během hry) si přivažte ke zbrani provázkem tak, aby šly odříznout.
 • Současně je možné používat pouze jednu zbraň!
 • Není tedy možné např. používat pistoli a v druhé ruce mít nachystaný nůž nebo dvě pistole.
 • Současné použití dvou jednoručních (i střelných) zbraní umožňuje perk Berseker.

Zbraň bez průvodky nelze IG použít!

Pokud si dovezete zbraň nebo více zbraní, ale zároveň si k nim při registraci nepořídíte průvodku (viz Majetek), tuto zbraň nebudete moci používat, dokud si ji IG nepořídíte. Některé zbraně nelze získat do začátku hry, ale až v jejím průběhu.

Ve zkratce IG zbraň bez průvodky = neexistuje. Nenoste ideálně zbraně bez průvodky ani u sebe, abyste nemátli své spoluhráče.

STŘELNÉ ZBRANĚ (AIRSOFT)

 • Po celou dobu hry se smí střílet pouze v režimu SEMI (=jednotlivé výstřely)
 • Výjimkou jsou pouze těžké zbraně – ty mohou v určité míře používat automat
 • Ve hře je možné používat pouze TLAČNÉ zásobníky.
 • Všechny tyto zbraně zraňují v základu za 1 život.

Maximální úsťová rychlost je 140 m/s pro airsoftové zbraně (u schvalování bude testováno s gramáží 0.20g)  

Pro odstřelovací pušky platí horní hranice 160 m/s.

Instalace doplňků na zbraně např. optiky u útočných pušek, gripy, tlumiče, svítilny, laserové zaměřovače apod. není dovolena – všechny zbraně musí být v základu a vizuálně upravené na žánr post-apo.

Doplňky na zbraních mohou mít pouze technologicky vyspělé frakce a odstřelovací pušky.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI

 • Nikdy na nikoho nestřílejte dlouhou zbraní na méně jak 10 metrů – zásah z menší vzdálenosti i do kryté části těla dost bolí.
 • Buďto přezbrojte a použijte krátkou střelnou zbraň nebo vytáhněte nůž.
 • Nikdy nestřílejte na hlavu úmyslně – a už vůbec ne z bezprostřední blízkosti.
 • Je zakázáno používat střelnou zbraň ke krytí – zásah do zbraně platí jako běžný zásah do těla.
 • Je zakázána střelba na civilní osoby, civilní auta, civilní i herní stany a na osoby označené reflexní vestou.
 • Nikdy nestřílejte na osoby, které nemají nasazeny ochranné brýle (i v případě, že spadly někomu během souboje vždy znovu vyčkejte na nasazení ochranných brýlí).

NERF A ZBRANĚ VLASTNÍ KONSTRUKCE

 • Tyto zbraně se řadí do kategorie Těžkých zbraní. Všechny!
 • Pistole a brokovnice jsou zakázány. Bez výjimek!
 • Povoleny budou jen takové NERFky, které svým vzhledem odpovídají těžké (robustní) zbrani.
 • Zbraněmi vlastní konstrukce jsou myšleny různé vrhače projektilů – např. raketomet nebo předovka na měkčený projektil.
 • Všechny tyto zbraně zraňují v základu za 2 životy.

Povoleny tedy jsou jen vizuálně těžké NERF zbraně jako rotační kulomety, lehké a těžké kulomety, raketomety, vrhače střel či robustní útočné pušky.
Tyto zbraně si pro jistotu nechejte schválit ještě před hrou zasláním fotografií organizátorům – předejdete tak případnému neschválení na akci.

KATEGORIE ZBRANÍ

 • Manuální zbraně jsou nejrozšířenější a není prakticky vůbec složité se k nim dostat.
 • Semi-automatické zbraně jsou už lepší a poskytují značnou výhodu. Ve hře je od začátku mají pouze pokračující postavy, které je získaly na předešlých ročnících.
 • Nové postavy si je musí opatřit až během hry, proto doporučujeme si vzít sebou více, než jednu zbraň.
 • Těžké zbraně jsou všechny typu NERF. Jsou velké a robustní. Zásah pro většinu cílů znamená smrt nebo kritické zranění. Jsou vzácné a jejich počet se ve hře odhaduje jen na několik kusů.

