Pravidla pohybu a boje

Souboje jsou ve FL jedním ze základních mechanismů, bez kterého by hra ztratila veškeré kouzlo. Konflikty se v drsném světě po nukleární válce řeší převážně silou. 

 

Herní lokace a jejich pravidla

Na herní ploše, které herně říkáme jednoduše pustina, nebo anglicky wasteland, se bude nacházet celkem 6 zón, z toho 4 jsou herní. Zbylé 2 jsou parkoviště a solární elektrárna, která na prostoru reálně je a která bude fungovat jen jako příběhová a nepřístupná oblast.  

 

Parkoviště

Zde parkují všechna vozidla hráčů a organizace. Zde se nehraje. 

 

Solární elektrárna 

Nepřístupná oblast, která bude zahrnuta do hry, ovšem pouze z hlediska příběhu. Účastníci tam mají VSTUP PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!

 

Glendale (Helvetia)

Malý okrsek ve kterém leží město Helvetia, hlavní obchodní centrum oblasti, kde žije nejvíce lidí. Nachází se v severní části prostoru. Je to silně obrněná enkláva, kde si nikdo kvůli Graffům nedovolí vytáhnout bouchačku, takže se zde lidi jen kuchají a mlátí přes hlavy vším možným. To je Graffům jedno, ale jak tasíš bouchačku, jdeš do Vězení. Kromě Vězení se zde nachází také Podzemí (dungeon).

 • Do Glendale/Helvetie se obecně lze dostat pouze v rámci karavany (viz Pustina, kapitola Karavany). Neohlášený jednotlivec je nejspíš nějaký zlodějíček, vykuk nebo zvědavec, ze kterého koukají tak akorát problémy a žádné peníze, takže ho hlídka Van Graffů za bránu prostě nepustí. Samozřejmě ovšem existují výjimky a je jen na vás, jak si to v rámci hry dovedete „zařídit“.
 • Před kasárnami od Kisosku až po bránu do pustin je zakázáno používat střelné zbraně kvůli tomu, abychom nezničili okolní budovy – pouze chladné zbraně jsou povoleny. 
 • Zákaz střelných zbraní se vztahuje i na blafování. Jakmile projdete branou do Glendale, střelné zbraně neexistují.
 • Jakmile vleze hráč za bránu, tak zajistí zbraň a odloží je na rameno nebo do pouzdra, protože ji zde k ničemu nepotřebuje.

 

Průsmyk mrtvého muže

Je nebezpečná oblast nacházející se kousek od Helvetie vedle Sturgisu. Jedná se o lán země, která nikomu nepatří a kde je možno se celkem často setkat s přepadením, kentaury a obecně s nebezpečím. 

 • Zde se smí používat všechny typy zbraní bez omezení.
 • Nesmí se odsud však v žádném případě střílet směrem do Glendale! Cílené porušení tohoto pravidla bude považováno za závažný přestupek proti pravidlům a může vést k vašemu vyloučení z akce. Pozor si dávejte i na nechtěné a zbloudilé střely.

 

Sturgis

Okrsek na jih od Glendale, kde sídlí kmen Chcíplí psi.

 • Zde se smí používat všechny typy zbraní bez omezení.

 

Black Hills Forest

Zahrnuje většinu herní plochy a nacházi se zde městečko Deadwood neboli aktuálně Fort Arrakesh. Sídlí zde NCR. 

 • Zde se smí používat všechny typy zbraní bez omezení.

 

 

Noční hra

Od 22h do 3h nastává herní noc. V noci se některé zákony pustiny mohou změnit, aby se změnila dynamika hry a také odměny. Noční čas je doba pro noční ptáky, kteří se rádi plíží terénem. 

 • V noci se smí používat pouze chladné zbraně, štíty a krátké střelné zbraně.
 • Je tedy zakázáno použití všech dlouhých střelných zbraní včetně ikonických.
 • Plošný zákaz používání jakýchkoli střelných zbraní v Glendale samozřejmě platí i v noci.
 • V noci se rovněž zvyšuje počet předmětů, které je možné lootovat – viz Herní systémy a mechaniky, kapitola „Obírání“

 

Zbraně, zásahové plochy a bezpečnost

 • Při snížené viditelnosti a v noci maximálně dbejte zvýšené pozornosti na bezpečí své a bezpečí ostatních hráčů. Vždy je lepší přijít o herní život, než o ten skutečný!
 • Každý účastník by měl umět zhodnotit své schopnosti a limity a podle toho si zvolit odpovídající zbraň do hry. Platí to hlavně pro chladné zbraně.

