Pravidla

Obecná pravidla

Fallout warfare je 24 hodinová larpova bitva.

Účastnit se může pouze osoba starší 18ti let. Bez výjimek.

Během akce jsou využívány airsoftové zbraně (Zbraň kategorie „D“), měkčené atrapy zbraní na blízko a pyrotechnika I. a II. třídy. Z tohoto důvodu je během akce přísně zakázána konzumace alkoholu a jiných omamných látek. 

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV ke snížení schopnosti nosit zbraň nebo s ní manipulovat v důsledku požití alkoholických nápojů: Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), zakazuje držiteli zbrojního průkazu skupiny A až E i držiteli zbraně kategorie D nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

Rudá stop

Zvolání “Rudá stop” znamená okamžité zastavení hry. Využívá se hlavně v případě zranění, bolesti nebo když vám herní situace způsobí jiný druh újmy. Tohoto mechanismu ale využívejte jen ve skutečně závažných a odůvodněných případech.

Zdravotník

V případě reálného zranění se hra okamžitě přeruší a pomoc se přivolá hlasitým voláním “Zdravotník”.

Kostým

By měl odpovídat předlohám ve hrách Fallout, dle vašeho zařazení a frakce. Generické postapokalyptické kostýmy jsou také přijatelnou variantou. Obecně je preferováno oblečení a výstrojní kousky odpovídající období studené války (tedy roky cca 1945-1990). Maskáčové oblečení je zakázáno, protože neodpovídá předloze. Maskované doplňky se snažte omezit na minimum. Moderní nosné systémy jsou zakázány, stejně tak doplňky zbraní jako kolimátory, lasery, taktická pažbení atp.

Kostýmové vzory:

Voják Bratrstva Oceli: Armáda BoS se snaží co nejvíce přiblížit západním předválečným armádám. Používají jednobarevné uniformy či kombinézy v tlumených barvách; hlavně zelené, šedé, eventuelně černé. Barva doplňků jako jsou standardy, popisy a označení je kombinace modré a stříbrné. Používají vojenskou předválečnou výstroj, nejčastěji zelenou z bavlny či nylonu, občasně kůže. Jako zbroj je standardem combat armor, případně jiné kovové či kožené poválečné napodobeniny. Na hlavách nosí bojové helmy, barety, polní čepice (nikdy ne kšiltovky). Jako technologicky pokročilá frakce mají přístup ke zbraním jako jsou laserové, plasmové či Gaussovi pušky dle vzorů z her série Fallout. 

Voják Novoalexandrijské Armády: NVA na první pohled připomíná typické nájezdníky. Převažují otrhané hadry s koženými doplňky, spíše laděné do přírodních barev; hlavně hnědé. Pro NVA jsou typické červené doplňky; malby, warpainty, pláště, ovinovačky atp. Zbroje nosí kovové, orezlé, neudržované. Helmy doplněné o rohy trny a další věci. Je žádoucí se vyhnout přespřílišné uniformovanosti.

Branci z Goodwaters: Po domluvě, je možné přijet s kostýmem z předchozích let fallout larpu. Tato vyjímka je zaměřena pro Skupiny ( gangy). Které již na fallout larpu byli, a chtěli by pokračovat jako členové této skupiny i na warfare. Pokud takovou skupinu máte, ozvěte se organizaci, a ta s vámi dořeší kostýmové doplňky pro zapadnutí do jedné z armády. 

Bitevní role

Jedná se o archetypy postav s různými herními schopnostmi a vlastnostmi. Jejich počet je regulován organizátory v závislosti na počtu registrovaných hráčů a frakci.

Viz. Bitevní role

Smrt a oživení

Každý hráč má pouze jeden život, v případě zásahu do jakékoliv části těla dochází k fatálnímu zranění. Hráč padne na zem a nachází se ve stavu „agónie”. Minimálně 3 minuty maximálně 15 min, dle aktuálního vývoje situace v okolí. V agónii se nemůže pohybovat, střílet ani nijak interagovat s okolím kromě volání „medik, doktor, atp.“ (nikoli však zdravotník). Hráče v agónii nelze dorazit střelbou, ale pouze chladnou zbraní nebo dotykem ruky protivníka (simuluje podřezání, útok bajonetem atp.).

