Intermezzo II.

Zima 2279, Dakota, Sturgis

Období mezi Gold Rush (2023) a Groundbreak (2024)

 

V potní chýši bylo nesnesitelné horko. Vzduch byl obtěžkaný vykuřovadly a potem natěsnaných lidských těl. I tak to bylo lepší než venku, kde vládla třeskutá dakotská zima. 

V chýši se tlačilo několik příslušníků kmene Lakotů, šaman Moudrý Mantis, Postman a dva další členové Dead Dogs. Mantis už asi hodinu soustředěně mlčel. Všichni ostatní ho nervózně sledovali a mlčeli s ještě větší pečlivostí. Nikdo si netroufal vyrušit šamana, čekajícího na vizi. Pokud měl Velký Duch někomu radit skrze vidiny, zajisté by si vybral právě Moudrého Mantise. Byl zkušeným cestovatelem spirituálními světy a dobře znal cestu k lakotským božstvům.

 

 

Najednou se Mantis zvedl. Rázným pohybem otevřel vchod potní chýše do venkovního chladu. Zatuchlost a teplo zmizely, vzduch byl najednou čistý a kousavě studený. Náhlý mráz vyhnal všem přítomným malátnost z hlav. Mantis vykročil do sněhu jen v bederní roušce. Klekl a do rukou vzal hroudy sněhu. Složil si dlaně do misky a přiložil je ke svým ústům. Pak dýchal do zmrzlého sněhu ve svých rukou, dokud neroztál a všechna voda mu nevytekla mezi prsty. Podíval se na hvězdy blikající na čistém nebi jasné zimní noci, mluvil pevným a jasným hlasem člověka, který už nemá pochybnosti o budoucnosti. 

 “Velký Duch se bojí o Matku Zemi. Přichází čas ocelových křídel a drahokamových zubů. Malba budoucnosti je plná chamtivosti. Malíř měl ve své mysli jen hlad po bohatství a moci. Matka Země odmítne nést břímě plátna. A až se to stane, hadí chamtivost se stane i lidskou chamtivostí.

Nejde tomu zabránit. Matka Země se na nás za to nezlobí, ale prosí nás, aby její oběť nebyla zbytečná. Abychom lid Dakoty nenechali v jejich nejslabších chvilkách upadnout do drápů Medvěda od moře. Musíme připravit symbol. Symbol svobody, věrnosti a přátelství. Až ho lid Dakoty uvidí, jejich srdce se naplní oním přátelstvím a láskou ke svobodě. Medvěd od moře pak konečně odejde, protože pochopí, že Dakota mu už nikdy patřit nebude.

Musíme být ale opatrní. Jakmile Medvěd uvidí, že nám Matka Země odhalila svůj plán, začne připravovat svůj vlastní symbol. Symbol utrpení, chamtivosti a područí. Možná zde budou i jiní uzurpátoři a jiné lživé modly. Nesmíme je nechat vyhrát.” Mantis se odmlčel. Nakonec se odvrátil od hvězdného nebe a pohlédl zpět na shromážděné Lakoty a Psy.

“Tak pravili Velký Duch a Matka Země. Tak jsem jejich zprávu přinesl já, Moudrý Mantis.”

Jeden z přítomných Psů se naklonil k Postmanovi. “Hele, rozumíš tomu?” zeptal se šeptem. Nebyl si jistý, jestli odvaru z kořene datury vypil příliš málo, nebo příliš mnoho. Nic z toho, co právě šaman řekl, mu nepřipadalo jako odpověď na otázku, jak dostat NCR z Helvetie, aniž by u toho srovnali město se zemí.

“Ano,” odpověděl Postman trochu zastřeným hlasem někoho, kdo té datury vypil tak akorát, “musíme postavit Archu.”