Pustina

Roje kobylek (Mrak)

 • Radkobylky jsou v pustinách asi největší pohromou pro zemědělce a menší osady. 
 • Vyhlášení příchozího Roje bude probíhat zvukovým efektem z reproduktoru umístěném v herní ploše.  
 • Příchozí roj je vždy ohlášen několik málo minut dopředu, zvukovým signálem
 • Po uplynutí těchto minut další zvukový signál zahajuje odpočítávání do konce Roje.
 • Během této doby se všichni hráči musí schovat do budovy, ze které nejde vidět ven. 
 • Budovy frakčních bází a Helvetie chrání dostatečně i v případě, že z nich je vidět ven.
 • Hangár či atmosférický stan se také počítá jako budova.
 • Kdo zůstane venku během odpočítávání, je okamžitě mrtev (herní „Smrt“).
 • Konec odpočítávání se ohlašuje opět zvukovým signálem, po kterém je možné vylézt ven.
 • Délka roje se bude pohybovat od 30 minut do 2 hodin. 

 

Kentauři

 • Rajská zahrada je velmi specifický region, co se mutované fauny týká.
 • Nenajdeme zde klasické divoké ghůly, jako dále na jihu, ani supermutanty. 
 • Unikem zdejších krajů jsou kentauři, kteří svou děsivostí nahání hrůzu úplně všem.
 • Říká se, že kentauři jsou ztracení lidé, pocestní, rodinní příslušníci, kteří se ze dne na den ztratili a nikdo je už neviděl. 
 • Lidé proto mají někdy pocit, že ve tváři kentaura spatřili tváří známé osoby.
 • Kentaur je velmi odolný na zranění chladnými a střelnými zbraněmi. 
 • Jediný, kdo umí efektivně ulovit a zabít kentaura, je frakce z Vaultu 9.
 • Pokud ale chce jiná frakce zdolat kentaura sama, tak může, když si v herním baru koupí Příručku pro přežití, vydávanou Vaultem 9, za příslušný počet Bounty kartiček. 
 • Sám kentaur útočí dotykem nebo plive chrchle odporné hmoty (molitanové koule), ale může i střílet.
 • Dotykem hráče paralyzuje na dobu 30 minut (umí vyléčit NPC Doktor). Paralyzovaný hráč se může hýbat pouze pokud je někým podpírán a jen pomalou chůzí.
 • Zásah molitanovou koulí se rovná okamžité Agonii.
 • Zásah kuličkou od Kentaura se počítá jako standardní zásah.

 

Párači

 • Párač je ultimátní zabiják a lze jej zabít pouze chladnou 2-ruční zbraní. 
 • Střelba nebo zásahy 1-ruční zbraní jej maximálně zaženou na ústup. 
 • Platný zásah od Párače vždy znamená okamžitou agonii. Tedy ignoruje veškeré zbroje, životy navíc, efekty drog nebo cokoli podobného.

 

Karavany

 • Karavana je způsob, jak se dostat přes bránu do Helvetie/Glendale (viz Pravidla pohybu a boje, kapitola Glendale (Helvetia))
 • Všechny herní frakce mohou vypravovat karavany do Helvetie.
 • Karavany pořádají i Van Graffové.
 • Karavana musí mít minimálně 6 členů, musí vézt nějaké hodnotné zboží (=herní předměty) a musí cestovat po pořadateli vyznačené trase.
 • Karavana s sebou veze bednu nebo dvoukolák naplněný “fejkovým zbožím”, které má tvořit nějakou váhu. 
 • Herní věci k obchodování musí být umístěny v bedně nebo na vozíku spolu s tímto nákladem.
 • Karavana jde vždy rychlostí chůze.
 • Karavana se může pohybovat pouze v případě, že její členové (vždy minimálně 6) jsou v bezprostřední blízkosti vozíku.
 • Členy karavany je možné kdykoli měnit nebo doplňovat posilami, pokud jsou pobiti. Dokud není vozík vylootovaný, je možné klidně nahradit celou partu novou šesticí a v karavaně pokračovat.
 • Dokud se alespoň jeden živý obránce/člen karavany fyzicky drží vozíku, není možné ji vylootovat. Pro vylootování karavany je tedy potřeba všechny obránce buďto pobít, nebo zahnat pryč od vozíku.
 • Pokud karavana narazí na cestě na zátaras v podobě paletového áčka (ať už jednoho nebo více), tak musí zastavit a odnést zátaras do Recyklační linky (viz kapitola Lokace – Recyklační linka) – pak může pokračovat. 
 • Zátarasy lze odklízet maximálně v bezprostřední vzdálenosti karavany, která už jde po trase, takže nelze např. poslat dva rychlé odklízeče, aby pak karavana mohla plynule projet. 
 • Členové karavany musí zátaras vždy odtáhnout až do Recyklační linky, než budou pokračovat dále!
 • Je to taktický mechanismus určený k zastavení karavany na cestě.
 • Zátarasy si lze z linky (viz kapitola Lokace – Recyklační linka) zase vzít a někomu jinému jejich pomocí zablokovat cestu.
 • Zátarasy lze umístit pouze na trasu karavany. Ta ho nemůže objet ani zničit. 
 • Zátarasy musí být umístěné zřetelně, bez možnosti přehlédnutí.
 • Za určitý počet Bounty kartiček si lze ve herním baru pořídit tzv. volný průjezd karavany, což znamená, že vás protihráči nemůžou během cesty napadnout. 
 • Zablokovat vám cestu ale mohou a NPC nebo kentauři na vás útočit stále mohou. 
 • Mapy karavan dostanou velitelé frakcí před hrou v rámci předávání dokumentu k frakci. 