Doporučujeme hráčům, aby si vzali více jak jednu zbraň – ideální stav je 1 chladná (nůž, mačeta), 1 krátká (manuální, plynová pistole/SMG) a 1 dlouhá (brokovnice, semi auto puška, lovecká puška).

MANUÁLNÍ STŘELNÉ ZBRANĚ

 • Zbraně, u kterých je před každým výstřelem potřeba provést více akcí (např. natažení závěru) a nestačí jen zmáčknout spoušť.
 • Pro použití je nutný perk Střelné zbraně.  
 • Jedná se o běžné zbraně relativně dostupné.

SEMI-AUTOMATICKÉ STŘELNÉ ZBRANĚ

 • Zbraně, u kterých pro výstřel stačí pouze zmáčknout spoušť, každé zmáčknutí spouště znamená pouze jeden výstřel.
 • Pro použití je nutné mít perk Střelné zbraně a perk Učenec.
 • Jedná se o vzácné zbraně jejich výskyt je ve hře omezen.
 • Dostupné pouze pro pokračující postavy z minulých ročníků. Pokud jedete poprvé nebo máte novou postavu, je třeba tuto zbraň získat až IG.

TĚŽKÉ ZBRANĚ

 • Zbraně, u kterých pro výstřel stačí pouze zmáčknout spoušť. Na jedno zmáčknutí spouště může vykonat více výstřelů (auto) nebo zbraně libovolné konstrukce, které používají měkčené projektily bez pevného jádra.
 • Tato kategorie slouží pro rotační kulomety, raketomety apod.
 • Pro použití je nutné mít perk Těžké zbraně a perk Učenec.
 • Navíc musí zbraň vizuálně vypadat masivně – obyčejná softová útočná puška nestačí.

LUKY A KUŠE

 • Zbraně, které střílejí šípy (šipky). Šíp (šipka) se skládá z pevného dříku  a měkčeného hrotu, u kterého musí být zajištěno, že jím dřík nemůže proniknout, a křidélek pro stabilizaci.
 • Maximální síla nátahu je do 15 kg.
 • Pro použití je nutné mít perk Primitivní zbraně.
 • Jejich výskyt ve hře nebude nijak omezován.
 • Všechny tyto zbraně zraňují v základu za 1 život.

CHLADNÉ ZBRANĚ

 • Chladné zbraně musí vzhledově odpovídat post-apo žánru a být dostatečně měkčené.
 • Může jít o zbraně sečné (nože, mačety…), ale také drtivé (baseballová pálka, kladivo…).
 • Jsou povoleny i latexové zbraně a bofry odpovídající tématice hry. Nevozte si ale např. gotický meč nebo elfí šavli.
 • Fantasy, historické zbraně či asijské zbraně vám nebudou schváleny.
 • Útok chladnou zbraní musí být veden s patřičným nápřahem a musí tak i vizuálně vypadat.
 • Všechny tyto zbraně zraňují v základu za 1 život. Chladnou zbraní je možné zranit maximálně za 2 životy.

JEDNORUČNÍ CHLADNÉ ZBRANĚ

 • Zbraně do délky 90 cm se kterými lze bojovat jednou rukou.
 • Jedná se o běžné zbraně relativně dostupné, které může používat kdokoliv, tzn. na používání těchto zbraní není potřeba žádný perk.
 • Pro používání dvou jednoručních (i krátkých střelných) zbraní současně je třeba mít perk Berseker.

OBOURUČNÍ CHLADNÉ ZBRANĚ

 • Zbraně do délky 120 cm, které je nutné při boji držet oběma rukama.
 • Jedná se o běžné zbraně relativně dostupné, které může používat kdokoliv.