Bitevní role „medik“ může hráče v agónii vyléčit ovázáním obvazem. Ten se pak stává „zraněným” Pokud je zraněný hráč znovu zasažen, okamžitě umírá a chová se dle pravidel pro mrtvé: Mrtvého hráče označuje navlečení reflexní vesty. Mrtvý hráč je povinen setrvat na místě až do ukončení nepřátelské aktivity, aby mohl být obrán. Ne však déle než 15 minut. Je možné se lehce přesunout v případě že jste ohrožování na zdraví (palbou, vozidly atp.), nebo velkého nepohodlí (smrt uprostřed vyprahlé pláně, na hromadě kamenů atp.)

Pokud je mrtvý hráč vylootován, nepřátelské síly již nejsou v oblasti, nebo okolní boje trvají déle než 15 minut, odchází okamžitě s reflexní vestou na spawn. Pro přesun vybere co nejméně frekventovanou cestu, aby se vyhnul aktivním střetům a nerušil reflexní vestou atmosféru. 

Stimpak

Ve hře se tento item objevuje jako “loot”, nebo jako item u obchodníků. Každý hráč u sebe může nosit pouze jeden stimpak. Může ho použít místo medika k oživení zasaženého spoluhráče, takový spoluhráč se nepovažuje za „zraněného“ a může bez omezení pokračovat v boji. 

Boj na blízko

Zásahová plocha je vždy celé tělo bez rozkroku a hlavy. Na tyto části je zakázáno vést útok nebo útok naznačovat.

Zbraně na blízko přímo proráží zbroj a zabíjí oponenta bez možnosti ošetřeni.

Boj střelnými zbraněmi

Platná zásahová plocha je vždy celé tělo. Zásahy mimo konturu těla platné nejsou (např. plášť, batoh z boku atp.). Zásah do střelné zbraně ji vyřazuje do doby návratu na základnu, kde je automaticky opravena při příchodu. Výjimku tvoří těžké zbraně, které nejdou zničit. 

Zásah vždy uznává zasažený

V případě sporných situaci, neničíme hru ostatním hlasitou hádkou. Pokud někdo pravidelně neuznává zásahy, nahlašte hříšníka orgovi v základně. 

Oživení 

probíhá v základnách frakcí a nebo v Outpostu, a bude se dle vývoje bitev měnit. Délka oživení je závislá na bitevní roli.

Outpost

Velitel frakce může rozhodnout o vytvoření outpostu na bitevním poli. Vezme určitou část respawn tokenů (Každá frakce bude mít vlastní) a uloží je do přidělené bedny. Následně je nutné vzít dvě vojenské bedny a jedny hodiny (dodá organizace) a odnést je na místo určené pro spawn.

Každý hráč dané frakce, pak může využít outpost místo respawnu v základně. Po příchodu na místo vezme token z bedny a nechá si jej u sebe. Outpost vždy oživuje každých celých 10 minut ( tzn. např. 13:00, 13:10, 13:20 atd.), nehledě na době vašeho příchodu. Jakmile dojde k vytvoření outpostu, nesmí se přesunout, dokud nebudou řádně vyčerpány všechny tokeny. Použité tokeny vraci hráči do bedny v hlavní základně.

Outpost nemůže být nikdy vytvořen mimo herní zónu, nebo na jakémkoliv dopravním prostředku a jeho rekvizity musí být viditelné (tedy ne schované pod zemí, plachtou atp.)

Pokud se vyčerpají tokeny spawnu, outpost se stává neaktivní a je možné jej donést zpátky do základny, doplnit tokeny a opět  ho zbudovat na jiném místě dle rozkazů velitele frakce. Pokud je outpost dobyt, dobyvatelé mohou ukrást všechny tokeny, které zůstaly v bednách. Outpost následně může být opět doplněn v základně. Z tokenu oponenta neplyne žádný zisk, a odevzdají se vašemu velení. Nesmí se jakkoli manipulovat s outpostem protistrany; přemisťovat jej, krást, schovávat.

Bedna outpostu se nesmí plnit novými tokeny jinde než v hlavní základně.

Množství tokenů závisí na úspěších dané frakce.

