Příběh

DEADWOOD CITY

 

,,Zákony v těchhle končinách píše olovo a jestli si hned naděláš do gatí, tak raději zmiz. Prostě to sem tak nějak patří…“

 

Historie tohoto města je poněkud barvitá a zašmodrchaná a ne vše je o jeho zakladatelích známo.

Obecně se tvrdí, že Deadwood City znovu založili někdy mezi lety 2131 a 2132 obchodní karavany mířící ze Sioux Falls do Billingsu.

Někteří z nich se usadili v ruinách starého města a to se za deset let rozrostlo.

Tehdy se tam začaly objevovat první problémy.

Skupinka mladých lidí, potomků předválečných průmyslníků a podnikatelů, vedených stařešinou Josephem Carnegiem, přišla do Deadwoodu jako jedna z mnoha obchodních karavan.

V dobách před Válkou byl Carnegie bohatý muž, který vlastnil přepravní společnost, jež po celém středozápadě provozovala síť kurýrních služeb a tohoto se starý Joe rozhodl využít a vybudoval spolu s dalšími novou základnu.

Jeho karavany se do roku 2140 rozrostly dvojnásobně a dopravovaly po staré Interstate 90 zboží, léky, zbraně a potraviny přes celou Jižní Dakotu až do vzdálené Montany.

Ve svém byznysu si Carnegie nebral servítky a v mnoha případech se k lidem choval nadřazeně, hrubě a autoritativně, ale měl úspěch a díky němu přežilo mnoho lidí.

Za léta úspěšných obchodů získal starý Joe celkem velké jmění, což ho katapultovalo mezi obchodní špičku v Jižní Dakotě.

V roce 2142 se karavany střetly s kmeny pustin a obchodní kontakty se začaly rozpadat.

 

 

Tehdy přichází na scénu již skoro stoletý Joe Carnegie, který se vydal do vzdáleného Sioux Falls se svým jměním spolu s obrovským obchodním vlivem. Tady někde se příběhy usedlíků začínají rozcházet.

Prý sebou vzal část toho nejcennějšího, co tvořilo jeho majetek a na cestě o něj přišel.

Další zkazky hovoří o tom, že onu část v Sioux Falls prodal, ale byl na něj spáchán atentát ze strany těch, kterým se nelíbilo, že stařešinové obchodují s otrokářem.

Nikdo už přesně neví, jak tomu skutečně bylo. 

Z této cesty se vrátila pouze polovina výpravy a to bez Carnegieho i bez jeho jmění.

Vládu v Deadwoodu po něm převzal jeho syn Richard, který kráčel v otcových šlépějích a vybudoval nové karavanní trasy na severozápad do Billingsu, kde existovala silná otrokářská společnost což zapříčinilo, že se do Deadwoodu začali stěhovat noví nájemníci, které tvořili především členové pustinných kmenů a otrokářů z Billingsu.

Všem těmto lidem slíbil Richard Carnegie, trochu nerozvážně, podíl na jmění, které se zavázal získat zpět.

Dané sliby působily na společnost v Deadwoodu jako sociální tmel a díky tomu byl syn starého Joea respektovanou osobou, jelikož těžil z majetku, který nashromáždil jeho otec.

Roku 2150 si Richard Carnegie vzal za manželku dceru jednoho otrokářského barona z Billingsu na znamení utužení politických vztahů, která mu do roka porodila syna Thomase.

Bohužel za další rok dochází v Deadwoodu k záhadnému požáru, při kterém jeho žena zahyne a Richard zůstává na výchovu svého syna sám.

Svěřuje ho ale svým podřízeným.

 

 

V budoucnu se z něj stane vůdce města a dobrý obchodník, který bude pokračovat v rodinném odkazu a jednou najde ztracené bohatství svého děda. 

Richard Carnegie umírá roku 2170 na rakovinu a vládu po něm přebírá Thomas, který ihned po převzetí funkce svolává vůdce všech kmenů a frakcí od kterých požaduje bezmeznou loajalitu.

Ty, kteří odmítli složit přísahu, nechává popravit členy své osobní stráže, poeticky nazvané Pretoriani. 

Roku 2172 se ve městě objevují záhadní pouliční mniši patřící ke skupině známé jako Crimson Acolytes.

Tento mnišský řád je plně oddán službě lidem, jejich léčení a opatrování. Členové řádu jsou laskaví a obyvatelům města se snaží vždy pomáhat.

Říká se, že mnoha lidem pomohli najít opět smysl žít, jelikož každý z bratrů a sester hovoří vlídně a v jejich přítomnosti se člověk cítí klidnější a svět mu nepřipadá tak strašný.

Jediné, co nikdo neví, je skutečnost, komu se zodpovídá jejich opat.

Roku 2180 už město pomalu umírá, nikdo neví co se děje, ale plodiny začínají chřadnout a zvěře stále ubývá.

Nedostatek jídla je zatím zažehnáván pomocí karavan, ale všem je jasné že to takhle nejde řešit donekonečna. 

Proslýchá se, že se u Carnegieho nedávno objevil tajemný posel s žádostí, které ale starosta nevyhověl a vyslanec se ze zlou potázal zpět.

Mluví se o nějakém zařízení z vaultu, které má záhadnou moc obnovit krajinu a zasít život do mrtvé pustiny, kde jedinou jistotou je smrt a ozáření. 

Je to ale pravda?

 

DÁLE>>>