Hráč

Postava

 • Každý hráč představuje ve hře nějakou postavu. Jeho postava se samozřejmě může lišit od toho, jaký je ve skutečnosti, záleží čistě na jeho hereckých schopnostech.
 • Hra vám poskytuje možnost se na svět dívat očima někoho úplně jiného. Berte však v potaz svoje limity a volte si postavu takovou, kterou dokážete adekvátně zahrát. Stejně tak při vymýšlení svojí postavy mějte prosím na vědomí příběhové zasazení hry a frakci, za kterou se budete účastnit.
 • Ve světě po nukleární válce se lidé uchýlili zpět k životu svých předků s dary moderní doby, takže téměř všude platí zákon silnějšího. Všichni chtějí přežít a je jedno jak. Zásady toho, co je ještě přípustné v honbě za potravou, se značně liší, ale uvnitř jsou všichni lidé šelmy.

 

Schopnosti postavy

 • Každý hráč může od začátku používat zbraně a všechny herní předměty, na které ve hře narazí.
 • K interakci s herními mechanismy není třeba žádný perk, nicméně některé perky vám interakce s některými herními mechanismy mohou značně zjednodušit.
 • Crafting, vaření drog, oprava zbraní, léčba u doktora atd. jsou aktivity vykonávané pouze NPC. Hráči jim pouze platí za služby, nosí suroviny, případně jim mohou pomoci.

 

Trénink

 • Trénink představuje mechanismus, kterým může hráč trvale získat nějakou zvláštní schopnost (unikátní perk) – např. trvale si zvýšit počet životů.
 • Trénink lze podstoupit NPC v trade hubu, ale hráč musí počítat s tím, že perk je opravdu cenná věc a jeho zisk nebude snadný. 
 • Trenéři jsou: Fight Master, Janitor, Chemist, Mechanic, Doctor, Thief. 
 • Trénink vždy trvá minimálně hodinu reálného času, jeho náročnost je dána stupněm získané znalosti a ta po ukončení tréninku hráči zůstává, dokud mu zůstane jeho postava.
  • Perky tedy hráči zůstávají i v případě herní smrti a respawnu. Pouze v případě, že se hráč rozhodne zcela ukončit/zabít svoji současnou postavu a začít hrát někoho jiného, o perky přijde.
 • Perky lze získat pouze během hry za poplatek a s výukou od NPC.

 

Tabulka perků

Bouchač  Trvale o 1 život navíc. (jde si vzít 2x) Fight Master
Student medicíny Dokáže obvázat hráče, tím jej vyléčit a vrátit do akce s plným počtem životů. Počet použití je omezen počtem obvazů, které medik má. Může si dokoupit další. 

Viz Herní systémy a mechaniky, kapitola „Léčba“.

Doktor
Obdarovaný  Získaná tělesná imunita proti ozáření. Janitor
Marodér Může Obírat až o 2 předměty namísto jednoho. (v noci 3)

Pozor. Toto platí pouze pro Obírání hráčů v Agonii, okrádání a podobně. Neplatí pro vybírání lokací nebo těžbu, tam si bere standardní množství.

Trenér není veřejně znám… ptejte se a hledejte. 
Houževnatý  Zkracuje zotavení se ze zranění na polovinu času. (tzn. na 30 minut) Fight Master
Vyrovnaný psychouš Dává hráči trvale výhody stavu Psychóza (viz Herní systémy a mechaniky, kapitola Psychóza), aniž by byl jinak psychicky omezen.  Chemik
Chyť mě, když to dokážeš Postava s tímto perkem nemůže být zajata. Fight Master
Pán šelem Postava s tímto perkem dokáže komunikovat s Páračem a ovládat jej. Trenér není veřejně znám… ptejte se a hledejte. 

 

Výbava

 • Každá nová postava (pokud organizátor neřekne jinak jinak) začíná s tímto vybavením:
  • Krátká manuální střelná zbraň
  • 1-ruční chladná zbraň
  • Něco málo zátek, munice nebo jiných herních předmětů
 • Povinná výbava jako ešus, čutora apod. se do tohoto výčtu nepočítá, tu má každý bezpodmínečně i jako nová postava. 
 • Hráči začínají s relativně málo vybavením. Lepší zbraně, zbroje a další podobné vybavení, které si přivezli, si nechají ve svojí frakční bázi do doby, než se jim podaří jej herně získat.

 

Zvláštní role v rámci frakce

Velitel

 • Vede celou frakci.
 • Velitel je spíše statická role, která řídí frakci z frakční báze – může ale pověřit zástupce a na potřebnou dobu se vzdálit. 
 • Je zodpovědný za to, aby každý jeho hráč měl loot když opouští bázi.
 • Nahlašuje karavany, vybírá bounty, spolupracuje na vyjednávání…
 • Komunikuje s organizátory. 
 • Organizuje příjezd/příchod do báze před hrou, po hře pak úklid frakční báze a odjezd/odchod. 
 • Pokud velitel zemře, oživuje se dle standardních pravidel a jeho místo přebírá dočasně jeho zástupce.

 

Zástupce velitele

 • Pomáhá veliteli frakce s agendou a může v případě potřeby převzít jeho pravomoci. 

 

Vyjednavač

 • Za frakci vyjednává obchody, spojenectví, předává oficiální sdělení a obecně mluví za frakci na venek.

 

Perseus

Dočetli jste se až sem? Gratulujeme. Za odměnu si můžete pustit Holopásku č.3!

(PŘEPIS)