Herní systémy a mechaniky

Počítání času ve hře

1 scéna = 1 herní úsek trvající přibližně 15-60 minut.

 • Může se jednat o hodinovou bitvu nebo o krátký rozhovor dvou postav.
 • Např. pokud cestujete se skupinkou do pustiny, cesta vám trvá nějakou dobu (jedna scéna), následně dorazíte na místo a prohledáte ho (další scéna), během prohledávní vás napadnou nepřátelé (opět nová scéna), boj trvá třeba půl hodiny. Na konci boje utíkáte s přáteli pustinou do bezpečí (další scéna) a pak se nějaký čas léčíte ze svých zranění (scéna). 
 • Tento dějový úsek je tedy složen z 5 scén.
 • Proč je to důležité? Některé mechanismy, efekty a předměty ve hře mají dobu trvanlivosti, která se udává v trvání na jednu scénu, takže hráč ví, kdy daný předmět použít nebo jak dlouho trvá např. otrava.

1 herní období = herní úsek trvající 1-12 hodin. 

 • Slouží hlavně pro účely vyhlašování Zvěstí ve hře.

 

Životy a zásahy

 • Každý hráč má v základu 1 život.
 • Zásah do platné (povolené) zásahové plochy znamená zranění (-1 život), pokud hráč nemá zbroj nebo jinou formu ochrany (perk, drogy…).
 • Jak se chovat při zásahu najdete v Obecných pravidlech, kapitola „Chování na akci“
 • V momentě, kdy hráč přijde o poslední život, okamžitě padá k zemi a nastává Agonie. 
 • Zvýšit množství životů lze např. perkem Bouchač (natrvalo) nebo drogami (dočasně).
 • Zbroje nepřidávají životy, ale chrání před zásahy.
 • Maximální počet životů ve hře jsou 3 – pokud kumulací různých efektů hráč dosáhne hodnoty vyšší než je 3, počet životů se mu stejně automaticky snižuje na 3.

 

Agonie a dorážení 

 • Během Agonie hráč leží na zemi a nemůže dělat nic jiného, než se plazit a volat o pomoc.
 • Agonie trvá 15 minut, které si každý hráč změří na hodinkách od chvíle, kdy do ní upadl. 
 • Hráče v Agonii lze vyléčit několika způsoby;
  • 1 – Odtáhnout (případně odnést, odvézt…) jej k NPC Doktorovi do Helvetie.
  • 2 – Odtáhnout (případně odnést, odvézt…) jej do frakční báze ke Zotavení.
  • 3 – Použít na něj perk Student medicíny.
  • 4 – Píchnout mu Stimpak.
 • Pokud není hráč vyléčen během 15 minut, nastává „Smrt“ – viz níže.
 • Hráč v Agonii může být doražen dalším platným zásahem, ale pouze chladnou zbraní. Po doražení rovněž nastává „Smrt“ – viz níže.
 • Hráč v Agonii tedy ignoruje veškeré další střelné zásahy, ale POZOR – JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO ZNEUŽÍVAT TOHOTO PRINCIPU A KRÝT SE ZA JINÝMI HRÁČI, KTEŘÍ JSOU V AGONII, PŘED NEPŘÁTELSKOU STŘELBOU! I v případě, že dotyčného ošetřujete pod palbou, si jej prostě musíte napřed odtáhnout do bezpečí a nesmíte spoléhat na to, že vás skrz něj nikdo nemůže trefit.
 • Doražení hráči v Agonii jasně oznamte slovy „Dorážím tě!“ nebo „Dorážka!“
 • Pokud má hráč v Agonii štít, může jej stále používat jako kryt.
 • Kromě záchrany a doražení je možné hráče v Agonii obrat nebo zajmout (viz níže).

 

Smrt

 • Smrt berte spíše jako pravidlový termín – pokud herně „zemřete“, vaše postava neumírá definitivně, nýbrž se jen musí zotavit z těžkého zranění. 
 • Postavu může definitivně ukončit (zabít) pouze sám hráč z vlastní vůle. 
 • Svoji herní „Smrt“ hráč doplní patřičným RP, odevzdává kartičku Bounty (pokud je komu), následně se zvedá, nasazuje si reflexní vestu a odchází do herního baru.
 • Pro přesun vybere co nejméně frekventovanou cestu, aby se vyhnul aktivním hráčům a nerušil boj ani atmosféru. 
 • Hráče v reflexní vestě, který jde na respawn, nelze obrat, nebo s ním jakkoli jinak interagovat. MRTVÍ NEMLUVÍ!
 • Samozřejmě je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO se mezi „mrtvolami“ schovávat, krýt se za nimi nebo podobně.
 • Po nahlášení „smrti“ v herním baru hráč skončí ve Vězení, které slouží jakožto respawn. Délka doby strávené ve vězení se bude dynamicky měnit, ale vždy bude pro všechny stejná, předem určená a včas oznámená všem hráčům prostřednictvím velitelů jejich frakcí.

