Kmen Lakotů – děti Šíleného koně (malá frakce)

 

Kmen se skládá z přeživších potomků původních indiánů pocházejících z dakotského území. Před Válkou utekli do Skalistých hor. Zde přežili Válku a Velký chaos po pádu díky tradicím a návykům svých předků. Nakonec ale kmeny musely opustit svoje nová sídla z důvodu čím dál větších a agresivnějších migračních vln zmutovaných zubatých ropuch. Po tom, co několik let putoval pustinou, se kmen rozhodl vydat  zpět na východ do okolí Mount Rushmore. 

Po příchodu do oblasti kmen zjistil, že Mount Rushmore byl rozmetán explozí. To jen  utvrdilo jejich přesvědčení, že Bledé tváře udělají cokoliv, aby zničily zemi a je třeba jim v tom zabránit. Kmen se ovšem nemůže shodnout na tom, jakým způsobem Matku Zemi zachránit. Jsou mezi nimi jak radikálové, tak umírnění jedinci. Starší členové kmene jsou spíše odtažití a nedůvěřiví vůči cizincům, mladí členové naopak tíhnou k novotám a “velkému světu”.

 

Jak si Lakotové vedli v předchozím ročníku se dozvíš v epilogu.

 

Cíle frakce

Kmen se snaží zachránit Matku Zemi před zničením a drancováním zdrojů. Zároveň se v nepřátelském světě snaží zachovat svoji kulturu válečníků a lovců, stejně jakoi spirituální život členů kmene.

Lakotové se budou snažit získat území svých předků, vyhnat okupanty z posvátných míst a zdokonalovat svou osadu za pomoci vylepšení settlementu.

 

Vzhled frakce

Členové frakce se oblékají do oděvů ozdobených pery a korálky. Nosí kožešiny a obličeje mají pomalované válečnými barvami. Svoje území si označují bůžky a totemy.

 

Velitelem frakce a kontaktní osobou je Vodouch.