Chladné zbraně

 • Povolené zásahové plochy pro chladné zbraně jsou: trup, nohy a ruce.
 • Zakázané zásahové plochy pro chladné zbraně jsou: hlava, krk, rozkrok.
 • Zásahy chladnými zbraněmi veďte s lehkým nápřahem – žádné šmrdlání apod. – do protivníkovy zásahové plochy.
 • Zbraněmi na blízko bojujte tak, abyste protivníka reálně nezranili!
 • Zakázané techniky s chladnou zbraní jsou:
  • Bodání. S chladnou zbraní se nebodá. Nikdy!
  • Cílený útok na zakázanou zásahovou plochu.
  • Cílený útok na střelnou zbraň protivníka.
  • Podřezávání. I naznačené podříznutí nebo jakýkoli obdobný útok na krk je považován za cílený útok na zakázanou zásahovou plochu!
 • Prosíme účastníky, aby si do hry nebrali (nebo to alespoň pečlivě zvážili)  delší chladné zbraně než 60 cm v případě, že nemají předchozí zkušenosti s bojem na blízko např. z dřevěných bitev, fantasy larpů, železného šermu nebo jiných larpů. 
 • Obecně platí, že čím delší chladná zbraň, tím větší je očekávání, že s tím dotyčný bude umět zacházet, jinak si koleduje o vyhazov ze hry a posměch pokud by svým (ne)umem někomu přivodil zranění.
 • To stejné štít. Pokud je vaše podvědomá reakce se štítem taková, že ho v první chvíli narvete protivníkovi do obličeje, tak ho prosím nechte doma.

 

Střelné zbraně

 • Zásah střelnou zbraní kamkoli do těla, součásti kostýmu, vybavení či zbraně je platný. Pochopitelně však platí níže popsaná pravidla pro zbroje a štíty.
 • Počítejte však s tím, že zásah z boku či zezadu někam do výstroje (například vyčnívajícího batohu) nemusí hráč vůbec zaregistrovat. V takovém případě měl prostě štěstí a vybavení střelu zastavilo nebo odklonilo. NEHÁDEJTE SE, STŘÍLEJTE LÉPE!
 • Nemiřte ani nestřílejte protivníkovi záměrně na hlavu, nebo dokonce do obličeje. NIKDY nestřílejte ani nemiřte lidem na hlavu či obličej z bezprostřední blízkosti (cca 10m a méně). Zásah do hlavy se počítá stejně, jako zásah kamkoli jinam – není to „instakill“ ani nic podobného.
 • Zásah kuličkou do střelné zbraně se počítá jako platný zásah – zbraň je rozbitá a nelze jí používat, dokud není opravena u NPC Mechanika. Rozbitou zbraň hráč nosí vždy zajištěnou a nesmí ji používat, ani s ní na nikoho blafovat, dokud si ji nenechá opravit.
 • Je zakázáno se krýt střelnou zbraní proti útoku chladnou. Nedělejte to!
 • Munici (6mm BB airsoftové kuličky) dodávají organizátoři v gramáži 0.25g
  • Munici dostanete buď v sáčku, nebo v brokové nábojnici
  • Vlastní munici je zakázáno si brát a používat
  • Měření úsťové rychlosti se provádí s kuličkami v gramáži 0,20g
 • Dlouhé střelné zbraně libovolného typu (manuální, plynová, elektrická) a krátké střelné zbraně kromě manuálních (tzn. plynové či elektrické)  k sobě musí mít připevněnou „průvodku“ – žetonek na provázku. Bez žetonku zbraň herně nemáte, nesmíte ji používat (ani k blafování nebo podobně) a neměli byste ji u sebe ani nosit (stejně je to zbytečné).
 • Průvodku si můžete volně přesouvat mezi zbraněmi stejného typu, můžete ji koupit nebo dostat, můžete ji prodat nebo darovat…
 • Průvodka je herní předmět, o který je možné se navzájem Obírat (viz Herní systémy a mechaniky, kapitola „Obírání“). Pokud přijdete o průvodku, přišli jste o zbraň jako takovou a musíte si ji znovu herně sehnat získáním nové průvodky.
 • Krátké manuální střelné zbraně průvodky nemají, fungují bez nich a nelze se o ně vzájemně obírat.
 • Krátká střelná zbraň je POUZE pistole či revolver. Brokovnice (i krátká bez pažby) je vždy dlouhá zbraň, samopal (i MP5K, UZI, Ingram…) je vždy dlouhá zbraň, pistole s konverzí na karabinu je vždy dlouhá zbraň atd. V případě pochybností má poslední slovo při kategorizaci zbraně organizátor. Pokud se u registrace dozvíte, že váš Glock s přídavnou pažbou je dlouhá, tak si pažbu buďto sundáte, nebo je to dlouhá. Tečka.

