Těžba a těžební agregát MTR-5 (Dodatek pravidel č.1)

PDF soubor s tímto dodatkem pro offline čtení nebo tisk si můžete stáhnout zde.

 

Obecná pravidla těžby

 • Těžit mohou pouze příslušníci malých hráčských frakcí. Velké frakce budou zásoby získávat prostřednictvím mechaniky shozů.
 • Těžba probíhá v lokacích označených zalaminovanou kartou se jménem lokace a druhem suroviny, která se v ní těží.
 • Těžba probíhá aktivací těžebního procesu v kufrovém terminálu. Při těžbě  musí být v lokaci přítomni alespoň 4 spřátelení hráči z malých frakcí.
 • Těžba trvá 15 minut.
 • Těžba je automatická a nelze ji nijak přerušit. Proběhne i v případě, že hráči byli po spuštění zabiti, vyhnáni z lokace, případně ji namísto nich obsadil někdo jiný nebo podobně. Vyzvednout výsledek těžby je nicméně opět možné pouze ve skupině o minimálně 4 hráčích.
 • Pozor, i při odnášení vytěžených surovin platí limit nesených surovin na osobu – viz Pravidla, kapitola Suroviny a herní předměty!

Práce s těžebním terminálem

 • Pro aktivaci těžebního procesu je nutné přinést nepoužitou těžební holopásku.
  • Těžební holopáska je herní předmět.
  • Holopásku je možné vyrobit v systému C.A.T., koupit od obchodníka v Helvetii, lootnout z CP a hráčských mrtvol…
 • Otevřete kufr a umístěte sondu mimo kufr na vyvýšené místo.
 • Po vložení holopásky do kufrového terminálu je třeba zmáčknout tlačítko. Na displeji se zobrazí “CHECKING”.
  • Pokud displej napíše “NO TAPE” nebo “TAPE ALREADY USED”, holopáska již byla jednou použita k těžbě a je vyčerpaná.
 • Pokud zůstane svítit zelená kontrolka, je zařízení připraveno k těžbě. Další zmáčknutí tlačítka těžbu spustí. Zelená kontrolka třikrát rychle blikne.
 • Těžba trvá 15 minut. Zařízení průběžně ukazuje zbývající čas. Zmáčknutí tlačítka ihned ukáže zbývající čas.
 • Po uběhnutí patnácti minut se zobrazí stav těžebních schránek ve spodní části kufru. 
  • Schránky označené zelenou kontrolkou je možné prozkoumat a vybrat. 
  • Schránky označené červenou kontrolkou zatím nejsou uvolněné a hráč je nesmí prozkoumávat.
  • Hráč je stále omezen limitem nesených surovin (1 žeton u sebe, víc v transportní bedně).
 • Kontrolky těžebních schránek zůstanou aktivní tři minuty. Poté zhasnou a není možné je vybírat, dokud neproběhne další těžební cyklus.
 • Holopáska je po skončení těžebního cyklu použitá a zařízení ji odmítne znovu načíst. V ten moment se holopáska stáva “spotřebovaným” itemem a okamžitě se tedy odhazuje do recyklační bedny. 
  • U těžebního kufru bude umístěn koš na použité holopásky s logem “Hornwrigth Industrial”, který funguje jako recyklační bedna.
 • Po ukončení těžby nezapomeňte složit sondu zpět do kufru a kufr zavřít. Pokud dojde k poškození zařízení vodou, je lokace permanentně vyřazená!
  • Pokud těžební lokaci z nějakého důvodu (smrt, ústup…) opouštíte před dokončením těžby, kufr také uzavřete!
  • Neuzavíráním kufru můžete, kromě vyřazení důležité herní mechaniky, způsobit poměrně velkou škodu, a tento prohřešek tedy může být trestán i vyloučením z akce!

Práce s těžebním terminálem v krocích

 • Krok 1: Otevřít kufr, vyndat a umístit sondu ven z kufru
 • Krok 2: Otevřít slot na holopásku, vložit holopásku a slot opět zavřít
 • Krok 3: Zmáčknout tlačítko a počkat na kontrolu holopásky
 • Krok 4-a: Pokud se rozsvítí zelená kontrolka, zmáčknout tlačítko znovu a začít těžbu
 • Krok 4-b: Pokud se rozsvítí červená kontrolka, vyjmout holopásku a odhodit ji do recyklační bedny
 • Krok 5: Po uběhnutí 15 minut se těžba ukončí, je možné prozkoumat schránky, vedle kterých svítí zelená kontrolka
 • Krok 6: Vyjmout holopásku a odhodit ji do recyklační bedny
 • Krok 7: Složit sondu zpět a zavřít kufr

Instruktážní video