 

Lokace 

Základny herních frakcí a frakční bedny

 • Frakční báze je speciální lokace, kde sídlí herní frakce. 
  • NCR obývá Zkrácenou budovu.
  • Chcípli psi ze Sturgisu mají základnu na autodromu.
  • Broken Boot a Vault 9 mají vyznačné území v Helvetii, které se chová jako frakční báze. 
 • V základnách herních frakcí je zakázáno bojovat – z velké části proto, že budovy nesmí přijít k úhoně. Majitel by se zlobil.
 • Je zakázáno kempit v okolí báze, útočit na ni nebo naopak střílet na procházející protihráče ze vchodu či oken báze. Prostě to nedělejte a pokud chcete bojovat, tak vylezte ven a bojujte stranou – není opravdu jiná možnost. Herní prostor je opravdu malý. 
 • Cizí hráči mají do frakční báze vstup zakázán. Výjimkou je, pokud získají svolení velitele frakce, nebo pokud chtějí vykrást frakční bednu po pořízení tzv. zlodějského ticketu. 
 • V každé frakční bázi je na viditelném a dobře přístupném místě umístěna frakční bedna, kde se musí skladovat veškerý loot (herní předměty), který není aktuálně rozdán hráčům.
 • Pokud možno, při příchodu do frakční báze hráč odevzdá veškerý loot do frakční bedny a při odchodu si nafasuje zpět jen to, co aktuálně potřebuje. Většina věcí vlastněných frakcí by tedy měla být ve frakční bedně, nikoli „po kapsách“ hráčů.
 • V bedně vždy musí být minimálně 1 herní předmět. Pokud frakce nemá žádné herní předměty, umístí do bedny 1 kartičku s Bounty.  

 

Helvetia (Van Graffové)

 • Trade hub, kde se obchoduje, hraje hazard nebo se odsud vypravují karavany. 
 • V herním baru vládnou Van Graffové, kteří jsou hlavními zaměstnavateli pro obyčejné lidi. 
 • Nachází se zde i frakční báze Broken Boot Company a Vault 9.
 • V celém okrsku Glendale (tzn. všechno za branou ke kasárnám) se smí používat pouze chladné zbraně (1-ruční a 2-ruční).

 

