Svět

Mapa ke stažení: Mapa Fallout 2301

Chmurné a deštivé počasí. Nehostinná a mrtvá pustina plná černých jehel tyčících se k nebi. Dříve to byly krásné a zelené lesy, ale dnes jsou už mrtvým stínem. Země nikoho, kde pánem může být jen ten silnější. Beznaděj a prázdno. Bezcílná budoucnost ve které existuje pouze jediný instinkt – přežít.

Naděje tu ale stále je přítomna – jako malé semínko v příliš velké půdě.

I v této bohem prokleté zemí se najdou tací, jimž odhodlání ve světlé zítřky nedokáže vzít ani ten nejtemnější démon, jehož pustina stvořila. Platí zde zákon džungle, že silnější tvor vyhrává a ti, kdož jsou slabí se musí skrývat, přizpůsobit nebo marně bojovat o holý život.

Od západu k východu se táhnou kilometry pokroucených a zuhelnatělých silnic lemované značkami, které dnes už nikomu nedávají smysl. Občas může náhodný cestovatel narazit i na pozůstatek života před Válkou – billboard. Tyto indikátory konzumní společnosti nabízející kvanta nových produktů jsou k vidění hlavně podél silnic a dálnic. Karavany si pod nimi často tvoří dočasné přístřešky a kromě nich krajinu lemují ožehnuté a zbořené rozvaliny domů, továren, hradů a zámků.

Sem tam se najde i kráter v zemi po dopadu bomby, což kolemjdoucím naznačuje, že přiblížili se blíž, dostanou se do chřtánu lačné radiace. Jedněm život bere a druhé přetváří v něco nového. Tyto bytosti zaujaly místo v potravním řetězci, kde člověk již nestojí na vrcholu.

Evropa: Staré barvy odvál čas

Tam kde dříve ležely mocné a konkurující si státy jako Francie, Německo, Velká Británie či Rusko se dnes povětšinou nalézají už jen rozvaliny a suť. Dávno je tomu, co na tyto znesvářené státy v době před dvě stě lety padaly bomby. Dávno je tomu, co barvy jejich vlajek odvál čas. Dávno je tomu, co jejich představitelé zemřeli. Dnes jsou tyto země čistou tabulí, kde sídlí mnohem méně početné komunity s vlastními zákony, názvy a vztahy.

Povědomí o světě se pro mnohé vrátilo zpět někam do dob středověku, ale těch několik, kteří vlastnili rádia, staré mapy nebo další topografickou techniku dokázalo nově se formující svět v Evropě zmapovat. Širší svět je pro mnoho obyvatel nedosažitelný a jen technologicky vyspělé společnosti dokážou v dnešní době urazit velké vzdálenosti, aby v dalekých zemích tvořili své enklávy. Největším problémem je voda nebo spíše moře – velké a ozářené – jež staví přirozenou hranici mezi evropskými lány půdy. Ti, kteří žijí za nějakou louží se často nikdy nepodívají dále, než na horizont.

Píše se rok 2301. Evropa toho za 200 let od Války již mnoho zažila a staré pořádky tu už neplatí. Pro nezasvěceného člověka by mohlo být obtížné se v nově vzniklých celcích vyznat a tak bude dobré si je alespoň v krátkosti představit.

Bratrstvo oceli

Nová Alexandrie

Nezávislé osady

Archa

Supermutanti