McCormickova farma (malá frakce)

 

Každé životaschopné populační centrum potřebuje někoho, kdo se za městem rýpe v zemi, chová brahmíny a pěstuje a usedlost tak zásobuje jídlem. Pro Helvetii tím místem vždy byla farma rodiny McCormicků. Nebyli jediní, kdo se nehostinnou dakotskou půdu snažil donutit plodit, ale žádný z ostatních neměl takové pěstitelské odhodlání a takový cit pro obchod jako rodina McCormicků. Byli to byli právě oni, kdo ovládal většinu úrodných políček v okolí a kdo vlastnil výhradní právo na dovoz obilovin do Helvetie. McCormickové měli vždy co jíst, co pít a nějaká ta zátka navíc se také vzdycky našla. Také u nich nebylo nikdy problém najít poctivou, byť těžkou, práci. Mnozí z těch, kteří se na práci nechali najmout, se rozhodli na farmě natrvalo usadit. Klidná a metodická práce byla lepší, než drsný život v Pustině. Někteří přicházeli z Kanady. U takových byl starý pan McCormick obzvláště na pozoru před nákazou kanadského komunismu. Ty, u kterých se podezření potvrdilo, nemilosrdně vyhnal z komunity kolem farmy.   

 

Jak si McCormickův klan vedl v předchozím ročníku se dozvíš v epilogu.

 

Cíle frakce

Cílem frakce je zvýšit zemědělskou produkci  a ekonomický význam farmy pro tržiště v Helvetii. McCormickové budou využívat každou příležitost modernizovat a vzdělávat se v oboru zemědělství. Také by rádi rozšířili své řady a zajistili tak dědické nástupnictví ve vedení klanu.

 

Vzhled frakce

Farmářské oblečení. Potrhané montérkové kalhoty, pracovní košile a slamáky. Nosí kříže, znaky svého boha.

 

Velitelem frakce a kontaktní osobou je Guner.