ENERGETICKÉ CHLADNÉ ZBRANĚ

 • Tyto zbraně se od normálních liší tím, že je pohání nabitá baterie, díky němu mají speciální vlastnosti. Energetická zbraň je např. energokladivo, shiskebab, ripper apod.
 • Energetická zbraň (s nabitou baterií) zraňuje za 2 životy.
 • Zbraň pak musí vizuálně odpovídat tomuto předpokladu, tzn. je třeba s tím počítat už při výrobě.
 • Pro použití je nutné mít perk Primitivní zbraně.
 • Jedná se o běžné zbraně relativně dostupné.
 • K jejich provozu je potřeba nabitá baterie – ta funguje na 2 použití (= 2 soubojové scény), pak se musí nabít nebo vyměnit.

Energetické zbraně se nesčítají s perkem Mlátička či Berserkr – fungují jako alternativa k těmto perkům

VRHACÍ ZBRANĚ

 • Celoměkčené zbraně bez pevného jádra, které je možné házet, nebo použít jako jednoruční zbraň (např. vrhací nůž, hvězdice…).
 • Velikost vrhacích zbraní je 10-20 cm.
 • Pro použití je nutné mít perk Primitivní zbraně. Jedná se o běžné zbraně relativně dostupné.

HERNÍ MUNICE

 • Veškerou herní munici – BB kuličky – do hry dodávají Org.
 • Ve hře budou ve třech gramážích 0.20g, 0.25g a 0.30g
 • Kuličky jsou uloženy v kapslích uvnitř prázdného brokového náboje (hilzny) ráže 12x70mm .V každé patroně jsou uloženy 2-3 BB.
 • Hilzny (ráže 12×70 mm) jsou vizuálně odlišeny podle gramáže, kterou obsahují.
 • Munici si lze opatřit v omezeném množství při registraci a pak pouze IG.

Použití vlastních BB je zakázáno pod hrozbou vyloučení ze hry!

 • NERF náboje se též kupují IG – vlastní se nevozte. Je pouze na hráči jakou gramáž bude chtít pro svou zbraň používat.
 • Pokud máte atypické střelivo (např. velké molitanové projektily), dovezte si ho a na IG získávání se domluvíme individuálně.
 • Šípy/šipky pro luky a kuše si každý hráč bere vlastní a není si je třeba opatřovat IG.
 • Pro energetické chladné zbraně se bude vyskytovat munice ve formě herních baterií.

UNIKÁTNÍ VÝSTROJ

 • V rámci ojedinělosti některých frakcí jim může být umožněno používat ve velmi malém množství atypické zbraně a výstroj jako např. kopí nebo štít (toto určují Org před hrou). Více informací naleznete ve Frakce.

VÝBUŠNINY

 • IG výbušniny jsou představovány reálnou OG pyrotechnikou. Je zakázáno vnášet do hry vlastní pyrotechniku, všechna je dodávána organizátory.
 • Pyrotechniku lze používat pouze v časovém rozmezí 8:00 – 22:00!
 • V případě velkého sucha může být použití pyrotechniky zcela zakázáno a nahrazeno nehořlavou IG náhražkou.

TRHAVINA C4

 • Kontejner odpalovaný pyrotechnikou, po odpálení dělá pouze zvukový a světelný efekt.
 • Každý, kdo je v okamžiku výbuchu blíže, než 5 m utrpí zranění za 3 životy.
 • Trhavinu je možné použít i k ničení zdí a stojících vozidel. Umí také odstraňovat závaly.
 • Pro použití je nutné mít perk Bomberman.
 • Ve hře se budou vyskytovat ve velmi omezeném množství

ZBROJE A PANCÍŘE

 • Ochranu proti útočnému zranění dělíme na několik typů; základní ochrana, pokročilá ochrana, armádní zbroj, energozbroj.
 • Každý typ ochrany poskytuje určité množství tzv. pancířů (pancíře = body zbroje).
 • Tyto pancíře chrání nositele proti zásahům.
 • Klesnou-li na nulu (platným zásahem) zbroj již neposkytuje žádnou ochranu a musí se nechat opravit (zbroj může opravit postava s perkem Opravář nebo Technik).

