Fallout LARP: Garden of Eden (2022)

USA, Jižní Dakota 2278

Vždy bylo o severních končínách USA známo, že jsou to země neprobádané a že problémy jihu, jakými se trápí lidé v New Vegas, zajišťují severu dokonalou izolaci od ostatních.

V příbězích trapperů se začaly objevovat zkazky o Rajské Zahradě – konceptu znovuvybudování civilizace skrze předválečnou technologii. Ovšem nikdo nevěděl víc, než jen to, že se tak říká státu Jižní Dakota, a to konkrétně její západní části, kde leží Black Hills Forest.

Vliv mocných frakcí, jako jsou Legie či Bratrstvo oceli, sem sice nesahá ani zdaleka tak silně, jako více na jih, ale ani tyto země nezůstanou dlouho bez povšimnutí. Označení Rajská Zahrada je poměrně poetické, když si uvědomíte, že města v Black Hills jsou zdevastovaná a zem rozervaná na gigantické cáry hlíny, betonu a asfaltu.

 

 

Někde uprostřed stále leží Mount Rushmore, jehož pět hlav shlíží do údolí na krajinu a smutné tváře čtyř prezidentů vypadají, jako by chtěly nad tím pohledem uronit slzu. Pátá hlava ve tvaru helmy energozbroje T51 však doplňuje scenerii přísným a odvážným pohledem, který snad může těm, kdo se na monument podívají, dát jistou naději, že i v nejtemnějších časech může přijít spása.

Mnoho z pokladů starého světa zde ještě nebylo nalezeno a legendy říkají, že celá oblast je pokryta raketovými sily, které ještě obsahují hlavice. Mají zde být pod horami tajné vojenské bunkry, možná stále netknuté, protože ačkoli se prostě vědělo, že zde armáda vybudovala několik základen sloužících k účelům vedení jaderné války s Čínou, normální prostý člověk nebyl schopen proniknout tak daleko, aby něco získal.

 

 

A tak se karavany trousí po Interstate 90 z Helvetie do Sioux Falls nebo na jihozápad do mormonské kolonie v Casperu a život jde tak nějak kupředu. Později se začalo říkat, že po Interstate z jihu přišel muž, který měl celou tuto krajinu ovlivnit navždy, protože za jeho zády bylo slyšet funění rohatého býka.

Býk začal pomalu obcházet Rajskou Zahradu a zvěsti o jeho příchodu začaly počátkem roku 2272 nabírat na síle. Agenti Legie a NCR se infiltrovali mezi obyvatele a začali pomalu spřádat nitky své psychologické války, jež měla připravit půdu pro ovládnutí Dakoty.

Jeden z agentů jménem Calidus Lupus objevuje povídačky o artefaktech Starého světa a zabředává více a více do hledání. Skoro čtyři roky o něm nikdo neslyší, než se za nějaký čas objeví tajemný muž s divným symbolem na zádech, nazývající sám sebe Perseus, a nepoví lidem zajímavé příběhy o Starém světě a jeho pokladech, které možná dřímají v Black Hills. Zároveň ale lid Dakoty varuje před Býkem přicházejícím z jihu, který už o pokladech ví také.

 

 

Po tomto veřejném vystoupení zmizel nadobro a už o něm nikdo neslyšel, než v roce 2276 přišla do Dakoty namísto Legie, jejíž příchod všichni považovali čistě za otázku času, komanda NCR. Nikdo to tehdy nechápal.

 Všichni zde čekali Legii, ale najednou viděli Dvouhlavého medvěda namísto Býka.

O rok později se v jednom domě našel symbol hvězdy v kruzích, které záhadně připomínaly ten, co na zádech nosil Perseus. U něj ležela holopáska s tímto vzkazem:

(PŘEPIS)