Vězení a Podzemí

 • Nachází se v Helvetii v podzemních prostorách.
 • Je to reálně několik temných místností, které propojuje dlouhá chodba.
 • O Vězení se stará Vězeňská služba, kterou platí Van Graffové. 
 • Do Vězení se dostane každý, kdo přijde do herního baru po herní „Smrti“.
 • Po příchodu dostane své číslo, kterým bude oslovován.
 • Po jeho dobu bude ve vězení vydán na milost bachařů.
 • Zbylý herní majetek hráče je mu zabaven a uložen v trezoru. Po propuštění (respawnu) je mu majetek vrácen. Samozřejmě se však může stát, že se bachařům něco zalíbí a tak se to během jeho pobytu ve vězení „ztratí“. Proti tomu neexistuje odvolání.
 • Pozor – můžou vám fyzicky odebrat i zbraně nebo další běžně nelootovatelné vybavení. To však samozřejmě bude bezpečně uloženo a po propuštění (respawnu) bezpodmínečně navráceno.
 • Zvláště nepoddajné kousky posílají bachaři do Podzemí hledat poklady, což je temná hala s generátory, průlezy a mnoha dašími strašidelnými zákoutími. 
 • V Podzemí máte 1 život a po zásahu nebo kontaktu s nebezpečnou látkou ihned umíráte – bude to více o plížení než o boji. 
 • Pokud cestu do podzemí přežijete, tak vás bachaři pustí a ještě dostanete odměnu na vestu a vaše předměty vám budou vráceny.

 

Orgovna

 • Neherní a hráčům nepřístupná oblast, kde se nachází pořadatelé. 

 

Ozářené zóny

 • Ozáření je mechanismus, který má za cíl pozdržet postup, blokovat vstup nebo ztěžovat podmínky pohybu v určité lokaci.
 • Ozářené mohou být různě velké plochy nebo předměty.
 • Na rozdíl od reality, kde radiace vydrží na stejných místech velice dlouho, v naší hře se jedná o rychle proměnlivou záležitost. Ozářená místa tedy mohou během hry přibývat a zase mizet.
  • Ozářené oblasti se mohou změnit během Roje kobylek, takže po něm je možné je prozkoumat.
 • Ozářená zóna je označena cedulí „radiace“ a v prostoru za cedulí už je potřeba mít „plynovou masku“
  • Plynová maska je herní předmět dodaný organizátory a kromě herní výroby ji tedy lze normálně herně koupit, najít, ukrást…
  • Plynová maska je jen symbolický přehoz přes hlavu (reálné masky používat nebudeme kvůli bezpečnosti), ve kterém lze 1x vstoupit do Ozářené zóny na libovolně dlouhou dobu. Pro opětovné použití je nutné v masce „vyměnit filtry“.
  • Plynová maska se dá vyrobit u NPC Mechanika.
  • Výměna filtrů pak probíhá u NPC Janitora.
 • V Ozářených zónách se dá najít drahocenný loot a speciální nepřátelé – např. Párač (viz Pustina, kapitola „Párači“).
 • Pokud vstoupíte do Ozářené zóny bez masky, ihned poté, co se z ní vypotácíte ven, upadáte do Agonie.

 

Těžební lokace

 • Nachází se zde těžební zařízení, které umí těžit nějakou surovinu.
 • Každá hráčská frakce umí od začátku hry těžit nějakou surovinu a drží příslušnou těžební lokaci. Tyto těžební lokace patří frakcím celou hru a nelze je zabrat ani zničit. 
 • V těžební lokaci se nachází minihra, po jejímž splnění si lze vzít danou surovinu. 
 • Na každé těžební lokaci bude časomíra. Zabrat nebo vytěžit surovinu lze každou celou hodinu. 
 • Zabrat lokaci lze minimálně ve 4 lidech, kdy je potřeba lokaci 10 minut udržet, aby připadla straně, která ji zabrala. 
 • Získaná lokace patří frakci do té doby, dokud jí nezabere někdo jiný. 
 • V zabrané lokaci může těžit pouze frakce, které patří.
 • Těžit v lokacích, které nejsou zabrané, nelze. 
 • Těžit může kdokoliv, nicméně členové Broken Boot Company umí vytěžit z jakéhokoliv ložiska více suroviny, než ostatní.
 • V každé těžební lokaci se proto budou nacházet vždy 2 schránky s lootem, kdy druhá schránka je bonusová a dostupná pouze pro těžaře.
 • Těžaři z Broken Boot se mohou nechat najmout a mohou díky tomu vytěžit více surovin pro své zaměstnavatele.
 • Suroviny ve hře jsou: dřevo, šrot, plast, hnojivo, olej, krystal, nukleární materiál
 • NCR bude umět těžit dřevo.
 • Chcíplí psi budou umět těžit šrot.
 • Vault 9 bude umět těžit hnojivo. 
 • Broken Boot bude umět těžit krystal.