Zbroj bez průvodky neposkytuje žádnou ochranu!

Pokud si dovezete zbroj jako součást kostýmu, ale zároveň si k ní při registraci nepořídíte průvodku (viz Majetek), tato zbroj vám neposkytuje ochranu, dokud si ji IG nepořídíte.

Ve zkratce IG zbroj bez průvodky = neexistuje. Nenoste ideálně zbroj bez průvodky na sobě, abyste nemátli své spoluhráče.

 

Základní ochrana Řadíme sem kožené bundy, křiváky, kabáty a různé variace těchto látkových, kožených a kombinovaných oděvů.

(základní přístroj)

1 pancíř
Pokročilá ochrana Řadíme sem oděvy, které jsou robustní, složené z více dílů, nositele už trochu omezují v pohybu a vizuálně působí jako zbroj. Patří sem např. balistické vesty, policejní zbroje nebo combat armory.

(běžný přístroj)

2 pancíře
Armádní zbroj Dá se získat nebo vyrobit až během hry. Tato zbroj se dá udělat z oděvu, odpovídajícího vzhledem Pokročilé ochraně. Je to lepší nadstavba k Pokročilé ochraně.

(speciální přístroj)

3 pancíře
Energozbroj, Mk. 1 – 3 Unikátní kus technologie, který je složen z hrudi, ramen, nohou, helmy a torza. V takovém stavu se zbroj považuje za kompletní.

(unikátní přístroj)

viz. pravidla pro Energozbroje

ENERGOZBROJE (a další robustní suity)

 • Tento typ ochrany je atypický tím, že je složen z velkého množství dílů a do velké míry omezuje pohyb – proto je potřeba speciálních pravidel.
 • Tyto pravidla platí i pro suit behemota (supermutant), párače
 • Energozbroj nemá pancíře jako v případě základních a pokročilých ochran, ale Odolnost.
 • Odolnost značí dobu po kterou je zbroj schopna nositele chránit proti zásahům.
 • Odolnost je dána ve vteřinách a udává čas za který se zbroj rozbije poté, co je do ní vedena nepřerušená střelba/útok na blízko
 • Je-li na chvíli útok zastaven tak se odolnost počítá znovu.
 • Nepřerušená střelba/útok na blízko = 1 zásah / 1-2 vteřina
 • Energozbroje dělíme na 3 stupně – každý má nějakou odolnost danou číslem, které značí vteřiny.
  • Mk. 1 – Odolnost 10
  • Mk. 2 – Odolnost 11
  • Mk. 3 – Odolnost 12
 • Energozbroj potřebuje k provozu Fusion core – bez něj neposkytuje ochranu, ale lze se v ní hýbat pouze velmi pomalou chůzí.
 • Zásah do hlavy bez helmy se počítá jako standardní zásah
 • Každá zbroj musí mít slot na zádech, do kterého se bude dát FC vložit a vyjmout. (FC je válcovitého tvaru)
 • Energozbroj je považována za unikátní přístroj.
 • Energozbroj nelze za novou postavu koupit, ale platí, že pokud si jí uděláte, tak nemáme důvod vám jí zakazovat nosit od začátku – musíme ale hlídat aby byly všechny vyvážené.
 • Zbroje lze v průběhu hry upgradovat, nicméně s každým vylepšením přibývá na zbroji kritické místo (označené kovovou destičkou – dodá Org), zásah do ní vyvolává negativní postih.

  Všechny energozbroje/suity prochází schvalováním.

  Energozbroj nemusí být schválena a vpuštěna do hry, proto než se pustíte do výroby, kontaktujte organizátora, který je za zbroje odpovědný.

Izmaell – FB Honza Jirchář, email honza.jirchar@gmail.com

Pokračujte dále na ŽIVOTY & SMRT.