Zbroj

Chrání vždy před prvním zásahem, aby byla zbroj proražena musí dostat v rychlém sledu 2 a více střelných zásahů. Pokud nedojde k soustřelu, zbroj není proražena a bez omezení slouží dál a není třeba ji opravovat. Zbroj chrání jen na místě, které reálně kryje. Manuální zbraně a odstřelovací pušky mají tedy problém při průstřelu zbroje a je doporučeno  mířit mimo zbroj. Chladné zbraně zbroj ignorují. Vizuálně musí zapadat do settingu Falloutu, nebo mít dostatečný “postapo” feel. Taktické nosiče plátů, moderní balistické vesty nebudou uznány a do hry vpuštěny. Kožené bundy, látkové kabáty, nebo jiné kusy oděvu bez potenciálu ochrany nebudou uznány jako zbroj. Helma chrání proti veškerým zásahům střelnou zbraní a musí být schválena při registraci. Helma musí být součástí kostýmu.

Energozbroje

Zbroje musí být předem schváleny organizátory a jejich počet je velmi omezen. Zbroj kryje celé tělo tedy i v místech, kde fyzicky chybí. Energozbroj kryje před jakýmkoliv množství zásahů z palných zbraní. Je zranitelná pouze na blízko a nebo granátem. V energozbroji nelze přebíjet zbraň.

Podrobná pravidla budou prezentována hráčům, kteří se zbrojí dojedou.

Fůzní článek

Herní item, který představuje baterii pro energozbroj. Jedná se o kuchyňskou minutku, která má zablokované tlačítko pro restart. Její odpočet signalizuje zbývající čas nabití článku.

Energozbroj může být použita pouze pokud má energii. Jakmile dojde k vybití článku, musí bojová role Písař nebo Hoplit doběhnout a umístit nový článek. Pilot energozbroje sám nemůže vyměnit článek a musí vyčkat dobití, zbroj reálně opustit (sundat) nebo vyvolat autodestrukční přetížení (umírá a odchází i se zbrojí na respawn).

Vybitý článek se odevzdává na základně a musí se najít nový. (např. loot nebo obchodník)

Štít

Některé bitevní role, mohou nosit štíty. Ten musí být neprůhledný, a jeho schválení probíhá před akcí  formou fotky na mail organizátorů s rozměry. Přemrštěné rozměry nebudou uznány. Štít nemůže být nikdy použit jako kryt, pokud ho nositel sundá z ruky, musí jej odložit na zem tak aby neposkytoval krytí lidem za nim. Štít chrání proti střelbě a útokům na blízko. Výbuch granátu však okamžitě zabijí i nositele štítu.

Pravidla pro noční boj

Od 22:00 do 05:00 přejde v platnost „noční boj“. V této době, může hráč pouze používat krátkou zbraň (pistoli, případně manuální brokovnici) a zbraň na blízko. Dlouhé elektrické zbraně, těžké zbraně a odstřelovací pušky jsou zakázané. Pyrotechnika v této době je také zakázaná.

Zbraně

Do hry jsou vpuštěny pouze zbraně, které schválil organizátor na registraci. Během akce není nijak omezená munice, každý hráč si doveze vlastní střelivo. U zbraní s vyšší estetickou hodnotou si organizátoři vyhrazují právo udělit vyjímku z pravidel (nebude se vztahovat k úsťové rychlosti, ale k doplňkům).

Zbraně pro vpuštění do hry musí splňovat následující:

Elektrické/plynové zbraně

 • Pouze střelbou semi ( výjimka těžká zbraň)
 • Pouze „tlačné“ zásobníky
 • Bez optik, kolimátorů a taktických svítilen
 • Omezení úsťové rychlosti 130m/s

Manuální zbraň

 • Omezení úsťové rychlosti 150m/s
 • 130-150 m/s má zákaz střílet pod 10m, nutnost mít záložní zbraň slabší než 130 m/s
 • Bez optiky a kolimátorů ( výjimka bitevní role „Lovec/sniper“)

Zbraň na blízko

 • Měkčená po celé délce zásahové plochy, v případě zbraní s hlavicí i třetina topora pod zásahovou plochou.
 • Do 120 cm (brána úhlopříčka)
 • Žádnou zbraní se nesmí bodat. 