 

Léčba

 • Léčba je mechanismus, který má ve hře celkem 4 podoby;
  • Léčba u Doktora – nejdražší a nejlepší léčba od NPC
  • Zotavení – celkem dlouhá samoléčba
  • Drogy – hojně dostupná metoda jak si ulevit – vzniká ale závislost
  • Použít perk – celkem vzácná alternativa k NPC Doktorovi
 • Délka léčby u doktora v Helvetii se bude dynamicky měnit podle herní doby, ale bude se pohybovat cca od 15 do 30 minut.
 • Léčba u doktora vrací hráče na plný počet životů
 • Jakmile se o hráči v Doktor dozví o hráči v Agonii, je hráč „stabilizován“ a na ošetření může čekat neomezeně dlouho. Není tedy možné „vykrvácet v čekárně“ a umřít, protože vám vypršel 15min limit Agonie, zatímco jste „stáli ve frontě“ na Doktora.
  • Platí to opravdu POUZE v případě, že o vás Doktor ví, tzn. musí být přítomen a musí vám jasně říct, že vás vyléčí, jakmile přijdete na řadu, udělá si na vás čas nebo podobně.
  • Stále jste v Agonii, tzn. hrajete ošklivě zraněného a nic jiného neděláte a dělat nesmíte. Stále vás může někdo dorazit.
  • Pokud od Doktora v tomto stavu odejdete dříve, než vás vyléčí, případně vás Doktor vyhodí, odejde, herně umře nebo podobně, okamžitě umíráte.
 • Zotavení probíhá na lůžku v bázi frakce, kdy hráč leží a odpočívá.
  • Doba Zotavení je 60 minut. 
  • Hráč může komunikovat, může se najíst, napít nebo se např. odbelhat na záchod, ale jinak se hry neúčastní. Nesmí bojovat, nesmí nikoho okrádat, zajímat ani cokoli podobného.
  • Pokud hráč přeruší Zotavení, okamžitě upadá zpět do Agonie. 
  • Zotavující se hráč může být během zotavování doražen.
 • Drogy, jako je Stimpak, dokážou hráče v Agonii nakopnout okamžitě zpět na jeden život, takže může zase bojovat. Po skončení boje však musí absolvovat léčbu u NPC Doktora nebo Zotavení.
 • Člověk s perkem Student medicíny dokáže obvázat hráče v Agonii a vrátit ho do akce s plným počtem životů. Hráč je pak zdráv a nemusí se už dál léčit nebo zotavovat, pokud není zase zraněn. Tento perk je hodně cenný a do hry jich bude uvolněno velmi málo.
 • Absolvovat léčbu u doktora, zotavením či pomocí perku lze i v případě, že ještě nejste v Agonii, ale zároveň nejste na plném počtu životů (pokud jich máte více, než jeden). V takovém případě vám léčba rovněž doplní životy na plný počet.

 

