Osobní linky 2023 – vstupní formulář

První čtyři kolonky (Jméno, Příjmení, Přezdívka a Frakce) vyplň přesně tak, jak jsi je vyplnil(a) v registračním formuláři.

 

Zbytek informací, které do formuláře uvedeš, se týká výhradně tvojí POSTAVY ve hře a použijeme je jakožto základ pro vytvoření její osobní linky. Pamatuj, že se jedná toliko o návrhy z tvojí strany a při tvorbě osobní linky můžeme a budeme zasahovat do čehokoli, co do formuláře napíšeš, abychom mohli provázat osudy jednotlivých postav. Můžeme se rozhodnout některé věci upravit, zcela změnit nebo úplně vynechat, nicméně budeme se snažit to dělat co nejšetrněji a s co největším ohledem na tvá přání.

 

Pokud si nejsi jistý/jistá, jak některou z kolonek ve formuláři vyplnit, neváhej do ní napsat cokoli, co tě napadne. V nejhorším ji můžeš nechat i prázdnou, ale lepší je se pokusit napsat alespoň něco, v nejhorším to nepoužijeme.

 

Tento formulář není aktivní.