Frakce

HRÁČ je každý, kdo se účastní hry jako běžný účastník. Řeší zápletky, prozkoumává pustinu, snaží se přežít útočné mutanty a má k dispozici pestrou paletu činností, které může dělat. Jeho akce budou mít vliv na budoucnost herního světa.

ATMOSFÉRICKÁ POSTAVA (AP) je také hráč. Může být součástí frakce nebo být individuální. Rozdíl oproti hráči je ten, že tato role významnou měrou přispívá k dotváření celkové atmosféry hry (chování, kostýmem, rekvizitami) – hlavně také tím, že její představitel před hrou může vymyslet nějaký příběh a spolu s pořadateli ho během hry samotné formuje a řídí. Atmosférické postavy jsou dopředu určené pořadateli.

CIZÍ POSTAVA (CP) je nastavená role – často limitovaná obsazením ve hře – která stejně jako AP dotváří atmosféru světa. Jedná se většinou o mutanty, nájezdníky či potulné vypravěče příběhů, kteří mohou také zadávat nějaké úkoly nebo formovat příběh.


Frakce ve hře jsou rozděleny do 3 kategorií – Goodwaters, Poslovní prostory a Nezávislé.

Každá kategorie obsahuje určitý počet frakcí.

Co ale tato kategorie znamená? Je to vlastně myšlenkový směr, styl, postoj a vztah k životu v pustinách. Postavy v dané kategorii inklinují k tomu (svým jednáním, kostýmem, myšlením či představami o světě), co daná kategorie obsahuje. Nedělí se na dobré, zlé a neutrální, ale je to spíše několik rozdílných přístupů k existenci v pustinách, kdy ani jedna kategorie není správná či špatná a neměly by být takto vnímány.

GOODWATERS

POSLOVNÍ PROSTORY

NEZÁVISLÉ

CP

*obrázky u frakcí jsou pouze ilustrační