Zbroje

 • Zbroj libovolného k sobě musí mít připevněnou „průvodku“ – žetonek na provázku. Bez žetonku zbroj herně nemáte a i v případě, že ji fyzicky máte na sobě, neposkytuje vám žádnou ochranu.
 • Průvodku si můžete volně přesouvat mezi zbrojemi stejného typu, můžete ji koupit nebo dostat, můžete ji prodat nebo darovat…
 • Průvodka je herní předmět, o který je možné se navzájem Obírat (viz Herní systémy a mechaniky, kapitola „Obírání“). Pokud přijdete o průvodku, přišli jste o zbroj jako takovou a musíte si ji znovu herně sehnat získáním nové průvodky.

Štíty

 • Velký štít k sobě musí mít připevněnou „průvodku“ – žetonek na provázku. Bez žetonku štít herně nemáte a i v případě, že jej fyzicky držíte, neposkytuje vám žádnou ochranu.
 • Průvodku si můžete volně přesouvat mezi různými velkými štíty, můžete ji koupit nebo dostat, můžete ji prodat nebo darovat…
 • Průvodka je herní předmět, o který je možné se navzájem Obírat (viz Herní systémy a mechaniky, kapitola „Obírání“). Pokud přijdete o průvodku, přišli jste o zbroj jako takovou a musíte si ji znovu herně sehnat získáním nové průvodky.
 • Malý štít průvodku nepotřebuje, jakmile jej fyzicky máte, tak jej můžete používat bez omezení.

 

Tabulka zbraní a zbrojí

Povolené kombinace
 • Malý štít + 1-ruční chladná zbraň
 • Malý štít + pistole/revolver
 • Velký štít + 1-ruční chladná zbraň
 • Všechny ostatní kombinace jsou ZAKÁZANÉ, tzn. je zakázáno jakkoli kombinovat více zbraní (dvě krátké chladné, krátká chladná + krátká střelná, dvě krátké střelné…). Vždy bojujete pouze s jednou zbraní.
Chladná zbraň do 90 cm = 1-ruční zbraň
 • Drží se jednou rukou.
Chladná zbraň od 90 do 120 cm = 2-ruční zbraň
 • Drží a bojuje se s ní dvěma rukama. 
 • Zásah s držením pouze v jedné ruce není platný.
Štít
 • Jsou zakázány středověké či fantasy štíty, preferují se balistické štíty (ne ale průhledná plexiskla) či postapo štíty vlastní konstrukce.
 • Je možné ze štítů udělat pohyblivou hradbu. 
 • Štíty nesmí mít ostré neobalené hrany. Za minimální obalení se považuje alespoň surovka nebo gumová hadice. 
 • Velký štít 80×80 až 110×110 cm (policejní/balistický) pouze v kombinaci s 1-ruční chladnou zbraní. 
  • Potřebuje průvodku.
 • Malý štít 20×20 cm až 80×80 cm (cca o velikosti dopravní značky) pouze v kombinaci s 1-ruční chladnou nebo krátkou střelnou zbraní.
  • Nepotřebuje průvodku.
Střelná zbraň 