Obírání

 • Každý hráč i NPC při opuštění své báze musí mít v herní brašně minimálně 1 herní předmět (surovinu, zátky, munici…).
 • Každý hráč musí také mít neustále kartičku Bounty.
 • Bez tohoto minima se nikdo (hráč/NPC/bestie) nesmí pohybovat po herní ploše a porušení tohoto pravidla bude přísně postihováno. 
 • Loot a Bounty dostane každý velitel frakce před hrou a zodpovídá za to, že je všichni jeho hráči budou neustále mít. 
 • Obírání je mechanismus, kdy hráč obírá jiného hráče v Agonii, nebo se mu nějak povedlo dostat se k cizímu majetku. Nemyslí se tím obchod, výměna, odměna, těžba nebo podobně, ale obírání „mrtvol“ a krádeže (např. ze stolu, z cizí brašny, batohu nebo frakční bedny).
 • Sebrat lze vždy maximálně 1 herní předmět z jednoho „zdroje“ (herní brašny, batohu, stolu, bedny…) – vždy 1 hráč = 1 „zdroj“ = 1 předmět.
 • 6 lidí tedy může obrat dalšího hráče o 6 herních předmětů. Pokud jich tolik nemá, tak smůla – obrali jste chudého pocestného.
 • Zbytek herních předmětů, které nelze vzít, hráči zůstanou.
 • Takového chudáka ale pak může obrat zase jiná skupina, pokud na něj narazí a celá situace se může opakovat.
 • V noci (tzn. od 22h – 3h) lze obrat až o 2 herní předměty, a s perkem Marodér až o 3.
 • Vybrat frakční bednu lze pouze po pořízení zlodějského ticketu.
 • Pokud si někdo koupí tzv. “zlodějský ticket” u NPC Zloděje, tak dostane právo na 1 pokus se vplížit do báze cizí frakce a pokusit se vybrat frakční bednu. V tomto jediném případě z této bedny může hráč vzít vše co chce bez omezení. 
 • U munice se jedna hilzna nebo sáček (jakékoliv velikosti) rovná 1 hernímu předmětu.
 • U zátek se jedna hrst (nebo váček) počítá jako 1 herní předmět.
 • Jakékoliv žetonky se počítají každý jako 1 herní předmět.
 • Neobírá se o:
  • Chladné zbraně
  • Krátké manuální střelné zbraně
  • Malé štíty
  • Munici, kterou hráč už má nabitou v zásobníku či zbrani
 • Kartičku Bounty lze sebrat pouze přímo jejímu majiteli a pouze v případě, že je zabit. Nepočítají se mezi klasické herní předměty (tzn. můžete obrat hráče v Agonii o herní předmět(y), dorazit jej a sebrat mu i kartičku bounty) a nelze o ně obírat jinými způsoby, tzn. bounty kartičky se nikdy nelootují, nekradou apod.! Výjimkou je, pokud najdete kartičku ve frakční bedně při jejím vykrádání, tu sebrat můžete.
 • Obrat tedy lze o:
  • Suroviny
  • Návody
  • Munici (s výjimkou té, kterou hráč už má nabitou v zásobníku či zbrani)
  • Zátky
  • Příběhové itemy
  • Plynové masky (herní předmět, popsaný v kapitole Ozáření, nikoli skutečné plynové masky, pokud je někdo bude mít jakožto součást kostýmu!)
  • Střelné zbraně kromě krátkých manuálních (sebráním průvodního žetonku, pokud jej zbraň má)
  • Zbroje (sebráním průvodního žetonku, pokud jej zbroj má)
  • Velké štíty (sebráním průvodního žetonku, pokud jej štít má)
 • Nikdy nikoho fyzicky neobírejte o jeho věci – zbraně, zbroje, štíty, součásti kostýmu či výstroje a podobně! Obíráte vždy POUZE O HERNÍ PŘEDMĚTY! Co není herní předmět (např. průvodka zbraně je herní předmět, zbraň nikoli), nemůžete sebrat!

 

Bounty

 • Každý hráč má u sebe kartičku Bounty, která představuje trofej za jeho zabití. Dostane ji ten, kdo dotyčného dorazí. Agonie nestačí.
 • Bounty má podobu zalaminované kartičky, kterou musí každý hráč, ale i NPC, mít neustále u sebe, pokud opouští frakční bázi. 
 • Zásobu bounty dostane každý frakční velitel a pověřená osoba ve frakci musí dohlížet na to, aby byly řádně vydávány. 
 • Pokud dojdou, požádá velitel frakce pořadatele o nové. 
 • Hráč může u sebe mít získaných bounty kartiček tolik, kolik mu jeho kapsy dovolí. 
 • Získané kartičky se nikdy nedávají do frakční bedny! Mějte je u sebe, nebo uložené někde jinde. Výjimkou je případ, kdy má frakce prázdnou frakční bednu a tudíž do ní musí dát jednu svoji bounty kartičku (viz výše).
 • Uplatňovat výhody za bounty smí pouze velitel frakce, jeho zástupce nebo vyjednavač. Nikdo jiný!
 • Bounty lze použít na:
  • Volný průjezd karavany (počet hlav se bude lišit dle herního dne)
  • Prodat jako odměnu v herním baru – navzájem si Bounty neprodávejte!
  • Uplatnit jako bonus při vyjednávání s Van Graffy.
  • Zlepšení reputace u jednotlivých NPC. Ale pozor, ne všichni ocení, když jim přinesete hlavy mrtvých nepřátel. 