 

Ruiny domů

 • Jedná se o průzkumnou mechaniku, která je ve hře řešena částečně virtuálně.
 • „Ruina domu“ je herní termín, označující tento typ lokace.
 • Tyto lokace budou umístěny na vhodných místech (bunkry, chodby, mezi stromy…) a primární je funkčnost, takže nehledejte propracovaný vizuál zbořeniště.
 • V každé lokaci se bude nacházet nákres domu s několika místnostmi.
 • V každé místnosti musí hráč splnit nějaký úkol (hádanky, rébusy, šifry, prolézačky, souboje apod.), aby našel přístup do další části.
 • Na konci si pak může odnést loot ze zásobníku.
 • Díky tomuto systému lze vytvořit různě velké a spletité domy.
 • Mapy domů v jednotlivých lokacích se mohou měnit, aby každá lokace neměla tentýž nákres a úkoly po celou hru.
 • Někdy se stane, že hráči najdou v Ruině domu něco, s čím si nebudou vědět rady. S tím jim pomůže NPC Zloděj. 
 • Lokace mají opět 2 schránky na loot, kdy první je určena pro všechny, zatímco druhá obsahuje loot navíc jako bonus pro obyvatele Vaultu 9, kteří jsou více zběhlí v prohledávání budov. 
 • V některých místnostech mohou hráči dostávat i speciální úkoly.

 

Recyklační linka

 • Slouží jako zásobník pro zátarasy z palet.
 • Pokud chce jedna frakce zablokovat cestu druhé, musí umístit na trasu karavany příslušný počet zátaras (viz kapitola Karavany).
 • Pokud není zátaras na cestě, musí být v Lince.
 • Pokud uvidíte někde v herní ploše mimo cestu zátaras, který se aktuálně nepoužívá, odneste jej prosím do Linky, odkud může být zase sebrán. 
 • Vždy k zatarasení používejte jen ty zátarasy, které vezmete z Linky.

 

Zaplavené oblasti

 • Jsou to lokace ohraničené páskou s nápisem “záplava”.
 • V záplavě se nachází lepší itemy nebo skrývají nějakou další lokalitu (třeba ruinu domu).
 • Podobně jako v případě „plynové masky“ do Ozářené zóny, v záplavě se lze pohybovat pouze s “potápěčským vybavením”.
  • Vybavení tvoří batoh na záda, dýchací trubice a zabrvené brýle, ve kterých se hráč musí v omezeném čase prodírat přes překážky a hledat předměty.
  • Potápěčské vybavení je herní předmět dodaný organizátory a kromě herní výroby ji tedy lze normálně herně koupit, najít, ukrást…
  • Potápěčské vybavení lze použít vždy pouze pro jeden pokus o „ponor“ do Zaplavené oblasti. Pro opětovné použití je nutné si nechat „doplnit lahve“.
  • Potápěčskou výbavu umí vyrobit nebo doplnit NPC Mechanic.
 • Nové záplavy se objeví vždy po Roji kobylek. Pozor, zaplavena může být i frakční báze!
 • NPC Janitor umí záplavu odstranit.
 • Pokud vstoupíte do Zaplavené oblasti bez potápěčského vybavení, ihned poté, co se z posledních sil „vynoříte“ (=opustíte oblast), upadáte do Agonie.

 

Mt. Rushmore

 • Ke vstupu do Mt. Rushmore povede hráče hlavní zvěst, kdy budou hledat Perseovy holopásky, rozkrývat tajemství hory a zjišťovat, jak se dovnitř dostat.
 • Perseus zanechal hráčům značky na určitých místech. Značky se budou nacházet v obtížněji přístupných lokacích, přičemž některé bude možné najít jen v Podzemí pod Helvetií.
 • V lokacích se značkou lze zpravidla najít další holopásku, případně dokonce kus ztraceného GECKu, který sestavují Van Graffové.
 • Nalezené holopásky hráči prodají Van Graffům, kteří jako jediní mají technologii k jejich přehrání. Jakmile je všechny analyzují, otevře se vstup do hory Mt. Rushmore.
 • Po otevření vstupu se hra virtuálně přesune „dovnitř“ hory Mt. Rushmore a závěr se tak bude odehrávat ve veliké lokaci představující vnitřek vojenského komplexu. Nebude tedy možné navštěvovat standardní herní lokace (Helvetia, frakční báze…), doplnit si zásoby ani nic podobného.