Obecná pravidla

Povinná výbava účastníka akce

Pokud zvažujete účast na FL, přečtěte si prosím následující výpis základní povinné výbavy, kterou musí každý účastník (jak hráči, tak NPC) mít, jinak nebude vpuštěn do hry. 

Výbava bude kontrolována u registrace!

!!! Po celou dobu trvání akce je povinné nosit ochranné brýle (viz níže) !!!

 • kostým
 • reflexní vesta
 • hodinky
 • ochranné brýle (certifikované – tedy NE brýle s mřížkou, čínské kopie vojenských brýlí, lyžařské, sluneční, svářečské, dioptrické…)
 • krátká manuální střelná zbraň (pistole či revolver)
 • gumový nůž, nebo jinou měkčenou chladnou zbraň do 40cm délky
 • alespoň 1 metr dlouhý provázek či provaz (na svazování rukou)
 • lootovací brašna, žebradlo nebo batoh na přenášení herních předmětů
 • čutora na vodu (nebo jiná atmosférická alternativa)
 • ešus a příbor (nebo jiná atmosférická alternativa)
 • Pro komunikaci hráčů v rámci hry je povoleno používání vlastních PMR/UHF/VHF vysílaček. Vysílačka nicméně určitě není povinná.

Pokud jste po přečtení tohoto seznamu naznali, že dané věci nemáte, nebo nechcete pořizovat, pozbývá pro vás další četba pravidel smyslu. Pokud ale dané věci máte, nebo není problém si je pořídit, čtěte dále.

 

Reflexní vesta

Hráč je povinen přijet s reflexní vestou. Reflexní vesta označuje postavu, která je ze hry vyřazena. Je to jediný případ ve hře, kdy hráč nehraje svoji postavu. 

S hráčem v reflexní vestě se nekomunikuje, ani hráč v reflexní vestě neinteraguje se svým okolím. V herním území se hráč s vestou zdržuje jen po doby nezbytně nutnou.

Důvody pro nasazení reflexní vesty: 

 • Hráč byl zabit, tedy nastala herní „smrt“ (viz. Herní systémy, kapitola „Smrt“)
 • Hráč potřebuje opustit herní prostor
 • Hráč je reálně zraněn či jinak zdravotně indisponován a potřebuje vyhledat pomoc
 • Hráč má neodkladnou potřebu jít osobně zkontaktovat organizátora

!!! Je zákázáno komponovat jakoukoliv část reflexní vesty do kostýmu. !!!

!!! I v reflexní vestě stále platí povinnost nosit ochranné brýle (viz výše) !!!

 

Rudá stop

FL využívá pravidlo/mechaniku „rudá stop“. Zvolání “Rudá stop” znamená okamžité a kompletní zastavení hry. Používá se v případě, že nastane nějaký závažný problém. Následně je přivolán nejbližší organizátor a problém je vyřešen na místě. 

Využívá se hlavně v případě zranění, bolesti, nebo když vám herní situace působí jiný druh újmy, ať fyzické nebo psychické.

Tohoto mechanismu využívejte jen ve skutečně závažných a odůvodněných případech, jeho zneužití se trestá a může znamenat vyloučení ze hry. 

 

Reálné zranění a zdravotník

V případě reálného zranění se hra okamžitě přeruší pomocí rudé stop (viz výše) a následně se shání vhodným způsobem (telefon, rychlý běžec, hlasité řvaní „skutečné zranění, zdravotník“ apod.) zdravotník.

 

Chování na akci

Prosíme všechny účastníky, aby se po celou dobu svého pobytu v herním prostoru chovali slušně a přátelsky. Jedeme si to všichni užít a nechceme si dovolenou kazit hádkami! 

Ulevit si vám samozřejmě nikdo nebrání, ale pokuste se prosím veškeré situace ve hře řešit alespoň minimálně herně.

V případě, že uvidíte, že někdo neuznává zásahy, nahlaste ho organizátorům. Odpusťte si oblíbené softové „neříkej, že nemáš!“ a další podobné úlety.

Ohlašování zásahů kuličkami neděláme standardně tak, jako na jiných airsoftových akcích. Při zásazích neřveme HIT, BENG, MÁM nebo podobně – nejsme na softu – ale hrajeme zranění podle typu a intenzity, tedy křičíme bolestí, hroutíme se na zem, voláme o pomoc – tak, jako v reálu.

Např. v případě, že vám nohu škrtne kulička, chytnete se za ní, padáte na zem a řvete bolestí, žádné poskakování na jedné noze apod. Hrajeme divadlo. 

Pokud chcete protivníkovi z bezpečnostních důvodů dát v nepřehledné situaci najevo, že zásah uznáváte, použijte např. výkřik ,,Koupil sem to!”, stále doprovázený patřičným RP.

Myslete na to prosím!

Vždy se tedy snažte jednat maximálně herně, jak to jen půjde. Děkujeme!

 

Občerstvení

U parkoviště se nachází Kiosek, který během hry bude zajišťovat občerstvení jak pro organizaci, tak pro hráče, a to v podobě snídaní, obědů a večeří. Jídlo v Kiosku není zahrnuto v registračním poplatku, ale budou se servírovat meníčka za dobrou cenu. 

Kiosek zřizují a vedou majitelé prostoru a pořadatelé larpu nemají z provozu kiosku žádný profit. Herní bar nebude prodávat žádné herní jídlo ani pití (pouze herní předměty a suroviny), tak je potřeba s tím počítat.

V Kisoku se nehraje a vstup se zbraněmi je do Kiosku  zakázán, takže hráč před vstupem nechá zbraň v táboře frakce nebo hlídaném trezoru v herním baru. Dovnitř Kiosku prostě nikdo nesmí se zbraní. Totéž platí i pro prostor před Kioskem a kolem něj (bude vyznačen páskou). I přesto výrazně doporučujeme nesundávat ochranné brýle. 

Samozřejmě je možné (a rozhodně to doporučujeme) si dovézt vlastní tekutiny i jídlo. 

 

Hygiena a zázemí

 • Na akci budou zajištěny mobilní záchody nebo pevné toalety v dostatečné míře.
 • Na místě je k dispozici užitková voda v barelech.
 • Elektřina není všude. Její nedostatek se budeme snažit řešit místy prodlužovačkami, jinde generátory, ale doporučujeme vám na to nespoléhat.
 • Frakce NCR bude ubytována v tzv. Zkrácené budově, což je malý domek uprostřed herní plochy, kde je elektřina, pitná voda, vojenské postele na spaní a společenská místnost. Frakce si může svou bázi před hrou dozdobit podle potřeby. 
 • Frakce kmen Chcíplí psi bude ubytována na místě autodromu, kde se nachází dráha z pneumatik pro motokáry, dvě nepřístupné budovy, dostatek travnaté plochy a zastřešená konstrukce pod kterou se dá spát. Je možnost postavit zde hangár či více stanů. 
 • Herní bar vedený frakcí Van Graffové bude sídlit v budově kasáren, kde je pitná voda a elektřina. Spaní na vlastních matracích, postelích nebo spacácích. 
 • Frakce Broken Boot a Vault 9 budou mít herní báze ve stejných kasárnách, jako herní bar. Zázemí tak budou mít stejné, jako bar.
 • Nehráčské postavy (NPC) budou sídlit každý v jedné místnosti ve stejných kasárnách jako herní bar. Co místnost, to jedno NPC. Není zde elektřina, ale pořadatel zajistí noční osvícení prostor kasáren, kde se bude hrát.