Design a pravidla

Fallout LARP: Garden of Eden (2022) (dále FL) je hra, která probíhá bez přestávek od 10. do 13. srpna 2022. Hráč tedy nikdy nevypadává z role a celou dobu jeho pobytu na herním území se účastní hry. 

Účastnit se může pouze osoba starší 18 let. Bez výjimek.

Každý ze zúčastněných hráčů musí projít registrací a musí být seznámen s pravidly. Neznalost pravidel neomlouvá. Organizátoři si v případě závažného porušení pravidel vyhrazují právo na vyloučení hráče, a to bez náhrady registračního poplatku.

Během akce jsou využívány airsoftové zbraně (Zbraň kategorie „D“), měkčené atrapy zbraní na blízko a pyrotechnika I. a II. třídy. Z tohoto důvodu je během akce přísně zakázána konzumace alkoholu a jiných omamných látek. 

Nyní prosím pokračujte přečtením jednotlivých sekcí pravidel:

Kompletní pravidla si také můžete stáhnout v PDF, pokud vám taková forma bude vyhovovat více, případně je chcete mít k dispozici offline, nebo si je vytisknout. PDF verze nicméně neobsahuje překvapení, které online verze nabízí.

Kompletní pravidla v PDF