 

Zajetí

 • Do Zajetí lze uvrhnout hráče např. početní převahou, větší silou, prohrou v sázce, nebo když je v Agonii.
 • Hráč, který chce někoho zajmout, musí oběť plácnout rukou jako při hře na babu a říct „jsi zajat“.
 • Vzdávající pak zajistí všechny své zbraně a uvolní si ruce, které jsou mu následně svázány na mašličku/kličku provazem, který si dovezl v rámci povinné výbavy, což symbolizuje pouta. Provaz na pouta není herní předmět, ale rekvizita. 
 • Nehledě na to, zda byl předtím hráč živý, nebo v Agonii, upadá do zajetí a stává se z něj zajatec.
 • Osvobození provádí věznitel nebo jiný hráč rozvázáním mašličky na provázku a zvoláním “Svoboda”.
 • Zajatec po dobu, kdy má pouta, nesmí klást odpor a nesmí uprchnout, i pokud by k tomu měl reálně šanci. Výjimkou je případ, kdy jeho věznitel zemře.
 • Zajatec po dobu, kdy má pouta, samozřejmě nesmí střílet nebo používat zbraně (ani chladné, ani na útěku!), nesmí obírat/krást, nesmí nikoho dalšího zajmout…obecně může dělat pouze to, co mu řekne věznitel.
 • Když je věznitel mrtev, tak může zajatec uprchnout.
  • Může se pokusit doběhnout ke svým spojencům nebo komukoli, komu věří, že jej osvobodí. Pokud se splete, samozřejmě zůstává zajatcem, jen má nového „majitele“.
  • Rovněž se může pokusit doběhnout do své frakční báze – pokud se mu to podaří, ve frakční bázi je osvobozen automaticky, i kdyby tam zrovna nikdo nebyl
  • Spojenci původního věznitele mohou zajatce pronásledovat. 
  • Pronásledování uprchlého zajatce probíhá jako hra na babu, tzn. beze zbraní.  
  • Zajatec utíká a pokud je plácnut pronásledovatelem, jako při babě, tak je znovu zajat tím, kdo jej dohnal a plácl.
 • Zajetí smí trvat maximálně 1 hodinu a hráč může přijít maximálně o polovinu svých herních předmětů. Zbytek mu musí zůstat. I pokud zajatec v průběhu zajetí změní „majitele“, nesmí zajetí trvat v součtu déle než hodinu.
 • Zajatec smí být obrán pouze při zajímání a po dobu zajetí už dále obrán být nesmí – ani v případě, že změní „majitele“.
 • Bounty kartička nesmí zajatci být sebrána, dokud je živý!
 • Hráč může být během zajetí „doražen“ (tedy zabit) stejně, jako kdyby byl v Agonii. V takovém případě nastává klasická herní „Smrt“ – viz výše.
 • Věznitel může zajatce někomu předat (prodat, dát na starost…), tím má zajatec nového věznitele. Ten by to měl dát jasně najevo tím, že zajatci dá znovu „babu“.
 • 1 věznitel může hlídat najednou až 4 zajatce.
 • Zajatec smí přenášet herní předměty tak, jako normální hráč. 
 • Zajatce lze využít například jako otroky na podřadné a těžké práce, jako páku při jednání nebo podobně.

 

Suroviny a herní předměty

 • Všechny herní předměty zajišťují organizátoři!
 • Je zakázáno do hry vnášet vlastní neoznačené předměty, které neschválil organizátor.
  • Cokoliv, co není herní předmět, ale používá se to během hry, se označuje jako výbava či rekvizita. 
 • Všechny herní suroviny jsou ve hře reprezentovány malým 3D tištěným žetonkem, jehož velikost, tvar a motiv se budou lišit podle typu a užití.
 • Suroviny jsou následující:
  • Dřevo
  • Šrot
  • Plast
  • Hnojivo
  • Olej
  • Krystal
  • Nukleární materiál
 • Každá frakce bude od začátku umět těžit 1 surovinu, na kterou bude mít monopol a nemůže o něj přijít. 
  • NCR – dřevo
  • Chcíplí psi – šrot
  • Vault 9 – hnojivo
  • Broken Boot – krystal
 • Veškeré herní předměty včetně surovin se vždy nosí v herní brašně. Výjimkou jsou průvodní žetonky připevněné na zbrani či zbroji.

 

Návody

 • Malé zalaminované kartičky, obsahující recept na výrobu nějakého předmětu, které bude vykupovat NPC Mechanik nebo Chemik.
 • Návody budou vylepovat na svých nástěnkách, podle čehož bude zřejmé, co se dá vyrobit – např. dlouhé elektriky, balistické zbroje, Psycho nebo příběhové předměty. 
 • Hráči pak podle návodu donesou NPC suroviny a ti jim za poplatek vyrobí požadovanou věc.
 • Za Bounty je možné vyjednat lepší obchodní podmínky – např. zrušení poplatku za výrobu, takže dodáte jen suroviny.