 • Krátká manuální, elektrická nebo plynová
 • Dlouhá elektrická nebo plynová
 • Úsťová rychlost: max. 130m/s
 • Pouze „tlačné“ zásobníky
 • U elektrik a plynovek povolena střelba pouze v SEMI (poloautomat/jednotlivé rány) režimu
 • Bez optik a kolimátorů
 • Možné mít svítilnu
Střelná zbraň

 • Dlouhá manuální
 • Úsťová rychlost: max. 150m/s 
 • Má zákaz střílet pod 10 m
 • Pouze „tlačné“ zásobníky
 • Možné mít optiku nebo kolimátor
 • Možné mít svítilnu
Ikonická zbraň
 • Jde o reálně vypadající těžký kulomet nebo obdobnou zbraň (bubnový zásobník na útočné pušce nestačí).
 • Úsťová rychlost: max. 150m/s 
 • Má zákaz střílet pod 10 m
 • Jako jediná může používat točný zásobník. Organizátoři jsou si vědomi, že ke správné funkci vysokokapacitních zásobníků je potřeba určité minimální množství kuliček v zásobníku. Ty však musí být pořád herní. To, že část munice nepůjde vystřílet, je daň za užití této zbraně.
 • Jako jediná může střílet v režimu FULL AUTO (automat/dávka).
 • Zbraně, které nespadají do předchozích kategorií (minomety, plamenomety, raketomety, nasvětlovací odstřelovačky apod.), je nutno individuálně před zahájením akce konzultovat s organizátory.
Primitivní zbroj
 • Chrání vždy před prvním zásahem 1-ruční chladnou zbraní.
 • Chrání jen na místě, které reálně kryje.
 • Nechrání proti střelným zbraním.
 • Nechrání proti 2-ručním chladným zbraním.
 • Nechrání proti ozáření nebo plynům.
 • Patří sem všechny typy junk zbrojí, obrněných kabátů a všeho co vypadá poválečně a nějak to chrání. 
 • Je to nejrozšířenější typ zbroje v pustinách. 
Balistická zbroj
 • Chrání vždy před prvním zásahem 1-ruční chladnou zbraní nebo prvním zásahem/dávkou (cca 1-3 kuličky) ze střelné zbraně.  Aby byla zbroj proražena, musí po sobě dostat více zásahů nebo dávek.
 • Pokud nedojde k souslednému zásahu, zbroj není proražena, bez omezení slouží dál a není třeba ji opravovat. 
 • Chrání jen na místě, které reálně kryje.
 • Nechrání proti 2-ručním chladným zbraním.
 • Nechrání proti ozáření nebo plynům.
 • Patří sem střepinové vesty a více profesionálně (předválečně) vypadající ochrany.
Bojová zbroj
 • Jedná se o velice komplexní a vzácnou zbroj. 
 • Musí krýt minimálně tělo a končetiny
 • Chrání až před třemi zásahy 1-ruční chladnou zbraní, až třemi zásahy/dávkami (cca 1-3 kuličky) ze střelné zbraně nebo libovolnou kombinací až do počtu tří zásahů nebo dávek (např. zásah z pušky, dávka dvou ran z pistole, zásah chladnou).
 • Pokud nedojde k souslednému zásahu, zbroj není proražena, bez omezení slouží dál a není třeba ji opravovat. 
 • Chrání jen na místě, které reálně kryje.
 • Nechrání proti 2-ručním chladným zbraním.
 • Nechrání proti ozáření nebo plynům.
 • Zbroj musí vypadat jako combat armor z Falloutu 4 nebo jinak, ale obdobně a musí obsahovat minimálně přední pancíř, zadní plát a ramena. 
Energozbroj/Kentaur
 • Energozbroj musí být předem schválena organizátory a jejich počet je velmi omezen. 
 • Kentauři jsou NPC bestie, které posílají organizátoři.
 • Energozbroj chrání celé tělo, tedy i v místech, kde fyzicky chybí, včetně hlavy.
 • Energozbroj/Kentaura lze vyřadit/zabít pouze 3 zásahy chladnou obouruční zbraní nebo souslednou střelbou z několika směrů. Zabít Kentaura navíc musíte umět – viz Pustina, kapitola „Kentauři“.
 • Energozbroj/Kentaur slouží zároveň i jako ochrana proti ozáření i plynům.
 • Nelze v ní běhat, maximálně pomalu klusat.