Zvláštní zbraně:

 • Těžká airsoftová zbraň – jde o reálně vypadající kulomet ( Bubnový zásobník na útočné pušce nestačí). Tuto zbraň má povolena pouze Bitevní role „kulometčík“, popřípadě speciální jednotky v energozbroji. Jako jediná používá herní munici, kterou dodávají do hry organizátoři, ale má povolený vysokokapacitní zásobník (točný, elektrický) a režim full auto. Může vést palbu pouze, pokud je rozložena na dvojnožce! Není tedy možné s ní pálit z ramene nebo od boku. Výjimku tvoří pouze vojáci v energozbrojích, kteří mohou vést palbu z těžké zbraně i bez opory.
 • Raketomet – reálně vypadající raketomet fungující na principu “potato gun”. Munice si hráč doveze vlastní, ale je schvalována a poté vydávána organizátory, dle typu buď poškození plošné (okruh 3 m od dopadu), nebo v případě šrapnelu zásahem (proráží zbroj).
 • Speciální zbraně – Zbraně které nespadají do předchozích kategorií (minomety, plamenomety, apod.) je nutno individuálně před zahájením akce konzultovat s organizátory.

Pyrotechnika

Dodává pouze organizátor. Její povolení záleží na počasí.

Granát

Granáty do hry dodává organizace. K jeho zapálení je nutný zapalovač, který do hry organizace nedodá. Pro bezpečnost, je zakázán pohyb se zapáleným granátem. Jakmile dojde k zapálení musí hráč ihned odhodit granát. 

Bezpečnost 

Po celou dobu trvání akce je povinné nosit ochranné brýle. Celoobličejová ochrana je výhodou. Při snížené viditelnosti a v noci maximálně dbejte zvýšenou pozornost na bezpečí svého, spolubojovníků i protivníků. Vždy je lepší přijít o herní život, než o ten skutečný!

Herní předměty

Ve hře se budou vyskytovat různé herní předměty (Stimpak, zátky, obvazy, dokumenty atd.) Každý předmět (krom zátek) bude označený páskou, aby nedošlo k záměně. Předmět lze ukrást, použít a najít. Nelze ho zničit. Předměty nelze zakopávat ani cíleně schovávat. Předměty mohou být pouze přenášeny, nebo uchovány na základnách k tomu určené bedně.

Brašna na předměty:

Každý hráč musí mít na svém kostýmu jednu brašnu určenou na herní předměty. brašna musí být dobře přístupná, a mohou v ní být pouze herní předměty. Pokud dojde k lootování zraněného nebo mrtvého. Hráči nesmí nijak zamezit přístupu do lootovací brašny. Herní předměty nesmí být mimo určenou brašnu. Je tedy zbytečné prohledávat jiné části kostýmu. 

Pokud hráč nepřijede s brašnou, bude mu označena kapsa na výstroji.

Lootování

Pokud se vám podaří přiblížit k protivníkovi v agónii či po smrti, můžete jej obrat o jeho předměty z označené brašny. Z brašny si můžete vzít všechny předměty označené páskou a zátky. Další ohledání protivníka není přípustné ani nutné.

Rádiové stanice 

Velení má k dispozici rádiové stanice. Rozkazy budou předávány přes štábního radistu jednotkám v poli. Polní radisté  předávají rozkazy velitelům jednotek.

Radiostanici smí používat pouze bitevní role “štábní radista” a “radista”. Komukoliv jinému je zakázáno s RF stanicí manipulovat. Důstojník může používat pouze sluchátko z rádia. Rádio nesmí být předáno ani ukradeno. Při zabití nepřátelského radisty je povoleno podívat se jakou frekvenci má naladěnou. 

Odposlouchávat nepřítele je povoleno.

Vozidla

Během akce, mohou být určitou část dne k dispozici vozidla. Vozidla fungují jako doprava vojáků na frontu. Je to atmosférický prvek larpu, je zakázáno útočit z vozidla, a to i ze stojícího. Každé vozidlo má k dispozici řidiče, jehož povely je nutné poslouchnout bezpodmínečně. Řidiče nelze nijak herně ovlivnit. Nemůže být zabit zajat, mučen nebo uplácen. Na posádku vozidla je možné vést palbu, je však zakázáno střílet cíleně na řidiče.

 • Při pohybu okolo vozidel dbejte extrémní opatrnosti, řidič vás nemusí vidět a snadno přijdete k vážnému úrazu !!!
 • Je zakázáno vstupovat do vozidla, pokud v něm nesedí řidič. !!!
 • Vozidla žádným způsobem nezkoušejte zastavit !!!

Hráčská vozidla (I motorky!) musí zapadat do settingu falloutu, a mohou do hry jen po domluvě s organizátory.