 

Frakční nástěnka

 • Každá herní frakce bude mít svou frakční nástěnku.
 • Zde budou umístěny cedulky s čísly, které každý hráč dostane jako identifikátor. 
 • U každého čísla bude malá schránka, do které bude hráč každý den několikrát vkládat požadované množství předmětů podle potřeby hry. Např. několik typů surovin pro obchodníka.
 • Ve schránce může hráč též nalézt tzv. Osobní zvěst, což je nějaký osobní úkol, příhoda nebo obecně nějaká informace, podle které se hráč musí zachovat.
 • Skrze tento systém proudí ve hře potřeby, nedostatek a příčiny ke konfliktům. 
 • Ten, kdo bude svoji schránku ignorovat, nedostane odměnu, nebo na něj třeba někdo vypíše odměnu. Kdo ví…

 

Zvěst

 • Ve hře budou fungovat tzv. Zvěsti, které zvěstují nějakou příhodu na následující herní období. Např. se mohou lehce změnit podmínky na herní ploše, ať už celkově nebo jen v některých lokacích.
 • Zvěst je vždy globální, týká se všech herních frakcí a má podstatně míchat kartami během celé hry.
 • Zvěsti mohou chodit náhodně, může jich být víc v jeden čas a mohou každá trvat jinou dobu. 
 • Frakce budou mít v rámci Zvěstí jiné potřeby a úlohy, které budou muset naplnit, což bude neustále měnit dynamiku děje.
 • Příklad Zvěsti č. 1 – Poblíž osady se usadil Párač. Nějaký odvážlivec se ho musí jít pokusit zabít. Pokud frakce nenajde dobrovolníka, musí uspořádat loterii, ve které vybere toho, kdo se utkání s Páračem zúčastní. 
 • Příklad Zvěsti č. 2 – V Podzemí pod Helvetií se prý nachází nějaká vzácná zbraň, takže je nutné najít někoho, kdo se nechá schválně zavřít do Vězení a za trest pak poslat do Podzemí…
 • Za splněnou Zvěst dostane frakce nebo hráč vždy odměnu v herním baru. 

 

Psychóza

 • Po hladu asi největší hrozba v pustinách. 
 • Mnoho lidí ztratí víru v život, setkají se s těžkou události nebo jen mají dlouho hlad. 
 • Psychouši, jak se jim začalo říkat, jsou agresivní, křičí, jsou hyperaktivní a nedá se s nimi v klidu mluvit. 
 • V mnoha případech napadají své okolí vším, co jim přijde pod ruku. 
 • Někteří z nich svou psychózu projevují letargií, jiní agresí, ale ve všech případech dochází k napadení přihlížejících. 
 • Jsou to prostě lidí, kterým hráblo.
 • Psychózu nelze vyléčit a když opadne největší záchvat, postižení s ní žijí do konce života – teda pokud jsou ještě naživu. 
 • Psychouš je de facto těžce psychicky postižený člověk s velkou fyzickou silou a odolností. 
 • Pokud je hráč s psychózou doražen, tak jí po respawnu nemá.
 • Psychóza přidává trvale 1 život.
 • S chladnými zbraněmi dává psychouš zranění za 2 životy. Takový zásah zasaženému oznamuje zřetelným výkřikem „za dva!“
 • Psychouše nelze zajmout. 
 • Psychózu dostane ten, koho poraní kentaur, nebo mu to řekne NPC Doktor, který ho zrovna vyléčil podle typu zranění.
 • Dále psychózu způsobuje neukojená Závislost. Pokud závislý na drogách nedostal dlouho dávku, tak po nějakém čase dostane psychózu.

 

Závislost

 • Závislost se ve hře projevuje tím, že všechno, co postava dělá, vede nějakým způsobem k získání vytoužené drogy. 
 • Závislost se dá získat pouze jako RP efekt, např. když vás léčí doktor a napíchá vám moc směsi do kapaček nebo může přijít v rámci nějaké Zvěsti. 
 • Uvědomujeme si, že hraní závislosti a nemocí je na larpu opruz a proto tomu chceme dát více příběhový, než pravidlový ráz.
 • Hráč se ale vždy dozví na čem je závislý a jak dlouho to bude trvat, než se zblázní nebo vyléčí.
 • Pokud není závislost vyléčena, tak u pacienta nastává psychóza.
 • Detaily určí NPC Doktor.